Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa : analiza i rekomendacje / Tomas Rozenek [et al.] ; red. Joanna Świątkowska ; [tł.: Karolina Gucko, Renata Lasota, Bartosz Wójcik].
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa : analiza i rekomendacje / Tomas Rozenek [et al.] ; red. Joanna Świątkowska ; [tł.: Karolina Gucko, Renata Lasota, Bartosz Wójcik].2012.Świątkowska, Joanna. Red.
 2. Współpraca : pion marketingu - inne piony firmy / DORNIS Peter ; współaut. Dworzecki Zbigniew, Feldhaar Bernhard H.1992.Dornis, Peter.
 3. Współpraca polityczna państw wspólnoty socjalistycznej / Józef Kukułka.1976.Kukułka, Józef (1929-2004).
 4. Współpraca Północ - Południe / [Redagował zespół, Andrzej Salski (prowadzący z.)].1981.Salski, Andrzej. Red.
 5. Współpraca Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z krajami Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w sferze produkcji materialnej1987.Ptaszek, Jan.
 6. Współpraca Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności 1981-1986 : dokumenty, kronika, materiały / wybór dokumentów, oprac. kroniki i materiałów Olaf Horlacher, Christa Hubner, Zbigniew Leszczyński.1988.Horlacher, Olaf. Oprac.
 7. Współpraca Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności w latach 1971-1976 : dokumenty i materiały / [red. Paweł Rogalski].1977.Rogalski, Paweł (redaktor). Red.
 8. Współpraca polsko-amerykańska w drugim dziesięcioleciu transformacji społeczno-gospodarczej : materiały konferencji PSSF, Warszawa, 2 marca 2001 / pod red. Juliusza Tyszki ; [tł. na ang. Krzysztof Obara] ; Fulbright.2002.Konferencja PSSF (2001 ; Warszawa).
 9. Współpraca polsko-austriacka : materiały polsko-austriackiego sympozjum naukowego zorganizowanego w Lublinie 8 czerwca 1976 r. z okzji 30 rocznicy powstania Towarzystwa Austriacko-Polskiego / red. nauk. Władysław Kucharski, Zbigniew Tomkowski ; [tł.1978.Miziński, Jan (1942-1992). Tł.
 10. Współpraca polsko-radziecka w kwestiach pokoju i bezpieczeństwa : 1944-1987 / Andriej Je. Lipskij, Wojciech Materski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Krajów Socjalistycznych, Akademia Nauk ZSRR. Instytut Słowianoznawstwa i Bałkanistyki.1988.Lipskij, Andrej E.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal