Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Poza PKB : mierzmy to co ma znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego / Joseph E. Stiglitz, Jean-Paul Fitoussi, Martine Durand ; przekład: Zbigniew Matkowski ; OECD, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Poza PKB : mierzmy to co ma znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego / Joseph E. Stiglitz, Jean-Paul Fitoussi, Martine Durand ; przekład: Zbigniew Matkowski ; OECD, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.2019.Stiglitz, Joseph E. (1943- ).
 2. Poza rządami ponad granicami : deklaracje programu Johns Hopkins International Fellows in Philanthropy / przekł. Beata Juraszek-Kopacz ; posł. Lesław Werpachowski.2004.Juraszek, Beata. Tł.
 3. Poza schematem homo oeconomicus : nowe podstawy mikroekonomii / Harvey Leibenstein ; [tł. z ang. Hanna Figaszewska, Helena Hagemejerowa, Krzysztof Hagemejer].1988.Leibenstein, Harvey (1922-1994).
 4. Poza wykluczeniem i marginalizacją : pytanie o aktywność osób niepełnosprawnych w różnych sferach życia codziennego i działania instytucji / pod redakcją Jakuba Niedbalskiego, Marioli Racław, Doroty Żuchowskiej-Skiby.2017.Niedbalski, Jakub. Redaktor
 5. Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw : fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, rynek venture capital / Halina Waniak-Michalak.2007.Waniak-Michalak, Halina.
 6. Pozabiznesowe obszary wykorzystywania komunikacji marketingowej w warunkach polskich : wybrane aspekty / Sławomir Gawroński.2013.Gawroński, Sławomir (1977- ).
 7. Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych / Arkadiusz Szyszkowski ; [wydawca, redaktor Paulina Kallas].2015.Szyszkowski, Arkadiusz.
 8. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej / Jacek Purchla.1990.Purchla, Jacek (1954- ).
 9. Pozaekonomiczne determinanty zachowań nabywców / Lilianna Nowak ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.1995.Nowak, Lilianna.
 10. Pozaeuropejska turystyka poznawcza mieszkańców Polski w aspekcie przemian ustrojowych / Matylda Awedyk.2009.Awedyk, Matylda.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal