Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Wspieranie dzia?alno?ci ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw. T. 1, Makroekonomiczne uwarunkowania dzia?alno?ci ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw / pod red. Marka Pia?uchy ; Wy?sza Szko?a Zarz?dzania "Edukacja" we Wroc?awiu.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Wsparcie finansowe sektora rolno-żywnościowego w Polsce i Wielkopolsce z krajowych i unijnych środków budżetowych / red. nauk. Waldemar Czternasty, Agnieszka Sapa.2006.Czternasty, Waldemar. Red.
 2. Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu / aut.: Jerzy Cieślik ; współprac. Karl Nikk.2011.Cieślik, Jerzy.
 3. Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przez organizacje niedziałające dla zysku : znaczenie, ewidencja, raportowanie / Halina Waniak-Michalak.2015.Waniak-Michalak, Halina.
 4. Wsparcie organizacyjne menedżerów / Izabela Stańczyk.copyright 2018.Stańczyk, Izabela.
 5. Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych / Edyta Krzysztofik.2009.Krzysztofik, Edyta (1974- ).
 6. Wsparcie rozwoju regionalnego w Polsce przez Unię Europejską : wybrane projekty : praca zbiorowa / [red. merytoryczna Anna Biernacka et al.] ; Polska Agencja Rozwoju Regionalnego.2000.Biernacka, Anna. Red.
 7. Wsparcie rozwoju zawodowego a potrzeby nauczycieli w tym zakresie / Barbara Murawska, Elżbieta Putkiewicz, Roman Dolata ; Instytut Spraw Publicznych.2005.Murawska, Barbara (dydaktyka).
 8. Wsparcie Unii Europejskiej dla przemian w sektorze rolno-żywnościowym i w obszarach wiejskich w Polsce w okresie przedakcesyjnym2002.Nosowicz, Sławomir. Red.
 9. Wsparcie w powrocie na rynek pracy : biuletyn informacyjny dla byłych pracowników przemysłu stoczniowego / [oprac. red. i graf. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy].2010.Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy.
 10. Wspieraj swój mózg - odmładzaj się : sekrety młodego wyglądu, samopoczucia i sposobu myślenia na każdy dzień / Daniel G. Amen ; przeł. Jolanta Kubiak.2013.Amen, Daniel G.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal