Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Wynagrodzenia%20pracownik%C3%B3w%202014
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Wynalazczość pracownicza i racjonalizacja / pod red. Andrzeja Szewca.1979.Szewc, Andrzej (1945-2017). Red.
 2. Wynalazczość pracownicza : poradnik / SZYMANEK Tadeusz.1991.Szymanek, Tadeusz.
 3. Wynalazczość pracownicza w dziedzinie BHP / Krzysztof Tuszyński.1977.Tuszyński, Krzysztof (wynalazczość).
 4. Wynalazczość pracownicza w świetle obowiązujących przepisów prawnych i zadań związków zawodowych / Centralna Rada Związków Zawodowych.1951.Zrzeszenie Związków Zawodowych. Centralna Rada.
 5. Wynalazczość pracownicza ważnym ogniwem postępu technicznego w przedsiębiorstwie ; materiały konferencyjne / Naczelna Organizacja Techniczna. Oddział Wojewódzki w Częstochowie, Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Częstochowie.1981.Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji (Częstochowa).
 6. Wynalazczość w 1973 r. w szkołach wyższych podległych Ministerstwu Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki / [aut. Tadeusz Zaręba, Jerzy Królewski] ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.1974.Zaręba, Tadeusz.
 7. Wynalazczość w 1974 r. w szkołach podległych Ministerstwu Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki / [oprac. Tadeusz Zaręba] ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.1975.Zaręba, Tadeusz. Oprac.
 8. Wynalazczość w szkołach wyższych i innych jednostkach podległych Ministerstwu Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w 1975 r. / [oprac. zesp. pod kier. Tadeusza Zaręby] ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.1976.Zaręba, Tadeusz. Oprac.
 9. Wynalazczość w szkołach wyższych i innych jednostkach podległych Ministerstwu Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w 1976 r. / [oprac. Tadeusz Zaręba] ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.1977.Zaręba, Tadeusz. Oprac.
 10. Wynalazczość w szkołach wyższych i innych jednostkach podległych MNSWiT w 1977 r. / [oprac. Tadeusz Zaręba] ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.1978.Zaręba, Tadeusz. Oprac.
 11. Wynalazek biotechnologiczny : przedmiot patentu / Helena Żakowska-Henzler ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.2006.Żakowska-Henzler, Helena.
 12. Wynalazek nowoczesnego serca : filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach / Karolina Wigura.2019.Wigura-Kuisz, Karolina (1980- ).
 13. Wynalazki, patenty i rozwój gospodarczy / Franciszek Budziński.1977.Budziński, Franciszek (1923-1999).
 14. Wynalazki, patenty oraz licencje w teorii i praktyce gospodarowania / Franciszek Budziński, Marek Mróz, Stanisław Ślusarczyk.1996.Budziński, Franciszek (1923-1999).
 15. Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw / [oprac. Marcin Gędłek ; współpr. Alicja Adamczak] ; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, World Intellectual Property Organization, PARP.cop. 2008.Gędłek, Marcin. Oprac.
 16. Wynegocjuj to! / Herb Cohen ; [tł.: Tomasz Misiorek].cop. 2006.Cohen, Herb.
 17. Wynik bilansowy a dochód podatkowy w okresie transformacji systemowej / Wojciech Wyrzykowski.2003.Wyrzykowski, Wojciech (ekonomia).
 18. Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg / Andrzej Jaklik, Bronisław Micherda.1996.Jaklik, Andrzej.
 19. Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg / Andrzej Jaklik, Bronisław Micherda.1997.Jaklik, Andrzej.
 20. Wynik finansowy przedsiębiorstwa / Roman Niemczyk.1999.Niemczyk, Roman (rachunkowość).
 21. Wynik finansowy : ujęcie podatkowe i bilansowe a zmiany w rachunkowości od 2002 roku / Małgorzata D. Dobrucka, Anna Berczyńska.2002.Dobrucka, Małgorzata D.
 22. Wyniki badań budżetów gospodarstw domowych chłopskich i robotniczo-chłopskich w latach 1978-1982 / Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań Społecznych.1984.Polska. Główny Urząd Statystyczny.
 23. Wyniki badań budżetów gospodarstw domowych chłopskich i robotniczo-chłopskich za lata 1983 i 1984 / redaktor główny Lech Gradowski.1985.Gradowski, Lech (1935-2004). Redaktor
 24. Wyniki badań koniunktury gospodarczej w świetle doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego : praca zbiorowa / pod red. nauk. Krzysztofa Stanka.1995.Stanek, Krzysztof. Red.
 25. Wyniki badań nad płodnością kobiet w Polsce : wyniki ankiety przeprowadzonej w latach 1963-1964 pod kierunkiem M.J. Zimka / oprac. Egon Vielrose ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk.1967.Vielrose, Egon (1907-1984).
 26. Wyniki badania ankietowego na temat zdolności absorpcyjnej województw / Hanna Kosarczyn, Joanna Żebrowska-Cielek ; konsultacja Andrzej Pyszkowski ; [Polska Agencja Rozwoju Regionalnego].2001.Kosarczyn, Hanna.
 27. Wyniki badania struktury ludności według płci i wieku : stan w dniu 31. XII. 1967 / Główny Urząd Statystyczny.1969.Polska. Główny Urząd Statystyczny.
 28. Wyniki badania struktury ludności wsi z dnia 15 X 1966 : Polska : Ludność wiejska : według płci, wieku oraz źródeł utrzymania / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.1967.Polska. Główny Urząd Statystyczny.
 29. Wyniki badania struktury ludności wsi z dnia 15.X.1966 : Polska : Ludność wiejska utrzymująca się z indywidualnych gospodarstw rolnych / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.1968.Polska. Główny Urząd Statystyczny.
 30. Wyniki badania struktury ludności wsi z dnia 15.X.1966 : Woj. białostockie : Ludność wiejska : struktura według płci, wieku oraz źródeł utrzymania : Utrzymujący się z indywidualnych gospodarstw rolnych / Główny Urząd Statystyczny Polskiej Rz1968.Polska. Główny Urząd Statystyczny.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23_6390
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal