Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 16 tytułów spełniających kryteria: Przystosowanie strukturalne (polityka gospodarcza) -- Polska.
Sortuj wg: 
   Ogranicz:  
 Nast.

 1.
Zmiany Strukturalne w Przemyśle Wielkopolski w Latach 1994-1997 / Urząd Statystyczny w Lesznie.
Autor: Województwo Leszczyńskie (Polska). Urząd Statystyczny.
US, 1998-
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Informacje i Opracowania Statystyczne - Urząd Statystyczny w Lesznie
 Dodaj do listy podr. 

 2.
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce : diagnozy, strategie, koncepcje polityki / pod red. nauk. Iwony Nurzyńskiej i Mirosława Drygasa.
Autor: Nurzyńska, Iwona. Red., Drygas, Mirosław. Red.
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2011.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
 Dodaj do listy podr. 

 3.
Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004-2007 : aktualizacja / [Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak, współpr.: Joanna Mackiewicz-Łyziak] ; Krajowa Jednostka Oceny. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Autor: Misiąg, Wojciech (1951- )., Tomalak, Marcin., Mackiewicz-Łyziak, Joanna.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 4.
Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej : dylematy i kierunki przemian / pod red. nauk. Mirosława Drygasa i Andrzeja Rosnera.
Autor: Drygas, Mirosław. Red., Rosner, Andrzej (1945- ). Red., Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2008.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
 Dodaj do listy podr. 

 5.
Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na planowanie rozwoju województw / red. nauk. Konrad Głębocki.
Autor: Głębocki, Konrad. Red.
Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2005.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 6.
Unijne prawo konkurencji i pomoc publiczna a dostosowania Polski w procesie akcesyjnym / Renata Stawarska.
Autor: Stawarska, Renata.
University of Economics, 2002.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Working Papers - Centre for Documentation and Research on the European Communities nr 1 (23)
 Dodaj do listy podr. 

 7.
Zmiany strukturalne w przemyśle wschodnich obszarów przygranicznych Polski w latach 1985-1997 = Structural changes in the industry of the eastern borderland of Poland (1985-1997) / Hanna Dziakowska, Stanisław Osiński ; ed. by Maciej Jakubowski.
Autor: Dziakowska, Hanna., Osiński, Stanisław (geopolityka)., Jakubowski, Maciej (geograf). Red., Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego.
PAN. IGiPZ, 2001.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Geopolitical Studies - Polish Academy of Sciences. Institute of Geography and Spatial Organization vol. 8
 Dodaj do listy podr. 

 8.
Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw postsocjalistycznych do warunków rynkowych / Beata Stępień ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
Autor: Stępień, Beata., Akademia Ekonomiczna (Poznań). Wydawnictwo.
Wydawnictwo AE, 2001.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 9.
Aglomeracje miejskie w procesie transformacji. 1-6 / pod red. Piotra Korcellego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.
Autor: Korcelli, Piotr (1939- ). Red., Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.
PAN. IGiPZ, 1996-1997.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN nr 41-46
 Dodaj do listy podr. 

 10.
Przemiany polskiej przestrzeni / red. nauk. Grzegorz Gorzelak.
Autor: Gorzelak, Grzegorz (1949- ). Red.
UW. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, 1997.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Studia Regionalne i Lokalne 19 (52)
 Dodaj do listy podr. 

  12Nast.

Dodaj/Usuń z listy podręcznej (maks=100, np. 1,2 5-20) 

Format:HTMLTekstowyOddzielone znakiemMLAChicago
Wyślij pozycje emailem: (maks=100, np. 1,2 5-20) 
Temat: 
Wyślij do (email):

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal