Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 68 tytułów spełniających kryteria: Rozwój terenów wiejskich -- aspekt ekonomiczny -- Polska -- 1990-.
Sortuj wg: 
   Ogranicz:  
 Nast.

 1.
Wieś i Rolnictwo / Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa ; redaktor naczelny: Dyzma Gałaj.
Autor: Wilkin, Jerzy (1947- ). Redaktor, Gałaj, Dyzma (1915-2000). Redaktor, Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa., Państwowe Wydawnictwo Naukowe (1951-1992)., Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973-.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 2.
Wyzwania rozwojowe obszarów wiejskich / Krzysztof Firlej, Jarosław Olejniczak, Hanna Pondel.
Autor: Firlej, Krzysztof (1961- )., Olejniczak, Jarosław (finanse). Autor, Pondel, Hanna. Autor, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 3.
Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej jako czynnik wspierający rozwój obszarów wiejskich : studium na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego / Mirosław Biczkowski.
Autor: Biczkowski, Mirosław., Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydawnictwo Naukowe.
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Przestrzeń Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 Dodaj do listy podr. 

 4.
Obszary wiejskie : wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość = (Rural areas : countryside expanse and population, social activity and enterpreneurship) / pod redakcją Krystiana Heffnera i Brygidy Klemens ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
Autor: Heffner, Krystian (1951- ). Red., Klemens, Brygida. Red., Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju t. 167
 Dodaj do listy podr. 

 5.
Miejsce turystyki wiejskiej we współczesnej gospodarce = (The Palce of Rural Tourism in the Modern Economy) / pod redakcją Wioletty Kamińskiej i Małgorzaty Wilk-Grzywny.
Autor: Kamińska, Wioletta. Red., Wilk-Grzywna, Małgorzata. Red., Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 172
 Dodaj do listy podr. 

 6.
Obszary wiejskie w podregionie pilskim przed i po akcesji Polski do UE = Rural areas in the Pilski subregion before and after accession to the UE / Andrzej Czyżewski, Joanna Strońska-Ziemann.
Autor: Czyżewski, Andrzej (1947- )., Strońska-Ziemann, Joanna., Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (Bydgoszcz). Wydawnictwo.
Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2016.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 7.
Rozwój obszarów wiejskich w podregionie pilskim przed i po akcesji Polski do UE (1996-2010) = Rural areas development in the pilski subregion before and after accession to teh EU (1996-2010) / Joanna Strońska-Ziemann ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii.
Autor: Strońska-Ziemann, Joanna., Czyżewski, Andrzej (1947- ). Promotor, Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Wydział Ekonomii.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 8.
Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej / [pod redakcją naukową Aleksandry Chlebickiej].
Autor: Chlebicka, Aleksandra. Red., Polska. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi., Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi : Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ; Partner Poligrafia, Andrzej Kardasz], 2015.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 9.
Rural development and EU cohesion policy / eds. Wioletta Kamińska, Krystian Heffner.
Autor: Kamińska, Wioletta. Red., Heffner, Krystian (1951- ). Red., Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, 2014.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Studia Regionalia vol. 39
 Dodaj do listy podr. 

 10.
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej : stare problemy i nowe wyzwania : (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego) = Development of rural areas in Poland and the EU cohesion policy : old problems and new challenges : (with particular regard to the Opolskie voivodeship) / pod red. Krystiana Heffnera ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
Autor: Heffner, Krystian (1951- ). Red., Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 154
 Dodaj do listy podr. 

  1234567Nast.

Dodaj/Usuń z listy podręcznej (maks=100, np. 1,2 5-20) 

Format:HTMLTekstowyOddzielone znakiemMLAChicago
Wyślij pozycje emailem: (maks=100, np. 1,2 5-20) 
Temat: 
Wyślij do (email):

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal