Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw po wejściu do Unii Europejskiej : wyniki badania ankietowego / Danuta Kołodziejczyk, Małgorzata Pawłowska.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw po wejściu do Unii Europejskiej : wyniki badania ankietowego / Danuta Kołodziejczyk, Małgorzata Pawłowska.2006.Kołodziejczyk, Danuta.
 2. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej : materiały konferencyjne. Cz. 1, Konkurencyjność zasobów i umiejętności przedsiębiorstw w warunkach przedakcesyjnych / pod red. Andrzeja Limańskiego ; Wyższa Szk2001.Limański, Andrzej. Red.
 3. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej : materiały konferencyjne. Cz. 2, Procesy integracji i globalizacji a konkurencyjność polskich firm / pod red. Andrzeja Limańskiego ; Wyższa Szkoła Zarządzania Marke2001.Limański, Andrzej. Red.
 4. Konkurencyjność polskiego eksportu maszyn i urządzeń na rynkach krajów kapitalistycznych / ZBYTNIEWSKI Dariusz.1986.Zbytniewski Dariusz.
 5. Konkurencyjność polskiego przemysłu / Anna Wziątek-Kubiak ; Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.2003.Wziątek-Kubiak, Anna Teresa.
 6. Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego w handlu z krajami Unii Europejskiej / Karolina Pawlak, Walenty Poczta.2008.Pawlak, Karolina.
 7. Konkurencyjność polskiego sektora usług / Włodzimierz Januszkiewicz.2001.Januszkiewicz, Włodzimierz (1944- ).
 8. Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego : synteza / Augustyn Woś ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.2003.Woś, Augustyn (1932-2010).
 9. Konkurencyjność polskiej gospodarki : eksport - bilans płatniczy - polityka kursowa / red. Jan Winiecki.1998.Winiecki, Jan (1938-2016). Red.
 10. Konkurencyjność polskiej gospodarki w perspektywie przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Katarzyna Gałka ; Kolegium Gospodarki Światowej. Instytut Polityki Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH.2000.Gałka, Katarzyna.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal