Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Global%20Challenges%20and%20Policies%20of%20the%20European%20Union
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Globalizacja a funkcje polskiego rolnictwa / Roman Sobiecki.2007.Sobiecki, Roman (1954- ).
 2. Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / Marian Noga, Magdalena K. Stawicka (red.).2008.Noga, Marian (1946- ). Red.
 3. Globalizacja a państwo narodowe i usługi publiczne = Globalization and a nation state and public services / Jerzy Kleer ; Polska Akademia Nauk. Kancelaria PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus".2006.Kleer, Jerzy (1928- ).
 4. Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych / Grzegorz W. Kołodko.2001.Kołodko, Grzegorz W. (1949- ).
 5. Globalizacja a rozwój rachunkowości finansowej i zarządczej / pod red. Ireny Sobańskiej i Anny Szychty.2005.Sobańska, Irena. Red.
 6. Globalizacja a rozwój : szanse i wyzwania dla Polski / red. nauk. Galia Chimiak, Marcin Fronia.2012.Chimiak, Galia. Red.
 7. Globalizacja a rozwój : wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata / Mirosława Czerny.2005.Czerny, Mirosława (1951- ).
 8. Globalizacja a rozwój zrównoważony i trwały2003.Piontek, Franciszek (1937- ).
 9. Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz Potocki.2009.Potocki, Arkadiusz (1945- ). Red.
 10. Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusz Symonidesa.2004.Symonides, Janusz (1938- ). Red.
 11. Globalizacja a transformacja : iluzje i rzeczywistość / Grzegorz Kołodko.2001.Kołodko, Grzegorz W. (1949- ).
 12. Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne / Ewa Polak.2009.Polak, Ewa (politologia).
 13. Globalizacja Berlina, Pragi i Warszawy / Władysław Misiak.2012.Misiak, Władysław (1936- ).
 14. Globalizacja : eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy / Saskia Sassen ; przedm. K. Anthony Appiah ; przekł. Joanna Tegnerowicz.2007.Sassen, Saskia (1949- ).
 15. Globalizacja : geneza, zasięg, konsekwencje / Andrzej Krzeczunowicz.2006.Krzeczunowicz, Andrzej (1930- ).
 16. Globalizacja : gospodarka, praca, kultura : w 70. rocznicę urodzin Prof. zw. dr hab. Leszka Gilejko : praca zbiorowa / pod red. Juliusza Gardawskiego i Jolanty Polakowskiej-Kujawy.2003.Gardawski, Juliusz (1948- ). Red.
 17. Globalizacja gospodarki a rozwój regionalny i współpraca transgraniczna : (ze szczególnym uwzględnieniem regionu Pomorza Zachodniego) / Leon Dorozik, Stanisław Flejterski.2001.Dorozik, Leon.
 18. Globalizacja gospodarki / red. nauk. Przemysław Deszczyński.2004.Deszczyński, Przemysław (1956- ). Red.
 19. Globalizacja : gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem? / redaktorzy naukowi Małgorzata Domiter, Bogusława Drelich-Skulska, Wawrzyniec Michalczyk.2015.Domiter, Małgorzata. Red.
 20. Globalizacja handlu w Polsce : szanse i zagrożenia / pod red. Mariana Strużyckiego ; [aut. Marian Strużycki et al.].1996.Strużycki, Marian (1930- ). Red.
 21. Globalizacja : i co z tego dla ludzi wynika / Zygmunt Bauman ; przeł. Ewa Klekot.2000.Bauman, Zygmunt (1925-2017).
 22. Globalizacja i integracja europejska / red.: Bartosz Jóźwik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych.cop. 2007.Jóźwik, Bartosz. Red.
 23. Globalizacja i integracja europejska : szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki : praca zbiorowa / pod red. Juliusza Kotyńskiego.2005.Kotyński, Juliusz. Red.
 24. Globalizacja i integracja nie prowadzą do jednego systemu społeczno-ekonomicznego / Tadeusz Kowalik.2003.Kowalik, Tadeusz (1926-2012).
 25. Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy / red. nauk. Sławomir I. Bukowski.2010.Bukowski, Sławomir (1956- ). Red.
 26. Globalizacja i integracja - wyzwania dla gospodarki i rozwoju / pod red. Franciszka Piontka.2003.Piontek, Franciszek (1937- ). Red.
 27. Globalizacja i konsumpcja : dwa dylematy współczesności / Małgorzta Bogunia-Borowska, Marta Śleboda.cop. 2003.Bogunia-Borowska, Małgorzata.
 28. Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej / Adam Gwiazda.2000.Gwiazda, Adam (1946- ).
 29. Globalizacja i regionalizacja gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej na początku XXI wieku : materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Rzeszów-Polańczyk, 11-13 października 2001.2001. 
 30. Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Rymarczyka / pod red. Bogusławy Skulskiej, Małgorzaty Domiter, Wawrzyńca Michalczyka.2012.Drelich-Skulska, Bogusława. Red.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal