Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Wpływ wybranych regulacji zewnętrznych na działalność polskich banków / Małgorzata Zaleska.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Wpływ wybranych regulacji zewnętrznych na działalność polskich banków / Małgorzata Zaleska.1999.Zaleska, Małgorzata (1969- ).
 2. Wpływ wydatków budżetowych na wielkość potencjału finansowego gmin wiejskich / Joanna Nargiełło.2006.Nargiełło, Joanna.
 3. Wpływ wydatków rządowych na sektor prywatny / Sławomir Zwierzchlewski.2003.Zwierzchlewski, Sławomir.
 4. Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004-2007 : aktualizacja / [Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak, współpr.: Joanna Mackiewicz-Łyziak] ; Krajowa Jednostka Oceny. Departament Koordyna2009.Misiąg, Wojciech (1951- ).
 5. Wpływ wykorzystania systemów Business Intelligence na kondycję finansową banków komercyjnych w Polsce / Remigiusz Tunowski.2019.Tunowski, Remigiusz.
 6. Wpływ wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych na wybór strategii dostosowań fiskalnych / Hubert Bukowski, Tomasz Jędrzejowicz, Marcin Kitala.2012.Bukowski, Hubert.
 7. Wpływ wyposażenia wsi w środki techniczne oraz infrastrukturę społeczno-gospodarczą na migrację ludności wiejskiej / Aleksandra Natalli-Świat ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk.1991.Natalli-Świat, Aleksandra (1959-2010).
 8. Wpływ zadłużenia na obroty handlu światowego i koncepcje rozwiązania problemu spłaty długów / POLACZEK Stanisław.1989.Polaczek, Stanisław (1915-2011).
 9. Wpływ zadłużenia netto sektora budżetowego na kreację pieniądza w Polsce w latach 1996-2000 / Michał Jurek. Ryzyko w projektach satelitarnych / Piotr Manikowski. Kanały redystrybucji nadwyżki finansowej do rolnictwa w różnych opcjach polityki2002.Jurek, Michał.
 10. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na gospodarkę kraju goszczącego / Wanda Nowara ; promotor Tomasz Rynarzewski.2000.Nowara, Wanda.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23_6390
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal