Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Poziom%20zr%C3%B3wnowa%C5%BConego%20rozwoju%20przedsi%C4%99biorstwa%20a%20zaanga%C5%BCowanie%20organizacyjne%20pracownik%C3%B3w.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Poziom obsługi klienta w zarządzaniu łańcuchem dostaw / Maciej Dariusz Dobrzyński.2004.Dobrzyński, Maciej (logistyka).
 2. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw w latach 1976 i 1981 : (szacunek) / Alina Bajger, Anna Ligęza.1984.Bajger, Alina.
 3. Poziom spożycia a struktura popytu konsumpcyjnego w regionie o przewadze rolnictwa uspołecznionego / Jan Karwowski.1980.Karwowski, Jan (1937- ).
 4. Poziom spożycia w rodzinach chłopskich / Jan Stelmach, Bożena Gulbicka.1979.Stelmach, Jan.
 5. Poziom, struktura i tendencje spożycia w ośrodkach wielkomiejskich w Polsce w latach 1956-1973 / Jacek Krzywiński ; promotor Zdzisław Krasiński.1978.Krzywiński, Jacek.
 6. Poziom świadczeń socjalnych w handlu / KOTKOWSKA Hanna.1979.Kotkowska Hanna.
 7. Poziom techniczny przemysłu a wielkość i struktura wymiany handlowej : (za lata 1971-1985) / Piotr Kozioł.1990.Kozioł, Piotr.
 8. Poziom wydatków i budżet czasu studentów w świetle badań / Henryk Mruk.1980.Mruk, Henryk.
 9. Poziom wykształcenia ludności Polski w latach 1970-1988 : Narodowy Spis Powszechny / [oprac. Celina Groblewska] ; Główny Urząd Statystyczny.1991.Groblewska, Celina. Oprac.
 10. Poziom wykształcenia ogólnego i przygotowania zawodowego rolników : (w świetle wyników NSP z 1978 r.) / Adam Wyderko ; Instytut Ekonomiki Rolnej. Zakład Społeczno-Ekonomicznej Struktury Wsi i Rolnictwa.1980.Wyderko, Adam.
 11. Poziom wykształcenia zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej w 1964 r. / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.1966.Polska. Główny Urząd Statystyczny.
 12. Poziom zaawansowania starostw powiatowych województwa wielkopolskiego w zakresie informatyzacji i rozwoju elektronicznych usług publicznych / Adam Minkowski, Paweł Motek, Michał Rej.2009.Minkowski, Adam.
 13. Poziom zaawansowania wielkopolskich urzędów gmin w zakresie informatyzacji i rozwoju elektronicznych usług publicznych / Adam Minkowski, Paweł Motek, Robert Perdał.2009.Minkowski, Adam.
 14. Poziom zamożności polskich gospodarstw domowych / Grzegorz Maciejewski.2003.Maciejewski, Grzegorz (1971- ).
 15. Poziom zaspokojenia potrzeb rodzin w 1995 r. / Główny Urząd Statystyczny. [Departament Gospodarstw Domowych].1996.Polska. Główny Urząd Statystyczny. Departament Gospodarstw Domowych.
 16. Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce (na podstawie danych FADN) / Wioletta Wrzaszcz.2012.Wrzaszcz, Wioletta.
 17. Poziom, zróżnicowanie oraz uwarunkowania kosztów transakcyjnych kredytów i pożyczek rolniczych / Alina Daniłowska.2007.Daniłowska, Alina.
 18. Poziom życia gospodarstw domowych młodych małżeństw / Małgorzata Michalik ; promotor Henryk Mruk.1990.Michalik, Małgorzata (ekonomia).
 19. Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej / Jadwiga Berbeka.2006.Berbeka, Jadwiga.
 20. Poziom życia ludności Polski na tle doświadczeń Grecji, Hiszpanii, Portugalii / Jolanta Kubicka.2004.Kubicka, Jolanta.
 21. Poziom życia ludności w Polsce i krajach ościennych / Urszula Grzega.2008.Grzega, Urszula.
 22. Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach / Sławomir Kalinowski.2015.Kalinowski, Sławomir (ekonomia).
 23. Poziom życia : metody mierzenia i oceny / Leszek Zienkowski.1979.Zienkowski, Leszek (1923-2009).
 24. Poziom życia mieszkańców rejonów uprzemysławianych : praca zbiorowa / [aut.Teresa Zjawiony].1980, dr. 1981.Zjawiony, Teresa.
 25. Poziom życia osób niepełnosprawnych w okresie transformacji ustrojowej w ich własnej ocenie / Ewa Skrzetuska, Danuta Osik-Chudowolska, Anna Wojnarska.2002.Skrzetuska, Ewa (1951- ).
 26. Poziom życia, próba wyceny wartościowej / Sławomir Kalka ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk.1988.Kalka, Sławomir.
 27. Poziom życia rodzin chłopskich / Bożena Gulbicka.1990.Gulbicka, Bożena.
 28. Poziom życia rolników w ostatniej dekadzie XX wieku / Mariola Kwasek.2002.Kwasek, Mariola.
 29. Poziom życia rolników w świetle badań budżetów gospodarstw domowych / Mariola Kwasek.2000.Kwasek, Mariola.
 30. Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Zeliasia ; poszczególne rozdz. i podrozdz. napisali Jadwiga Kostrzewska [et al.].2004.Zeliaś, Aleksander (1939-2006). Red.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal