Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Statystyki%20pozycyjne%20w%20modelowaniu%20ekonometrycznym
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Stereotypy rozwoju a ekonomia / STACEWICZ Janusz.1991.Stacewicz, Janusz.
 2. Steric effects in organic chemistry / edited by Melvin S. Newman.1963.Newman, Melvin Spencer (1908- ). Red.
 3. Sterilizing capital inflows / Jang-Yung Lee.1997.Lee, Jang-Yung.
 4. Sternstunden des Führung1997.Altmann, Hans Christian.
 5. Sterowane i samoistne przemiany struktury agrarnej w różnych regionach kraju / Waldemar Michna.2007.Michna, Waldemar (1929-2013).
 6. Sterowanie centralne sektorem spółdzielczym / Jerzy Kleer ; Instytut Gospodarki Narodowej.dr. 1986.Kleer, Jerzy (1928- ).
 7. Sterowanie dokonaniami w zakładach opieki zdrowotnej / [red. nauk. Maria Hass-Symotiuk].2011.Hass-Symotiuk, Maria (1941- ). Red.
 8. Sterowanie dyscypliną pracy - w procesie racjonalizacji zatrudnienia w handlu wewnętrznym i usługach / Tadeusz Grzeszczyk.1978.Grzeszczyk, Tadeusz.
 9. Sterowanie ekonomiczne i zachowania organizacyjne w warunkach deficytowej działalności socjalistycznych przedsiębiorstw transportowych / Krzysztof Szałucki.1988.Szałucki, Krzysztof (1951- ).
 10. Sterowanie ekonomiczne w przedsiębiorstwie transportu samochodowego / Zdzisław Gomółka.1984.Gomółka, Zdzisław.
 11. Sterowanie ekorozwojem. T. 1, Teoretyczne aspekty ekorozwoju / pod red. nauk. Bazylego Poskrobki.1998.Poskrobko, Bazyli (1941- ). Red.
 12. Sterowanie ekorozwojem. T. 2, Zarządzanie w warunkach ekorozwoju / pod red. nauk. Bazylego Poskrobki.1998.Poskrobko, Bazyli (1941- ). Red.
 13. Sterowanie ekorozwojem. T. 3, Regionalne i gospodarcze aspekty ekorozwoju / pod red. nauk. Bazylego Poskrobki.1998.Poskrobko, Bazyli (1941- ). Red.
 14. Sterowanie eksploatacją urządzeń / Józef Konieczny.1975.Konieczny, Józef (1936-1984).
 15. Sterowanie gospodarką surowcową w warunkach szczupłości zasobób naturalnych : (praca doktorska.) / DROŻDŻ Marek.1996.Drożdż, Marek.
 16. Sterowanie handlem międzynarodowym / Tadeusz Sporek ; Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.1997.Sporek, Tadeusz (1952- ).
 17. Sterowanie hodowlą drożdży piekarskich z użyciem komputera / Tadeusz Miśkiewicz.1984.Miśkiewicz, Tadeusz.
 18. Sterowanie i informacja w gospodarce żywnościowej / Józef Stanisław Zegar.1981.Zegar, Józef Stanisław (1940- ).
 19. Sterowanie i planowanie : ujęcie systemowe / Janusz Gościński.1982.Gościński, Janusz Witold (1921-1994).
 20. Sterowanie inwestycjami w zagregowanych modelach wzrostu endogenicznego typu Solowa / Paweł Kliber. Metoda Value at Risk w zastosowaniu do zarządzania ryzykiem kredytowym / Agnieszka Langner.2002.Kliber, Paweł.
 21. Sterowanie jakością / Andrzej Pacana.2000.Pacana, Andrzej.
 22. Sterowanie jakością mięsa kurcząt brojlerów / Instytut Zootechniki. Oddział Badawczy Drobiarstwa.2002.Instytut Zootechniki. Oddział Badawczy Drobiarstwa (Zakrzewo).
 23. Sterowanie jakością procesów produkcyjnych : teoria i praktyka / Jerzy Szkoda.cop. 2004.Szkoda, Jerzy.
 24. STEROWANIE jakością procesów technologicznych i ekono- micznych produkcji / red. Szczepanik Zenon Ryszard.1991.Szczepanik, Zenon Ryszard. red.
 25. STEROWANIE jakością produkcji i wyrobów ( zbiór referatów z seminarium zorganizowanego w dniach 22-23 czerwca 1987r. w Trzemieśni k.Myślenic) : praca zbio- rowa / red. Zwierzyńska Teresa. Cz.2.1987.Zwierzyńska, Teresa. red.
 26. Sterowanie jakością produkcji w przedsiębiorstwie przemysłu metalowego / Jan Galicki ; promotor Edmund Kurtys.1974.Galicki, Jan ( -2012).
 27. Sterowanie jakością produkcji w skali gospodarki narodowej i przedsiębiorstwa : [materiały szkoleniowe. cz. 1 i 2] / red. Jerzy Kowalczyk ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Krakowie.1987.Kowalczyk, Jerzy (1932- ). Red.
 28. Sterowanie jakością stabilnych i nietoksycznych układów homofazowych jako ośrodków dyspergujących fazę stałą w pastach srebrowych / SOBOLEWSKA Maria.1992.Sobolewska, Maria.
 29. Sterowanie jakością towarów / Henryk Chwiałkowski ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie.1983.Chwiałkowski, Henryk (1919-2004).
 30. Sterowanie jakością w przedsiębiorstwach japońskich / [Polskie Stowarzyszenie Jakości, Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego].1992.Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego "Orgmasz".
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal