Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Zarz%C4%85dzanie%20finansami%20%3A
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Zarządzanie zmianą : od strategii do działania : jak połączyć wizję, ludzi i organizację w służbie strategii / Michał Kurtyka, Gerard Roth.2019.Kurtyka, Michał.
 2. Zarządzanie zmianą : restrukturyzacja przedsiębiorstw w strategii rozwoju gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej / oprac. i red. nauk. Czesław Glinkowski ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Ekonomiki Produkcji.2004.Glinkowski, Czesław (1940-2008). Red.
 3. Zarządzanie zmianą w jednostce ochrony zdrowia/ Grzegorz Głód.2011.Głód, Grzegorz.
 4. Zarządzanie zmianą w krajach Europy Środkowo-Wschodniej : stan i kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstw / oprac. i red. nauk. Czesław Glinkowski ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Ekonomiki Produkcji.2003.Glinkowski, Czesław (1940-2008). Oprac.
 5. Zarządzanie zmianą w polskiej firmie : jak w praktyce wykorzystać szansę na rozwój bez porażek / Roman Wendt.2010.Wendt, Roman.
 6. Zarządzanie zmianą : wybrane aspekty / pod red. Mariana Olińskiego.2011.Oliński, Marian. Red.
 7. Zarządzanie Zmianami : biuletyn naukowy i informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania.1995-2006, 2007-2009.Wyższa Szkoła Zarządzania (Warszawa).
 8. Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Koziny ; Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu.1998.Kozina, Andrzej (1958- ). Red.
 9. Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji : (teoria i analiza przypadków) : materiały na IX Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych / [red. nauk. Tadeusz Mendel] ; Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie.2003.Mendel, Tadeusz (1933-2019). Red.
 10. Zarządzanie zmianami : jak maksymalnie skorzystać na procesach przejściowych / William Bridges ; przekł. Rafal Kotlicki.2008.Bridges, William (1933- ).
 11. Zarządzanie zmianami poprzez Globalne Zarządzanie Procesami : jak zjeść czekoladowego słonia / Mark D. Youngblood.1999.Youngblood, Mark D.
 12. Zarządzanie zmianami w bibliotece / Maja Wojciechowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Ateneum - Szkoła Wyższa.2006.Wojciechowska, Maja.
 13. Zarządzanie zmianami w firmie / Ewa Masłyk-Musiał.1996.Masłyk-Musiał, Ewa (1945- ).
 14. Zarządzanie zmianami w firmie / Ewa Masłyk-Musiał.1995.Masłyk-Musiał, Ewa (1945- ).
 15. Zarządzanie zmianami w polskich spółkach giełdowych i innych organizacjach u progu XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu w Warszawie w dniach 17-18.04.2002 roku / pod red. nauk. M2002.Juchnowicz, Marta (1948- ). Red.
 16. Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie / Jadwiga Majchrzak.2002.Majchrzak, Jadwiga.
 17. Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie / Mariusz Bratnicki.1997.Bratnicki, Mariusz.
 18. Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie / Mariusz Bratnicki ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego.1998.Bratnicki, Mariusz.
 19. Zarządzanie zmianami w zasobach pracy przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. nauk. Kazimierza Makowskiego.1997.Makowski, Kazimierz. Red.
 20. Zarządzanie Zmianami : zeszyty naukowe / Polish Open University (Wyższa Szkoła Zarządzania) ; [red. nacz. Krzysztof Bartosik].2010-2013.Bartosik, Krzysztof. Red.
 21. Zarządzanie zorientowane na rezultat / Jan Schouten, Wim van Beers.2002.Schouten, Jan (1940- ).
 22. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta / Wojciech Pęski.1999.Pęski, Wojciech.
 23. Zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem / Marta Abramowicz, Anna Strzałkowska.2012.Abramowicz, Marta (1978- ).
 24. Zarządzenia dla Spółdzielni / Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".-1956.Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
 25. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 1951 r. w przedmiocie instrukcji w sprawie finansowania i bankowej kontroli inwestycji niektórych grup inwestorów finansowanych przez Bank Rolny, w ramach planu inwestycyjnego na rok 1951.[1951]. Polska. Ministerstwo Finansów.
 26. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1951 r. zmieniające i uzupełniające niektóre przepisy instrukcji w sprawie finansowania i bankowej kontroli inwestycyjnej objętych planem inwestycyjnym na 1951 r. Polska. Ministerstwo Finansów.
 27. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 1951 r. w sprawie zmiany instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1951 r. w przedmiocie instrukcji w sprawie finansowania i bankowej kontroli inwestycyjn Polska. Ministerstwo Finansów.
 28. Zarządzenie nr 83 : Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1983 r. w sprawie zasad ewidencji, kalkulacji i analizy kosztów produkcji przemysłowej (wraz z załącznikiem) / Ministerstwo Finansów.1983.Polska. Ministerstwo Finansów.
 29. Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 13 z dnia 14 stycznia 1953 r. w sprawie korekty i potwierdzenia zleceń wstępnych na roboty budowlano-montażowe oraz ustalenia rocznych programów produkcji przedsiębio1953.Polska. Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego.
 30. Zarządzenie w sprawie obowiązku sporządzania Planów Zagospodarowania (hodowlanych) i Użytkowania (odstrzału) przez Powiatowe Rady Łowieckie oraz wszytkie Koła Myśliwskie posiadające obwody Łowieckie na terenie województwa poznańskiego1952.Polski Związek Łowiecki. Wojewódzka Rada Łowiecka (Poznań).
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal