Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów : monografia / red. Eulalia Skawińska.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów : monografia / red. Eulalia Skawińska.2007.Skawińska, Eulalia (1943- ). Red.
 2. Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji / red. nauk. Janina Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski.2007.Stankiewicz, Janina (organizacja i zarządzanie). Red.
 3. Konkurencyjność i konkurencja banków polskich od lat dziewięćdziesiątych XX wieku : (rynek klientów indywidualnych i gospodarczych) / Dorota Korenik.2002.Korenik, Dorota (1966- ).
 4. Konkurencyjność i konkurencja w gospodarce : wybrane zagadnienia / red. Tomasz Bernat ; Koło Naukowe Ekonomii AS, Katedra Mikroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński.2005.Bernat, Tomasz. Red.
 5. Konkurencyjność i perspektywy1998.Skawińska, Eulalia (1943- ). Red.
 6. Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery / pod red. Stanisława Korenika i Krzysztofa Szołka.cop. 2004.Korenik, Stanisław. Red.
 7. Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich / [red. nauk. Jacek Buko].2012.Buko, Jacek. Red.
 8. Konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych2012.Rosa, Grażyna (1968- ). Red.
 9. Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej : implikacje dla sektora usług / Tomasz Dołęgowski.2002.Dołęgowski, Tomasz.
 10. Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa / pod red. Stefana Lachiewicza i Marka Matejuna.2009.Lachiewicz, Stefan (1950- ). Red.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal