Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Wspieranie dzia?alno?ci ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw. T. 1, Makroekonomiczne uwarunkowania dzia?alno?ci ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw / pod red. Marka Pia?uchy ; Wy?sza Szko?a Zarz?dzania "Edukacja" we Wroc?awiu.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny szczebla gminnego : diagnoza przedsiębiorczości na poziomie podregionów / Przemysław Zbierowski, Ulyana Dzyuma-Zaremba, Ruslan Harasym.cop. 2016.Zbierowski, Przemysław.
 2. Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny / Wojciech Dziemianowicz [et al.].2001.Dziemianowicz, Wojciech (1970- ).
 3. Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny / Wojciech Dziemianowicz [i in.].2000.Dziemianowicz, Wojciech (1970- ).
 4. Wspieranie przez państwo przedsiębiorstw a ich restrukturyzacja : (zarys problematyki) / Adam Lipowski ; Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. Zakład Polityki Gospodarczej.1999.Lipowski, Adam (1939- ).
 5. Wspieranie rozwoju klastrów w Polsce i zagranicą [!] : doświadczenia i wyzwania / [red. Maciej Dzierżanowski, Stanisław Szultka ; aut. Ronald Botham et al. ; Instytut Badań nad Gospodarką Rynkowa, Konrad Adenauer Stiftung].2008.Dzierżanowski, Maciej. Red.
 6. Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako priorytet polityki gospodarczej / Sławomir Jankiewicz ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.2004.Jankiewicz, Sławomir.
 7. Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Warmii i Mazur / Marian Oliński.2009.Oliński, Marian.
 8. Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw ze środków funduszy pożyczkowych / [aut. Marek Ulman].2002.Ulman, Marek.
 9. Wspieranie rozwoju MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim2006.Otto, Jacek (1957- ). Red.
 10. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w aglomeracjach miejskich : narzędzia i instrumenty współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze społecznością przedsiębiorców na poziomie lokalnym / Jerzy Cieślik, Izabela Koładkiewicz ; (współpr.cop. 2014.Cieślik, Jerzy.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal