Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Perspektywy%20wsp%C3%B3%C5%82pracy%20banku%20z%20samorz%C4%85dem
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. PERSPEKTYWY rozwoju socjalizmu w Polsce / red. nauk. Baran Józef.1988.Baran, Józef (1931- ). red. nauk.
 2. Perspektywy rozwoju światowego przemysłu chemicznego i rynku chemikaliów do 1995 r / DREWNOWSKA Ewa.1986.Drewnowska, Ewa.
 3. Perspektywy rozwoju systemów marketingowych produktów roślinnych = Prospect of plant products marketing channels development / red. nauk. Jarosław Gołębiewski.2007.Gołębiewski, Jarosław. Red.
 4. Perspektywy rozwoju teorii i badań nad zarządzaniem bezpieczeństwem2009.Włodarczyk, Mirosław (ekonomia). Red.
 5. Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007 - przegląd zagadnień : praca zbiorowa / pod red. Cezarego Trosiaka.2009.Trosiak, Cezary. Red.
 6. Perspektywy rozwoju zarządzania społecznego w sektorze organizacji non profit w Polsce / Janusz Fudaliński.2013.Fudaliński, Janusz (1970?-2015).
 7. Perspektywy rybołówstwa morskiego do 2000 r. : synteza.1987.Instytut Morski (Gdańsk). Wydawnictwo.
 8. Perspektywy rynku ubezpieczeń produkcji rolniczej w Polsce i Unii Europejskiej / Cezary Klimkowski.2004.Klimkowski, Cezary.
 9. Perspektywy rynku zbożowego w Polsce w r. 1991/92 na tle stanu z r. 1990/91 : raport / sporządzony przez zesp. w składzie Michał Kisiel [et al.] ; Ministerstwo Rolnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Agencja Rynku Rolne1991.Kisiel, Michał (1940-2005). Oprac.
 10. Perspektywy społeczno-gospodarczej działalności kółek rolniczych w latach 1986-1999 na tle Narodowego Planu Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Kraju : materiały na konferencję nt. "Ekonomiczne, finansowe i organizacyjne uwarunkowania rozwoju SKR w bi1986.Gorycki, Ryszard (1944- ).
 11. Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju / Katarzyna Górak-Sosnowska ; [Polska-Pomoc, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Arabia.pl].2007.Górak-Sosnowska, Katarzyna (1978- ).
 12. Perspektywy systemu finansowego przedsiębiorstw : próba oceny, zmiany na 1985 r. : referat na Konferencję "Finanse - Płace - Ceny". Stan aktualny - perspektywy zmian / CICHOWSKI Edmund.1984.Cichowski, Edmund (1939- ).
 13. Perspektywy szkolnictwa wyższego : problemy i tendencje rozwoju : materiały z konferencji naukowej : Egsdorf k. Berlina, 14-17 października 1975 r. / [red. Barbara Kossowska] ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki1978.Kossowska, Barbara. Red.
 14. Perspektywy szkolnictwa wyższego w XXI wieku : [materiały z konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie 17. XI. 1999 r. / red. nauk. Makary K. Stasiak].2000.Stasiak, Makary Krzysztof (1951- ). Red.
 15. Perspektywy transportu śródlądowego w Polsce : sympozjum / Polski Rejestr Statków.2001.Polski Rejestr Statków.
 16. Perspektywy wejścia Polski do strefy euro / [aut. Maciej Krzak, Jarosław Pietras, Jerzy Pruski].2006.Krzak, Maciej.
 17. Perspektywy wprowadzenia w Polsce terminowych rynków finasowych / ANTOWSKA-BARTOSIEWICZ Iwona ; współaut. Małecki Witold.1992.Antowska-Bartosiewicz, Iwona.
 18. Perspektywy współczesnego socjalizmu / SCHAFF Adam.1990.SCHAFF Adam.
 19. Perspektywy współpracy banku z samorządem terytorialnym w Polsce / pod red. Doroty Korenik ; aut. rozdz. Michał Kisiel [et al.].2005.Kisiel, Michał.
 20. Perspektywy współpracy gospodarczej Polski z republikami bałtyckimi : Litwą, Łotwą, Estonią : praca zbiorowa / pod kier. Eufemii Teichmann ; [aut. Raimonda Balnienë et al.] ; Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej.1998.Teichmann, Eufemia. Kier.
 21. Perspektywy współpracy między polskimi i francuskimi uniwersytetami w dobie integracji europejskiej / pod red. Haliny Saweckiej.1999.Sawecka, Halina Bernarda (1935- ). Red.
 22. Perspektywy współpracy Wydziału Nauk Ekonomicznych z ośrodkami naukowymi i praktyką gospodarczą / pod red. Andrzeja Graczyka.2008.Graczyk, Andrzej (ekonomia). Red.
 23. Perspektywy wyjścia z kryzysu / Józef Kaleta.1988.Kaleta, Józef (1925-2007).
 24. Perspektywy wyjścia z kryzysu / KALETA Józef.1986.Kaleta, Józef (1925-2007).
 25. Perspektywy wyposażenia przedsiębiorstw w krajowy sprzęt komputerowy / Henryk Piłko ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.1983.Piłko Henryk.
 26. Perspektywy zachodnioeuropejskiej integracji gospodarczej : (problemy i metody prognozowania) / pod red. Karola J. Błahuta.1979.Błahut, Karol J. (1929-2013). Red.
 27. Perspektywy zachowań przedsiębiorstw : celowość, funkcjonalność, witalność / Beata Majecka.2013.Majecka, Beata.
 28. PERSPEKTYWY zaopatrzenia materiałowego i jego oddzia- ływanie na wzrost efektywności wykorzystania materia- łów : materiały konferencyjne : Kołobrzeg, 30-31 marca i 2-3 kwietnia 1987 r.1987. 
 29. Perspektywy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Izabela Krawczyk-Sokołowska ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania.2012.Krawczyk-Sokołowska, Izabela. Red.
 30. Perspektywy zrównoważonego rozwoju regionu łódzkiego: szanse i zagrożenia : praca zbiorowa / pod red. Macieja Zalewskiego.2008.Zalewski, Maciej (1950- ). Red.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal