Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87%20dla%20ambitnych
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Przeciwieństwa interesów klasowych w 1789 r. / Karol Kautsky.cop. 1911Kautsky, Karl (1854-1938).
 2. Przeciwko "Drang nach Osten" : polityka Polski i ZSRR w sprawie niemieckiej w latach 1950-1955 / Eugeniusz Basiński ; Instytut Krajów Socjalistycznych PAN.1986.Basiński, Euzebiusz (1914-1996).
 3. Przeciwutleniacze w żywności : aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Grajka ; aut.: Wanda Baer-Dubowska [et al.]2007.Grajek, Włodzimierz (1946- ). Red.
 4. Przeciwutleniające i proutleniające właściwości wybranych składników żywności jako wyróżniki jej jakości / Anna Gliszczyńska-Świgło.2010.Gliszczyńska-Świgło, Anna.
 5. Przeciwutleniające własności wybranych składników nieglicerydowych olejów roślinnych / Maria Małecka.1996.Małecka, Maria.
 6. Przed 13 grudnia / Biuro Prasowe Rządu ; [red.Elżbieta Konecka].1982.Konecka, Elżbieta. Red.
 7. Przed egzaminem z języka niemieckiego / LISOWSKA Ewa.1991.Lisowska, Ewa.
 8. Przed trzynastym grudnia1982.Konecka, Elżbieta. Red.
 9. Przedakcesyjny program SAPARD : dotychczasowe doświadczenia krajów kandydackich / Barbara Wieliczko.2002.Wieliczko, Barbara.
 10. Przedawnienie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne / Grażyna Goliszewska-Jażdżyk ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych.2007.Goliszewska-Jażdżyk, Grażyna.
 11. Przedawnienie podatków i opłat lokalnych / Marcin Adamek.2010.Adamek, Marcin.
 12. Przedawnienie roszczeń w prawie pracy / Dariusz Duda.2007.Duda, Dariusz.
 13. Przedawnienie w międzynarodowym obrocie handlowym / Jacek Zrałek.2005.Zrałek, Jacek.
 14. Przedkontraktowe porozumienia : umowa o negocjacje i list intencyjny : studium prawnoporównawcze / Agnieszka A. Machnicka.cop. 2007.Machnicka, Agnieszka.
 15. Przedłożenie Rządowe Zamknięcie Rachunków Państwowych za Rok ...1928-[1951].Polska. Ministerstwo Skarbu (1918-1939).
 16. Przedmarksowska myśl polityczna / Grzegorz Leopold Seidler.1985.Seidler, Grzegorz Leopold (1913-2004).
 17. Przedmarksowska myśl polityczna / Grzegorz Leopold Seidler.1974.Seidler, Grzegorz Leopold (1913-2004).
 18. Przedmiot aportów wnoszonych na pokrycie kapitału akcyjnego / Aneta Pacek.1998.Pacek-Łopalewska, Aneta.
 19. Przedmiot badań makroekonomii, mierniki efektów działalności gospodarczej2002.Lis, Stanisław (1940- ).
 20. Przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu : (studium teoretyczno-metodologiczne) / Mikołaj Waleszko.1980.Waleszko, Mikołaj (1930- ).
 21. Przedmiot i metoda nauk ekonomicznych / Kazimierz Meredyk.2003.Meredyk, Kazimierz (1945- ).
 22. Przedmiot logiki formalnej oraz jego stosowalność / Stanisław Kiczuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii.2001.Kiczuk, Stanisław.
 23. Przedmiot podatku / Marek Kalinowski.2013.Kalinowski, Marek (1961- ).
 24. Przedmiot poznania w naukach społecznych / Józef Niżnik ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.1979.Niżnik, Józef (1943- ).
 25. Przedmiot projektowania1996.Rutka, Ryszard (1946- ).
 26. Przedmiot, zasady organizacji, rozwój przedsiębiorstwa, kierownik i jego czynności1973.Skowroński, Antoni (1901-1988).
 27. Przedmiotowa organizacja kierownictwa : systemowe ujęcie całościowej struktury organizacyjnej : materiały instruktażowo-szkoleniowe : praca zbiorowa / pod kier. Tadeusza Marzantowicza ; [aut. Jerzy Dobek et al.].1973.Marzantowicz, Tadeusz. Oprac.
 28. Przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania rozwoju organizacji / red. nauk. Grażyna Bartkowiak.1997.Bartkowiak, Grażyna (1951- ). Red.
 29. Przedmioty prawnicze i ubezpieczeniowe w procesie kształcenia ekonomistów : materiały ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w Poznaniu w dniach 21-22.09.1995 r. / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.1995. 
 30. Przedrozbiorowy spis ludności diecezji poznańskiej (1765-1769) / KĘDELSKI Mieczysław.1986.Kędelski, Mieczysław (1946-1998).
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal