Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Wywieranie%20wp%C5%82ywu%20przez%20grupy%20%3A
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie : powstanie i rozwój : 1965-1985 / [red. Anna Niewolak-Krzywda].1985.Niewolak-Krzywda, Anna. Red.
 2. Wyższa szkoła skutecznej retoryki : seminarium z retoryki / Gloria Beck ; [tł. Edyta Panek].cop. 2010.Beck, Gloria (1968- ).
 3. Wyższe studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce : (w powiązaniu z aktualnymi tendencjami światowymi) : VIII Zjazd Bibliotekarzy Polskich "Biblioteki dla wszystkich" / Krzysztof Migoń.1980.Migoń, Krzysztof (1940- ).
 4. Wyższe Studium Handlowe w Krakowie-[1937]Wyższe Studium Handlowe (Kraków).
 5. Wyższe Studjum Handlowe w Krakowie : rok naukowy ....-[1937]Wyższe Studium Handlowe (Kraków).
 6. Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Polsce : stan obecny i propozycje doraźnych zmian / Beksiak Janusz [et al.].1990.Beksiak, Janusz (1929-2014).
 7. Wyższe szkolnictwo rolnicze w Polsce / Walenty Kryczyński ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego. [Zakład Analiz, Informacji i Wydawnictw].1985. 
 8. Wyższe szkolnictwo wojskowe w kontekście procesu bolońskiego / Piotr Gawliczek.2010.Gawliczek, Piotr.
 9. Wyższe wykształcenie a rynek pracy : studium metodologiczno-empiryczne / Jagoda Jezior.2017.Jezior, Jagoda.
 10. Wyższość radzieckiej kultury socjalistycznej nad burżuazyjną / S.W. Kaftanow.1950.Kaftanov, Sergej Vasil'evič (1905-1978).
 11. Wyzwania bankowości detalicznej / pod redakcją Zbigniewa Jagiełły.2015.Jagiełło, Zbigniew (1964- ). Red.
 12. Wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego : wybrane aspekty bezpieczeństwa lokalnego / redakcja naukowa Grzegorz Pietrek i Marek Stefański.2018.Pietrek, Grzegorz. Redaktor
 13. Wyzwania biznesowe XXI wieku / red. nauk. Stefan Forlicz.2014.Forlicz, Stefan (1950- ). Red.
 14. Wyzwania cywilizacyjne we współczesnej gospodarce : wybrane aspekty / redakcja naukowa Wojciech Drożdż, Mariola Dźwigoł-Barosz.2019.Drożdż, Wojciech (1975- ). Redaktor
 15. Wyzwania dla gospodarki polskiej w dobie kryzysu / pod red. nauk. Zenona Marciniaka ; [aut.: Stanisław Ładyka et al.].2010.Marciniak, Zenon (1953- ). Red.
 16. Wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Europie / pod redakcją Krzysztofa Kietlińskiego.2016.Kietliński, Krzysztof. Red.
 17. Wyzwania dla marketingu i sprzedaży na rynku B2B / red. nauk. Piotr Kwiatek, Grzegorz Leszczyński, Marek Zieliński.2009.Kwiatek, Piotr. Red.
 18. Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku / pod red. Henryka Ćwiklińskiego.2012.Ćwikliński, Henryk (1949- ). Red.
 19. Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz ; [aut. Jakub Berezowski et al.] ; Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomicz2011.Mikołajewicz, Zbigniew (1934- ). Red.
 20. Wyzwania dla Polski wynikające z przewidywanego rozwoju Unii Europejskiej / Urszula Płowiec.2001.Płowiec, Urszula (1933-2011).
 21. Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej : VII Forum Samorządowe / [red. nauk. Stanisław Flejterski, Adam Szewczuk, Magdalena Kogut-Jaworska].2011.Forum Samorządowe (7 ; 2011 ; Szczecin).
 22. Wyzwania dla spójności Europy : gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność / redaktorzy tematyczni Ewa Pancer-Cybulska, Ewa Szostak.2017.Pancer-Cybulska, Ewa. Red.
 23. Wyzwania dla spójności Europy : społeczeństwo, granice, solidarność / redaktorzy tematyczni Ewa Pancer-Cybulska, Łukasz Olipra.2017.Pancer-Cybulska, Ewa. Red.
 24. Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego / pod red. nauk. Jolanty Stacharskiej-Targosz i Jarosława Szostaka.2011.Stacharska-Targosz, Jolanta. Red.
 25. Wyzwania dla wzrostu gospodarczego Chin / Wing Thye Woo.2007.Woo, Wing Thye (1954- ).
 26. Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie2009.Borowiecki, Ryszard (1943- ). Red.
 27. Wyzwania dla zarządzania współczesnymi organizacjami / redakcja naukowa Kamila Malewska ; [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania].2015.Malewska, Kamila. Red.
 28. Wyzwania edukacji ekonomicznej i finansowej w polskim szkolnictwie wyższym : materiały z konferencji NBP - 1 grudnia 2010 r. / Narodowy Bank Polski.[2010].Narodowy Bank Polski.
 29. Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu : wybrane zagadnienia / red. nauk. Irena Lichniak.2009.Lichniak, Irena (1945-2013). Red.
 30. Wyzwania globalizacji : odpowiedzi przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. Izabeli Koładkiewicz i Waldemara Kozioła.2004.Koładkiewicz, Izabela. Red.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23_6390
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal