Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Future 2002 : zarz?dzanie przysz?o?ci? przedsi?biorstwa : materia?y z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 29 XI - 1 XII 2002. 2 / pod red. El?biety Skrzypek ; Uniwersytet Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Wydzia? Ekonomiczny. Zak?ad Ekonomiki Jako?ci i Zarz?dzania Wiedz?.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Fürstentum Liechtenstein1981.Kranz, Walter. Red.
 2. FURTHER developments in operational research / ed. Rand G.K.1985.Rand G.K. ed.
 3. Further steps in English / Edward Kowalski ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie.1973.Kowalski, Edward (1933- ).
 4. Furtki podatku dochodowego od osób fizycznych 2001 / Janusz Adamczak.2001.Adamczak, Janusz.
 5. Furtki podatku VAT 2001 / Janusz Adamczak.2001.Adamczak, Janusz.
 6. Furusetto gata sangyo kozo o koete1994.Seki, Mitsuhiro (1948- ).
 7. Die Fuβball-Aktie : zwischen strukturellen Problemen und First-Mover-Vorteilen / Egon P. Franck, Jens Christian Müller.2000.Franck, Egon.
 8. Futterbilanz : aufkommen Wspólnoty Europejskie. Urząd Statystyczny.
 9. Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 29 XI - 1 XII 2002. 1 / pod red. Elżbiety Skrzypek ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Zakład Ekonom2002.Future 2002 (2002 ; Kazimierz Dolny).
 10. Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 29 XI - 1 XII 2002. 2 / pod red. Elżbiety Skrzypek ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Zakład Ekonom2002.Future 2002 (2002 ; Kazimierz Dolny).
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal