Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Instrukcja naliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych / Andrzej Radzisław.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Instrukcja naliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych / Andrzej Radzisław.2003.Radzisław, Andrzej.
 2. Instrukcja nr 14 : w sprawie likwidacji zaległości w dostawach obowiązkowych zbóż, ziemniaków, zwierząt rzeźnych i mleka z roku 1952 / Centralny Urząd Skupu i Kontraktacji.1953Polska. Centralny Urząd Skupu i Kontraktacji.
 3. Instrukcja Nr 14 w sprawie systemu księgowości rejestrowej w przedsiębiorstwach handlu detalicznego / Ministerstwo Handlu Wewnętrznego. Departament Księgowości.1952.Polska. Ministerstwo Handlu Wewnętrznego. Departament Księgowości.
 4. Instrukcja nr 45 w sprawie ewidencji i sprawozdawczości w obowiązkach dostawach zwierząt rzeźnych w roku 1953 / Centralny Urząd Skupu i Kontraktacji.1953.Polska. Centralny Urząd Skupu i Kontraktacji.
 5. Instrukcja nr 46 w sprawie ewidencji obowiązkowych dostaw mleka w roku 1953 / Centralny Urząd Skupu i Kontraktacji.1953.Polska. Centralny Urząd Skupu i Kontraktacji.
 6. Instrukcja nr 4/S.P./52 r. o zasadach planowania, fiansowania i trybie realizacji inwestycji w spółdzielniach produkcyjnych w 1952 roku : (dla aparatu Prezydiów Rad Narodowych) / Ministerstwo Rolnictwa.1952.Polska. Ministerstwo Rolnictwa (1951-1981).
 7. Instrukcja nr 82 dotycząca sprawozdawczości statystycznej w zakresie publicznych bibliotek powszechnych i szkolnych na rok 1953, wydana na podstawie Uchwały nr 196 Prezydium Rządu z dnia 22 marca 1952 r. w sprawie programu prac statystyczno-sprawo1953.Polska. Główny Urząd Statystyczny.
 8. Instrukcja nr osiemdziesią dwa dotycząca sprawozdawczości statystycznej w zakresie publicznych bibliotek szkolnych na rok 19531953.Polska. Główny Urząd Statystyczny.
 9. Instrukcja o elementach prefabrykowanych i ich zastosowaniu w budownictwie / Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego.1949.Polska. Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego.
 10. Instrukcja o katalogach alfabetycznych bibliotek naukowych.1924Kotula, Rudolf (1875-1940).
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal