Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Elementy%20matematyki%20dla%20student%C3%B3w%20ekonomii%20i%20zarz%C4%85dzania
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Elementy teorii systemów optymalnych / N. N. Moisiejew ; przeł. z ros. Michał Wołodźko.1983.Moiseev, Nikita Nikolaevič (1917-2000).
 2. Elementy teorii systemów w zadaniach / Larisa Dobryakova, Małgorzata Pelczar ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.2009.Dobrâkova, Larisa.
 3. Elementy teorii transportu w zastosowaniu do gospodarstwa rolnego / Jerzy Wolszczan.1963.Wolszczan, Jerzy (1919-1984).
 4. Elementy teorii wyboru społecznego / wprow. i wybór tekstów Grzegorz Lissowski.2001.Lissowski, Grzegorz. Wybór.
 5. Elementy teorii zintegrowanej gospodarki przestrzennej : studium integracji działania układów gałęziowych i regionalnych : praca zbiorowa / pod kierunkiem nauk. Andrzeja Klasika.1979.Klasik, Andrzej (1943- ). Red.
 6. Elementy teorji poznania, logiki formalnej i metodologji nauk / Tadeusz Kotarbiński.1929.Kotarbiński, Tadeusz (1886-1981).
 7. Elementy toksykologii środowiskowej / Elżbieta Bezak-Mazur.2001.Bezak-Mazur, Elżbieta.
 8. Elementy wczesnego klasycyzmu w polskiej myśli protekcjonistycznej w epoce oświecenia / Witold Sierpiński ; promotor Seweryn Żurawicki.1961.Sierpiński, Witold (1927-2009).
 9. Elementy wiedzy informatycznej / Gerard Zieliński.1998.Zieliński, Gerard.
 10. Elementy wiedzy informatycznej / Gerard Zieliński.1999.Zieliński, Gerard.
 11. Elementy wielowymiarowej analizy statystycznej / Ryszard Zasępa.1981.Zasępa, Ryszard (1915-1994).
 12. Elementy wnioskowania statystycznego oraz matematyczne metody pomiaru ryzyka2015.Wojna, Aleksander.
 13. Elementy wnioskowania statystycznego z wykorzystaniem pakietu SAS w przykładach / Wojciech Gamrot.2012.Gamrot, Wojciech.
 14. Elementy wspomagania decyzji w zintegrowanych systemach kierowania produkcją : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Michalskiego ; aut. Roman Bojarski [et al.].2000.Michalski, Andrzej (informatyka). Red.
 15. Elementy wyceny wód i gruntów pod wodami / Konrad Turkowski.2000.Turkowski, Konrad.
 16. Elementy wychowania w szkole wyższej / Wacław Najmowicz.1985.Najmowicz, Wacław.
 17. Elementy zagospodarowania terenów osiedlowych / Janusz Szkiłądź.1979.Szkiłądź, Janusz.
 18. Elementy zagospodarowania turystycznego / [red. nauk. Beata Meyer, Aleksander Panasiuk].2007.Meyer, Beata. Red.
 19. Elementy zarządzania / Ewa Pisarska.1994.Pisarska, Ewa.
 20. Elementy zarządzania i organizacji w przedsiębiorstwach budowlanych / Marek Bryx.1988.Bryx, Marek (1953- ).
 21. Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / pod red. Zbigniewa Martyniaka ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie.1997.Martyniak, Zbigniew (1936-2002). Red.
 22. Elementy zarządzania karierą zawodową osób z niepełnosprawnością : poradnik dla doradców zawodowych / Wioletta Duda, Daniel Kukla, Marta Zając ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.2014.Duda, Wioleta.
 23. Elementy zarządzania środowiskiem naturalnym2000.Małecki, Zdzisław (1927- ).
 24. Elementy zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie / Tadeusz Mendel.1996.Mendel, Tadeusz (1933-2019).
 25. Elementy zastosowań rachunku macierzowego w ekonomii / Urszula Jupowiecka-Mieszała [et al.].1998.Jupowiecka-Mieszała, Urszula.
 26. Elementy zastosowań rachunku macierzowego w ekonomii / Urszula Jupowiecka-Mieszała, Jerzy Mika, Barbara Zakrzewska-Derylak.1994.Jupowiecka-Mieszała, Urszula.
 27. Elementy zastosowań rachunku macierzowego w ekonomii / Urszula Jupowiecka-Mieszała, Jerzy Mika, Barbara Zakrzewska-Derylak.1995.Jupowiecka-Mieszała, Urszula.
 28. Elementy zastosowań rachunku różniczkowego i całkowego w ekonomii / Urszula Jupowiecka-Mieszała [i in.].1998.Jupowiecka-Mieszała, Urszula.
 29. Elementy zastosowań rachunku różniczkowego w ekonomii / Urszula Jupowiecka-Mieszała, Jerzy Mika, Barbara Zakrzewska-Derylak.1997.Jupowiecka-Mieszała, Urszula.
 30. Elementy zastosowań statystyki w pedagogice / HRYNIEWICKA Izabela.1989.Hryniewicka, Izabela.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal