Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Socjologia
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Socjalizm humanistyczny Bolesława Limanowskiego / Maria Wróbel ; Akademia Nauk Społecznych PZPR.1988.Wróbel, Maria.
 2. Socjalizm i katolicyzm : polskie spotkanie w dialogu / Wiesław Mysłek.dr. 1979.Mysłek, Wiesław (1929- ).
 3. Socjalizm i komunizm / Jarosław Ładosz.1986.Ładosz, Jarosław (1924-1997).
 4. Socjalizm i komunizm : [stenogram odczytu publicznego wygłoszonego w sali odczytowej w Moskwie] / P. F. Judin ; [tł. J. Biernacki].1949.Ûdin, Pavel Fedorovič (1899-1968).
 5. Socjalizm i ruch społeczny1907Sombart, Werner (1863-1941).
 6. Socjalizm i sprawiedliwość : studjum etyko-ekonomiczne / Leo Belmont.1909Belmont, Leo (1865-1941).
 7. Socjalizm jako konieczny objaw dziejowego rozwoju : wybór pism / Bolesław Limanowski ; wyboru dokonał Janusz Sztumski.1989.Limanowski, Bolesław (1835-1935).
 8. Socjalizm, kapitalizm : kierunki oddziaływania / Jadwiga Pastecka.1981.Pastecka, Jadwiga.
 9. Socjalizm, kapitalizm, transformacja : szkice z przełomu epok / Leszek Balcerowicz ; [teksty ang. tł. Michał Rusiński].1997.Balcerowicz, Leszek (1947- ).
 10. Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsiębiorcza / Jesús Huerta de Soto ; przeł. Wojciech Rybicki.2011.Huerta de Soto, Jesús (1956- ).
 11. Socjalizm w państwach środkowej i południowo-wschodniej Europy : społeczno-polityczne problemy rewolucji socjalistycznej i budownictwa socjalizmu / Jerzy Muszyński.1975.Muszyński, Jerzy (1930- ).
 12. Socjalizm : wzrost gospodarczy i efektywność inwestycji / KALECKI Michał.1984.Kalecki, Michał (1899-1970).
 13. Socjalna demokracja w świetle historii kultury1906Kampffmeyer, Paul (1864-1945).
 14. Socjalna demokracja w świetle historji kultury / Paweł Kampffmeyer ; przekł. z niem.1906Kampffmeyer, Paul (1864-1945).
 15. Socjalna gospodarka rynkowa : jak to robią Niemcy / [red. Witold Sartorius] ; Fundacja im. Friedricha Eberta. Przedstawicielstwo w Polsce.1992.Sartorius, Witold. Red.
 16. Socjalna gospodarka rynkowa w RFN : koncepcja, rozwój, problematyka / Klaus Grimm.1992.Grimm, Klaus.
 17. Socjalna i bytowa działalność zakładu pracy : materiały szkoleniowe / Tadeusz Komorniczak.1984.Komorniczak, Tadeusz.
 18. Socjalna i bytowa działalność zakładu pracy : materiały szkoleniowe / Tadeusz Komorniczak.1988.Komorniczak, Tadeusz.
 19. Socjal'naja polityka burzuaznogo gosudarstva / red. Nadel S.N.1987.Nadel S.N. red.
 20. Socjalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne, Wisła, 3-5 czerwca 1996 / pod red. Ewy Okoń-Horodyńskiej ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Katedra Ekonomii.1996.Okoń-Horodyńska, Ewa. Red.
 21. Socjalne i prawne środki ochrony macierzyństwa i rodziny / [wybór materiałów Danuta Graniewska].1976.Graniewska, Danuta. Wybór
 22. Socjalne państwo prawne w doktrynie Republiki Federalnej Niemiec 1949-1969 / Roman Radwański.1985.Radwański, Roman.
 23. Socjalno-polityczne modyfikacje dynamiki gospodarczej Niemiec / Wiesław Łuczyński.1992.Łuczyński, Wiesław (1953-2017).
 24. Socjalno-Rewolucyjna Partia "Proletariat" / [oprac. Mieczysław Orlański] ; Wydział Historii Partii KC PZPR. Wydział Szkolenia Partyjnego KC PZPR.1952.Orlański, Mieczysław. Oprac.
 25. Socjalny wymiar Europy : od niewolnictwa do obywatelskości / Katarzyna Głąbicka.cop. 2006.Głąbicka-Auleytner, Katarzyna.
 26. Socjoekonomiczna i prawna sytuacja konsumentów w Polsce w obliczu integracji z Unią Europejską : międzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa, 15-16.10.1998 / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w1998.Gutkowska, Krystyna. Red.
 27. Socjoekonomiczne źródła przestępczości "białych kołnierzyków" w gospodarce rynkowej / Hanna Napierała ; promotor Barbara Pogonowska.2003.Napierała, Hanna.
 28. Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw / Bogusława Urbaniak, Alina Gładzicka-Janowska, Joanna Żyra, Lidia Kaliszczak, Agnieszka Piekutowska, Ewa Rollnik-Sadowska, Ewa Sobolewska-Poniedziałek, Anna Niewiadomska, Maria Gagacka ; [r2015.Urbaniak, Bogusława.
 29. Socjolog i życie potoczne : studium z etnometodologii i współczesnej socjologii interakcji / Marek Czyżewski.1984.Czyżewski, Marek.
 30. Socjolog w zakładzie pracy - nowe wyzwania i perspektywy : skrypt dla studentów zorientowanych na praktykę wykonywania zawodu w aspekcie wyzwań współczesnego marketingu i zarządzania personelem : wprowadzenie / Sławomira Kamińska-Berezowska.2002.Kamińska-Berezowska, Sławomira.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal