Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 39 tytułów spełniających kryteria: Zarządzanie przedsiębiorstwem -- rozprawy akademickie.
Sortuj wg: 
   Ogranicz:  
 Nast.

 1.
Zarządzanie zasobami niematerialnymi w przedsiębiorstwie międzynarodowym na przykładzie branży motoryzacyjnej / Marek Rybacki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Gospodarki Międzynarodowej. Katedra Zarządzania Międzynarodowego.
Autor: Rybacki, Marek., Schroeder, Jerzy. Promotor, Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Katedra Zarządzania Międzynarodowego., Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Wydział Gospodarki Międzynarodowej.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 2.
Orientacja przedsiębiorcza w kształtowaniu wyników przedsiębiorstw w parkach technologicznych w Polsce / Joanna Rudawska ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Teorii Organizacji Zarządzania.
Autor: Rudawska, Joanna (ekonomia)., Wójcik-Karpacz, Anna. Promotor, Mielcarek, Paweł. Promotor, Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Wydział Zarządzania., Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 3.
Zarządzanie kompetencjami przedsiębiorstw w procesie kształtowania ich konkurencyjności / Sebastian Narojczyk ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa.
Autor: Narojczyk, Sebastian., Nowak, Dariusz (ekonomia). Promotor, Chęciński, Sebastian. Promotor, Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Wydział Zarządzania., Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 4.
Wybory strategiczne podczas odnowy przedsiębiorstwa indukowanej kryzysem branży = Strategic choices during company renewal induced by industry crisis / Bogusław Hajdasz ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Strategicznego.
Autor: Hajdasz, Bogusław., Urbanowska-Sojkin, Elżbieta. Promotor, Sajdak, Maja. Promotor, Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Katedra Zarządzania Strategicznego.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 5.
Wycena roślinnych aktywów biologicznych z uwzględnieniem ryzyka prowadzenia działalności rolnej = Valuation of plant biological assets including risk of agricultural activity / Dawid Obrzeżgiewicz ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Rachunkowości.
Autor: Obrzeżgiewicz, Dawid., Remlein, Marzena. Promotor, Masztalerz, Marek. Promotor, Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Katedra Rachunkowości.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 6.
Wykorzystanie społecznej odpowiedzialności biznesu w kształtowaiu strategicznej orientacji przedsiębiorstwa = The use of corporate social responsibility in shaping the strategic orientation of the enterprise / Dariusz Wąs ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Strategii Marketingowych.
Autor: Wąs, Dariusz., Waśkowski, Zygmunt. Promotor, Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Katedra Strategii Marketingowych.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 7.
Zarządzanie ryzykiem w procesie kooperacji przedsiębiorstw = Risk management in the process of enterprise cooperation / Bartosz Marcinkowski ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa.
Autor: Marcinkowski, Bartosz (zarządzanie)., Nowak, Dariusz (ekonomia). Promotor, Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 8.
Rola nowych mediów w kształtowaniu zachowań współczesnych konsumentów na rynku międzynarodowym = The role of new media in shaping contemporary consumer behavior on international market / Marcin Wieczerzycki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Gospodarki Międzynarodowej. Katedra Marketingu Międzynarodowego.
Autor: Wieczerzycki, Marcin., Fonfara, Krzysztof. Promotor, Małys, Łukasz. Promotor, Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Katedra Marketingu Międzynarodowego.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 9.
Analiza tworzenia wartości przedsiębiorstwa przez działalność społecznie odpowiedzialną = Analysis of a company's value creation through socially responsible activities / Piotr Ratajczak ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.
Autor: Ratajczak, Piotr (finanse)., Kochalski, Cezary. Promotor, Mikołajewicz, Grzegorz. Promotor, Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Wydział Zarządzania., Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 10.
Zastosowanie systemu sugestii w przedsiębiorstwach zarządzania zgodnie z metodą lean management / Łukasz Dekier ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Logistyki i Transportu.
Autor: Dekier, Łukasz., Ciesielski, Marek (ekonomia). Promotor, Kawa, Arkadiusz. Promotor, Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Wydział Zarządzania., Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Katedra Logistyki i Transportu.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

  1234Nast.

Dodaj/Usuń z listy podręcznej (maks=100, np. 1,2 5-20) 

Format:HTMLTekstowyOddzielone znakiemMLAChicago
Wyślij pozycje emailem: (maks=100, np. 1,2 5-20) 
Temat: 
Wyślij do (email):

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal