Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Innowacje%20w%20dzia%C5%82alno%C5%9Bci%20przedsi%C4%99biorstw%20w
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Innowacyjne zarządzanie wiedzą / Jan Fazlagić.2014.Fazlagić, Amir Jan (1971- ).
 2. Innowacyjność 2006 : stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze : raport / red. Aleksander Żołnierski.2006.Żołnierski, Aleksander. Red.
 3. Innowacyjność 2008 : stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty : raport / pod red. Aleksandra Żołnierskiego ; [aut.: Krzysztof Biernat et al.].cop. 2008.Żołnierski, Aleksander. Red.
 4. Innowacyjność 2010 / [raport przygotowany pod kierunkiem Anety Wilmańskiej ; red.: Paulina Zadura-Lichota].cop. 2010.Zadura-Lichota, Paulina. Oprac.
 5. Innowacyjność a konserwatyzm : uczelnie polskie w procesie przemian społecznych / Elżbieta Wnuk-Lipińska ; Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego.1996.Wnuk-Lipińska, Elżbieta (1944-1997).
 6. Innowacyjność, a kultura w gospodarce opartej na wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Karola Parszewskiego, Ireneusza Żuchowskiego.2010.Parszewski, Kazimierz. Red.
 7. Innowacyjność a rozwój gospodarki Polski : siły motoryczne i bariery / [red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska].2003.Okoń-Horodyńska, Ewa. Red.
 8. Innowacyjność banków komercyjnych w Polsce : ujęcie modelowe / Monika Klimontowicz.2019.Klimontowicz, Monika.
 9. Innowacyjność, doradztwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu : SOOIPP Annual 2015 / [redaktorzy tematyczni Piotr Niedzielski, Dariusz Trzmielak].2015.Niedzielski, Piotr (ekonomia). Red.
 10. Innowacyjność, doradzwo biznesowe w działalności nauki, biznesu i samorządu2015.Niedzielski, Piotr (ekonomia). Red.
 11. Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego / pod red. Danuty Strahl ; [aut. Beata Bal-Domańska et al.].2010.Strahl, Danuta. Red.
 12. Innowacyjność gospodarki / redakcja naukowa Jarosław Mielcarek.2016.Mielcarek, Jarosław. Red.
 13. Innowacyjność gospodarki, rynek pracy, determinanty wzrostu gospodarczego w procesie transformacji / [red. nauk. t. Witold Kasperkiewicz, Eugeniusz Kwiatkowski].2012.Kasperkiewicz, Witold (1947- ). Red.
 14. Innowacyjność i innowacje : podstawy, uwarunkowania i rozwijanie / Zbigniew Kłos.2017.Kłos, Zbigniew.
 15. Innowacyjność i jakość w strategii rozwoju firmy : zarządzanie produktowymi innowacjami ekologicznymi / Andrzej Chodyński.2003.Chodyński, Andrzej.
 16. Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki / Stefan Marciniak.2010.Marciniak, Stefan (1928-2017).
 17. Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa : nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i państwa = Innovativeness and international competitiveness new challenges facing enterprises and the state / redakcja naukowa Anna Anetta Janowska, Radosław M2017.Janowska, Anna Anetta. Red.
 18. Innowacyjność i konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw / red. nauk. Adam Mazurkiewicz, Eliza Frejtag-Mika ; Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego, Ministerstwo Gospodarkcop. 2008.Mazurkiewicz, Adam. Red.
 19. Innowacyjność i konkurencyjność w Wielkopolsce : diagnoza i program na przyszłość / Janusz Meissner, Jacek Guliński.2000.Meissner, Janusz.
 20. Innowacyjność i nowa taksonomia usług w procesach globalizacji / Kazimierz Rogoziński.2003.Rogoziński, Kazimierz.
 21. Innowacyjność i potrzeby proinnowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Haffera ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.2004.Haffer, Mirosław (1948- ). Red.
 22. Innowacyjność i przedsiębiorczość innowacyjna / Zbigniew Kłos.2012.Kłos, Zbigniew.
 23. Innowacyjność i przedsiębiorczość w rozwoju społeczno-gospodarczym / pod red. Adama Sadowskiego, Adama Wyszkowskiego.2013.Sadowski, Adam (1962-2018). Red.
 24. Innowacyjność i przedsiębiorczość w sektorze MSP : monografia / pod red. Hanny Mizgajskiej.2013.Mizgajska, Hanna. Red.
 25. Innowacyjność i rozwój : zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu / Arkadiusz Tuziak [et al.].2006.Tuziak, Arkadiusz.
 26. Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym / red. nauk. Stanisław Wydymus i Marek Maciejewski.2012.Wydymus, Stanisław. Red.
 27. Innowacyjność i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw warunkiem ich dalszego rozwoju : referaty przygotowane na konferencję 4-5 grudnia 1997 r. w Poznaniu / red. nauk. Ewa Bittnerowa ; Katedra Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w P1997.Bittnerowa, Ewa. Red.
 28. Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów / redakcja naukowa Halina Buk.2017.Buk, Halina. Red.
 29. Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007 / red. nauk. Hanna Godlewska-Majkowska.2010.Godlewska-Majkowska, Hanna (1960- ). Red.
 30. Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce / Rafał Klóska.2015.Klóska, Rafał.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23_6390
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal