Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Prognozowanie z wykorzystaniem rynk? predykcyjnych / Filip Gurgul ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydzia? Ekonomii.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. PROGNOZY badań nad przestrzennym zagospodarowaniem kraju i działalność Komitetu Przestrzennego Zagospoda- rowania Kraju PAN.1968. 
 2. Prognozy demograficzne : (wybrane zagadnienia) / Wanda Czarkowska ; Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie.1974.Czarkowska, Wanda.
 3. Prognozy ekonomiczne efektów aplikacji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce w latach 2004-2006 / Janusz Zaleski.2003.Zaleski, Janusz (administracja publiczna).
 4. Prognozy i modele rozwoju układów osadniczych : na przykładzie aglomeracji staropolskiej / Jan Maciej Chmielewski ; Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej.1982.Chmielewski, Jan Maciej.
 5. Prognozy i statystyczna analiza wielowymiarowa / zespół redakcyjny Zdzisław Hellwig, Lech Warężak.dr. 1983.Hellwig, Zdzisław (1925-2013). Redaktor
 6. Prognozy i uwarunkowania rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce / Jan Kluczyński ; Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego.1991.Kluczyński, Jan (1936-1999).
 7. Prognozy ostrzegawcze / Urszula Siedlecka.1993.Siedlecka, Urszula (1941-2004).
 8. Prognozy podstawowych wielkości makroekonomicznych Polski do 2000 roku / Teodor Kulawczuk.1998.Kulawczuk, Teodor.
 9. Prognozy popytu na kuchenki gazowe i elektryczne : studium monograficzne / Eugeniusz Michalski ; [współudział: Marek Prymon, Tadeusz Przybysz] ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna.1973.Michalski, Eugeniusz.
 10. Prognozy popytu na pracę w Polsce2004. 
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal