Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku / red. nauk. Rafał Krupski, Jan Lichtarski ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku / red. nauk. Rafał Krupski, Jan Lichtarski ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.2002.Lichtarski, Jan (1946- ). Red.
 2. Stan i perspektywy rozwoju węgierskiej reformy gospo- darczej / NOWAK Jerzy Robert.1987.Nowak, Jerzy Robert (1940- ).
 3. Stan i perspektywy rozwoju współczesnej bankowości / red. nauk. Jerzy Sikorski, Teresa Mikulska.2013.Sikorski, Jerzy (1942- ). Red.
 4. Stan i perspektywy rynku rolnego w Polsce i możliwości jego stabilizacji : materiały z dorocznej konferencji zorganizowanej pod patronatem ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Warszawa, 21-22 czerwca 1995 / Ministerstwo Rolnictwa i Gospo1995Polska. Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (1990-1999).
 5. Stan i perspektywy służby ekonomicznej / Jan Kordaszewski.1967.Kordaszewski, Jan (1907-1996).
 6. Stan i perspektywy stosunków gospodarczych Wschód-Zachód / MICHAŁOWSKI Stanisław.1988.Michałowski, Stanisław.
 7. Stan i perspektywy światowej produkcji, spożycia i przetwórstwa mleka / Bogusław Imbs.1978.Imbs, Bogusław (1925-2012).
 8. Stan i postulaty przemysłu i handlu b. dzielnicy pruskiej : referat wygłoszony przez [...] Stanisława Pernaczyńskiego.1924.Pernaczyński, Stanisław (1872-1930).
 9. Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi / pod red. Hieronima Kubiaka i Andrzeja Pilcha ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badania Polonii Zagranicznej.1976.Kubiak, Hieronim (1934- ). Red.
 10. Stan i potrzeby gospodarcze Pomorza Wschodniego : referaty, dyskusja i rezolucje konferencji naukowej Instytutu Bałtyckiego, w Bydgoszczy 12-13 XII. 1946.1947.Instytut Bałtycki.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal