Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Odkrywanie%20wiedzy%20z%20danych
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Oddłużanie podmiotów gospodarczych z zaległych podatków / DWORNIAK Krzysztof ; współaut. Żelechowski Andrzej.1994.Dworniak, Krzysztof.
 2. Oddłużenie w upadłości konsumenckiej i układzie konsumenckim / Rafał Adamus.2020.Adamus, Rafał (prawo).
 3. Oddział gospodarczy / Roman Leś ; Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego.1982.Leś, Roman.
 4. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce / Janusz Rynk, Tomasz Banasik.[2006?].Rynk, Janusz.
 5. Oddział spółki : tworzenie i funkcjonowanie / Jerzy Jacyszyn, Jakub Rudowicz.1999.Jacyszyn, Jerzy (1949- ).
 6. Oddział warszawski Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w 40 [cztedziesto]-leciu PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] : [materiały na sesję naukową].1984. 
 7. Oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych w Polsce : zagadnienia prawne i podatkowe / Michał Zdyb.2007.Zdyb, Michał.
 8. Oddziaływamie instrumentami finansowymi na procesy inflacyjne w pięcioleciu 1986-1990 / red. Krzyżkiewicz Z.1986.Krzyżkiewicz, Zbigniew (1923-2016). red.
 9. Oddziaływania doradcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych korzystających z preferencyjnych kredytów inwestycyjnych / Julian Kalinowski ; Katedra Ekonomii i Zarządzania.2009.Kalinowski, Julian.
 10. Oddziaływania flawonoidów z surfaktantami w roztworach wodnych / Anna Wieloch ; promotor Ryszard Zieliński.2007.Wieloch, Anna.
 11. Oddziaływanie dotacji na efektywność techniczną gospodarstw wielkotowarowych / Justyna Góral.2016.Góral, Justyna.
 12. Oddziaływanie instrumentów bezpośrednich na racjonalizację gospodarowania materiałami, paliwami i energią w przedsiebiorstwach przemysłowych1990.Sołtysik, Marian (1938-2010). Red.
 13. Oddziaływanie instrumentów budżetowych i bankowych na strategię przedsiębiorstwa / Idzi Kraśnicki ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Zarządzania. Oddział w Toruniu.1983.Kraśnicki, Idzi.
 14. Oddziaływanie instrumentów ogólnosystemowych na racjonalizację gospodarowania materialami, paliwami i energią w przedsiębiorstwie przemysłowym : praca zbiorowa / red. Marian Sołtysik.1988.Sołtysik, Marian (1938-2010). red.
 15. Oddziaływanie instrumentów specjalistycznych na racjonalizację gospodarowania materiałami, paliwami i energią w przedsiębiorstwie przemysłowym : praca zbiorowa / pod red. Mariana Sołtysika ; [aut.: Andrzej Żabiński et al.].1989.Sołtysik, Marian (1938-2010). Red.
 16. Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Teresa Famulska.cop. 2013.Famulska, Teresa (1958- ). Red.
 17. Oddziaływanie inwestycji wiodącej na zatrudnienie w zakładach przemysłowych w ośrodkach intensywnie uprzemysławianych / Barbara Trzcińska.cop. 1988.Trzcińska, Barbara (1952- ).
 18. Oddziaływanie kółek rolniczych na przemiany w indywidualnych gospodarstwach chłopskich : praca zbiorowa / pod red. J. Bogacza, A. Romanowa, B. Strużka ; Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR.1980.Bogacz, Julian. Red.
 19. Oddziaływanie kulturalne dużego miasta na region : (na przykładzie Krakowa) / Tadeusz Aleksander.1985.Aleksander, Tadeusz (1938- ).
 20. Oddziaływanie mass mediów / Anna Kozłowska.2006.Kozłowska, Anna (reklama).
 21. Oddziaływanie materiałochłonności produkcji na wydajność pracy w gałęzi przemysłu / Krystyna Kowalska.1984.Kowalska, Krystyna.
 22. Oddziaływanie państwa na gospodarkę poprzez politykę pieniężną i fiskalną : pomocnicze materiały dydaktyczne / Barbara Kieniewicz, Urszula Lorenowicz ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie.1992.Kieniewicz, Barbara.
 23. Oddziaływanie państwa na rozwój hutnictwa żelaza i stali w wybranych krajach kapitalistycznych / PAJĄK Stanisław ; współaut. Waleczek Barbara.1988.Pająk, Stanisław.
 24. Oddziaływanie podatków dochodowych i od wartości dodanej na procesy gospodarcze / Jerzy Sokołowski.1991.Sokołowski, Jerzy (1954- ).
 25. Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniuktury w Polsce / Piotr Krajewski.2013.Krajewski, Piotr (ekonomia).
 26. Oddziaływanie polityki społeczno-gospodarczej na zmiany polskiego rynku usług telekomunikacyjnych / Agnieszka Budziewicz-Guźlecka.2019.Budziewicz-Guźlecka, Agnieszka.
 27. Oddziaływanie przemysłu na środowisko glebowe i możliwości jego rekultywacji / Zygmunt Strzyszcz ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Ochrony Środowiska Człowieka Regionów Przemysłowych.1982.Strzyszcz, Zygmunt.
 28. Oddziaływanie rządu USA na rozwój zdolności konkurencyjnej gospodarki amerykańskiej w latach 1981-1988 / Wojciech Bieńkowski.1993.Bieńkowski, Wojciech.
 29. Oddziaływanie społeczno-gospodarcze miasta / Beata Hołowiecka.2004.Hołowiecka, Beata (1973- ).
 30. Oddziaływanie systemu finansowego na koszty, wyniki finansowe i rentowność przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1981-1986 / KORSAK Robert.1987.Korsak, Robert.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal