Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Handel%20elektroniczny%20w%20marketingu%20mi%C4%99dzynarodowym%20%2F
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Handel zagraniczny / [red. zesz. Witold Trzeciakowski].1976.Trzeciakowski, Witold (1926-2004).
 2. Handel zagraniczny Rosji : w 1993 roku i pierwszym kwartale 1994 roku / ANTCZAK Rafał.1994.Antczak, Rafał (1970- ).
 3. Handel Zagraniczny Rzeczypospolitej Polskiej i W. M. Gdańska = Commerce Extérieur de la République Polonaise et de la V. L. de Dantzig / Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej.1929-1939.Polska. Główny Urząd Statystyczny.
 4. Handel Zagraniczny Rzeczypospolitej Polskiej : przegląd kwartalny / Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospoliej Polskiej.1924-1929.Polska. Główny Urząd Statystyczny.
 5. Handel zagraniczny / Stanisław Waschko.1963.Waschko, Stanisław (1895-1984).
 6. Handel zagraniczny : studia przypadków / redakcja naukowa Beata Stępień ; autorzy: Agata Boruczkowska, Anna Czarnecka, Lidia Danik, Małgorzata Domiter, Magdalena Jażdżewska-Gutta, Anna Kacprzyk, Paweł Kaczmarek, Przemysław Kierek, Dariusz Leśni2015.Boruczkowska, Agata.
 7. Handel zagraniczny : systemy ekonomiczne handlu zagranicznego krajów socjalistycznych / zespół redakcyjny Jan Rymarczyk, Elżbieta Mirecka-Krzak.1988.Rymarczyk, Jan (1944- ). Redaktor
 8. Handel zagraniczny Sztokholmu i polityka zewnętrzna Szwecji w latach 1471-1503 / MAŁOWIST Marian.1935.Małowist, Marian (1909-1988).
 9. Handel zagraniczny. Vol. 2, Przedstawicielstwa, składy konsygnacyjne, składy i agencje celne / oprac. Marek Radzik.1991.Radzik Marek.
 10. Handel zagraniczny w procesach zmian systemowych : materiały z XI Konferencji Katedr i Instytutów Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław, 24 czerwca 1994 / [red. nauk. Małgorzata Domiter, Jan Rymarczyk].1995.Konferencja Katedr i Instytutów Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (11 ; 1994 ; Wrocław).
 11. Handel zagraniczny w procesie otwierania gospodarki polskiej / Janusz Świerkocki.1986.Świerkocki, Janusz.
 12. Handel zagraniczny w rozwoju społeczno-gospodarczym PRL : II Ogólnopolskie Seminarium Młodych Pracowników Nauki.1980.Ogólnopolskie Seminarium Młodych Pracowników Nauki (2 ; 1977 ; Warszawa).
 13. Handel zagraniczny w służbie gospodarki narodowej / Henryk Strasburger.1939.Strasburger, Henryk (1887-1951).
 14. Handel zagraniczny w strategii przezwyciężania kryzysu gospodarczego : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Handlu Zagranicznego AE we Wrocławiu, przy współudziale Instytutu Koniunktur i Cen w Warszawie oraz Polskiej Izby H1987.Rymarczyk, Jan (1944- ). Red.
 15. Handel zagraniczny w systemie planowania i zarządzania w Polsce / Eugeniusz Najlepszy.1973.Najlepszy, Eugeniusz.
 16. Handel zagraniczny w województwie pilskim w I półroczu 1994 r. / Wojewódzki Urząd Statystyczny w Pile.1994.Województwo Pilskie (Polska). Wojewódzki Urząd Statystyczny.
 17. Handel Zagraniczny w Województwie w ... R. / Urząd Statystyczny w Lesznie.1996.Województwo Leszczyńskie (Polska). Urząd Statystyczny.
 18. Handel zagraniczny w XXX-leciu PRL / [koord. i oprac. red. Zbigniew Matkowski] ; Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.1975.Matkowski, Zbigniew. Red.
 19. Handel zagraniczny Wielkopolski w 1997 roku / Urząd Statystyczny w Pile.1998.Województwo Pilskie (Polska). Urząd Statystyczny.
 20. Handel zagraniczny / Wiesław J. Otta.1986.Otta, Wiesław J. (1948-1997).
 21. Handel zagraniczny województwa pomorskiego w latach 2000-2006 / [aut. oprac.: Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Stanisław Umiński].2008.Gawlikowska-Hueckel, Krystyna (1947- ).
 22. Handel zagraniczny : wybrane problemy / red. nauk. Jerzy Dudziński.2006.Dudziński, Jerzy (1947- ). Red.
 23. Handel zagraniczny : wybrane zagadnienia dla studentów kierunku handlu wewnętrznego / Ludwik Jankowiak.1969.Jankowiak, Ludwik (1912-1991).
 24. Handel zagraniczny : wybrane zagadnienia dla studentów kierunku handlu wewnętrznego / Tadeusz Mąkosa.1982.Mąkosa, Tadeusz.
 25. Handel zagraniczny : wybrane zagadnienia dla studentów kierunku handlu wewnętrznego / Tadeusz Mąkosa.1979.Mąkosa, Tadeusz.
 26. Handel zagraniczny : zewnętrzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Handlu Zagranicznego AE we Wrocławiu, Przesieka, 26 czerwca 1987 r. / [zespół red. Bogusława Drelich, Jan Ryma1988.Drelich-Skulska, Bogusława. Red.
 27. Handel zamorski. Cz. 1, Międzynarodowe normy handlu zamorskiego : streszczenie wykładów w roku akad. 1948/49 / Józef Kawczyński.1948-1949.Kawczyński, Józef.
 28. Handel + Zarządzanie : miesięcznik dla kadry kierowniczej handlu.1999-2005. 
 29. Handel : znaczenie we współczesnej gospodarce / red. nauk. Jan Mikołajczyk ; Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.2006.Mikołajczyk, Jan. Red.
 30. Handel żydowski Krakowa w połowie XVII wieku : tabele materiałowe i statystyczne / Szymon Kazusek.2006.Kazusek, Szymon.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal