Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Zasada demokratycznego pa?stwa prawnego w Konstytucji RP / pod red. S?awomiry Wronkowskiej.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Zarządzenia dla Spółdzielni / Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".-1956.Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
 2. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 1951 r. w przedmiocie instrukcji w sprawie finansowania i bankowej kontroli inwestycji niektórych grup inwestorów finansowanych przez Bank Rolny, w ramach planu inwestycyjnego na rok 1951.[1951]. Polska. Ministerstwo Finansów.
 3. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1951 r. zmieniające i uzupełniające niektóre przepisy instrukcji w sprawie finansowania i bankowej kontroli inwestycyjnej objętych planem inwestycyjnym na 1951 r. Polska. Ministerstwo Finansów.
 4. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 1951 r. w sprawie zmiany instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1951 r. w przedmiocie instrukcji w sprawie finansowania i bankowej kontroli inwestycyjn Polska. Ministerstwo Finansów.
 5. Zarządzenie nr 83 : Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1983 r. w sprawie zasad ewidencji, kalkulacji i analizy kosztów produkcji przemysłowej (wraz z załącznikiem) / Ministerstwo Finansów.1983.Polska. Ministerstwo Finansów.
 6. Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 13 z dnia 14 stycznia 1953 r. w sprawie korekty i potwierdzenia zleceń wstępnych na roboty budowlano-montażowe oraz ustalenia rocznych programów produkcji przedsiębio1953.Polska. Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego.
 7. Zarządzenie w sprawie obowiązku sporządzania Planów Zagospodarowania (hodowlanych) i Użytkowania (odstrzału) przez Powiatowe Rady Łowieckie oraz wszytkie Koła Myśliwskie posiadające obwody Łowieckie na terenie województwa poznańskiego1952.Polski Związek Łowiecki. Wojewódzka Rada Łowiecka (Poznań).
 8. Zasada 80/20 : lepsze efekty mniejszym nakładem sił i środków / Richard Koch ; przekł. Grzegorz Łuczkiewicz.1998.Koch, Richard (1950- ).
 9. Zasada adekwatności w systemie finansów samorządu terytorialnego w Polsce / Elżbieta Kornberger-Sokołowska.2013.Kornberger-Sokołowska, Elżbieta.
 10. Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP / pod red. Sławomiry Wronkowskiej.2006.Wronkowska, Sławomira (1943- ). Red.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal