Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Konkurencja%20regulacyjna%20w%20prawie%20sp%C3%B3%C5%82ek..%2C%20czyli%20prawo%2C%20kt%C3%B3re%20mo%C5%BCna%20wybra%C4%87
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery / pod red. Stanisława Korenika i Krzysztofa Szołka.cop. 2004.Korenik, Stanisław. Red.
 2. Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich / [red. nauk. Jacek Buko].2012.Buko, Jacek. Red.
 3. Konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych2012.Rosa, Grażyna (1968- ). Red.
 4. Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej : implikacje dla sektora usług / Tomasz Dołęgowski.2002.Dołęgowski, Tomasz.
 5. Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa / pod red. Stefana Lachiewicza i Marka Matejuna.2009.Lachiewicz, Stefan (1950- ). Red.
 6. Konkurencyjność jako wyzwanie dla polskiej gospodarki w warunkach uczestnictwa w Unii Europejskiej / [kom. red. Janusz Gudowski [et al.].2004.Gudowski, Janusz. Red.
 7. Konkurencyjność kancelarii prawnych : jak zdobyć i utrzymać przewagę? / Marek Gnusowski.2017.Gnusowski, Marek.
 8. Konkurencyjność, marketing, informacja / pod red. Stefanii Jurek-Stępień.2002.Jurek-Stępień, Stefania. Red.
 9. Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Klasika.2001.Klasik, Andrzej (1943- ). Red.
 10. Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej [...], (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / pod red. Zygmunta Szymli ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie.2001.Szymla, Zygmunt (1940- ). Red.
 11. Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Lądek Zdrój, 5-6 listop1999.Broszkiewicz, Ryszard (1934- ). Red.
 12. Konkurencyjność miasta w kontekście współczesnych koncepcji teoretycznych i zjawisk gospodarczych / Ewelina Szczech-Pietkiewicz.2019.Szczech-Pietkiewicz, Ewelina.
 13. Konkurencyjność międzynarodowa a rozwój społeczno-gospodarczy : przypadek Polski na tle krajów Unii Europejskiej / Magdalena Tusińska.2014.Tusińska, Magdalena.
 14. Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji / pod red. Anny Zielińskiej-Głębockiej i Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel.2013.Zielińska-Głębocka, Anna (1949- ). Red.
 15. Konkurencyjność międzynarodowa w kontekście rozwoju przemysłu 4.0 / redakcja naukowa Arkadiusz Michał Kowalski, Marzenna Anna Weresa.2019.Weresa, Marzenna. Redaktor
 16. Konkurencyjność międzynarodowa we współczesnej gospodarce światowej / red. nauk. Tomasz Rynarzewski.2011.Rynarzewski, Tomasz (1950- ). Red.
 17. Konkurencyjność miękka przedsiębiorstw / Michał Adam Leśniewski.2015.Leśniewski, Michał Adam.
 18. Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce2009.Ładysz, Iwona.
 19. Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitalnego / Iwona Ładysz.2009.Ładysz, Iwona.
 20. Konkurencyjność oraz rozwój w gospodarce / pod red. Kazimierza Kłosińskiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Ekonomii.2004.Kłosiński, Kazimierz Albin (1940- ). Red.
 21. Konkurencyjność podmiotów gospodarczych użytkujących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim / Małgorzata Juchniewicz, Katarzyna Chrobocińska, Zbigniew Nasalski.2014.Juchniewicz, Małgorzata.
 22. Konkurencyjnośc podmiotów gospodarczych w procesie integracji i globalizacji / red. nauk. Eulalia Skawińska.2001.Skawińska, Eulalia (1943- ). Red.
 23. Konkurencyjność podmiotów rynkowych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński.2008.Kopycińska, Danuta. Red.
 24. Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD : ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności / red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Marzenna Anna Weresa, Mariusz Jan Radło.2010.Bieńkowski, Wojciech. Red.
 25. Konkurencyjność polskich produktów rolnych na tle pozostałych państw UE po akcesji do Wspólnoty / Joanna Danilczuk-Zembrzuska ; promotor Andrzej Czyżewski.2012.Danilczuk-Zembrzuska, Joanna.
 26. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw budowlanych w procesie integracji z Unią Europejską / Witold Werner, Tadeusz Jaworski, Elżbieta Wężyk.1999.Werner, Witold Andrzej (1931- ).
 27. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż / Joanna Bednarz.2013.Bednarz, Joanna.
 28. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku UE : wybrane aspekty.2006.Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 29. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw po wejściu do Unii Europejskiej : wyniki badania ankietowego / Danuta Kołodziejczyk, Małgorzata Pawłowska.2006.Kołodziejczyk, Danuta.
 30. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej : materiały konferencyjne. Cz. 1, Konkurencyjność zasobów i umiejętności przedsiębiorstw w warunkach przedakcesyjnych / pod red. Andrzeja Limańskiego ; Wyższa Szk2001.Limański, Andrzej. Red.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal