Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 8 tytułów spełniających kryteria: Kruk, Maria (1939- ).
Sortuj wg: 
   Ogranicz:  
  

 1.
System organów ochrony prawnej w Polsce : podstawowe instytucje / red. nauk. Maria Kruk.
Autor: Kruk, Maria (1939- ). Red., Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego (Warszawa). Oficyna Wydawnicza.
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2008.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 2.
System organów ochrony prawnej w Polsce : podstawowe instytucje / redakcja naukowa Maria Kruk.
Autor: Kruk, Maria (1939- ). Red., Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego (Warszawa). Oficyna Wydawnicza.
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2006.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 3.
Konstytucja RP z 1997 r. na tle zasad współczesnego państwa prawnego : zagadnienia wybrane / red. nauk. Maria Kruk.
Autor: Kruk, Maria (1939- ). Red., Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego (Warszawa).
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2006.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Monografie i Opracowania - Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie nr 14
 Dodaj do listy podr. 

 4.
Parlamenty a integracja europejska / red. nauk. Maria Kruk, Ewa Popławska.
Autor: Kruk, Maria (1939- ). Red., Popławska, Ewa. Red., Wydawnictwo Sejmowe.
Wydaw. Sejmowe, 2002.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 5.
Mała Konstytucja czyli Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym wraz z pozostałymi przepisami konstytucyjnymi oraz Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / [przygotowała i wstępem opatrzyła Maria Kruk].
Autor: Kruk, Maria (1939- ). Oprac.
Wydawnictwo AWA, 1996.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 6.
Federalizm socjalistyczny : (zasady konstytucyjne) / Maria Kruk.
Autor: Kruk, Maria (1939- )., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Wydawnictwa UW, 1989.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego 324
 Dodaj do listy podr. 

 7.
Ustrój polityczny Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej / Maria Kruk.
Autor: Kruk, Maria (1939- ).
Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Fakty, Opinie, Komentarze
 Dodaj do listy podr. 

 8.
Konstytucja Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej / przeł. i wstępem opatrzyli Maria Kruk i Wojciech Sokolewicz ; Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Prawnych.
Autor: Kruk, Maria (1939- ). Tł., Sokolewicz, Wojciech (1931-2012). Tł.
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

   

Dodaj/Usuń z listy podręcznej (maks=100, np. 1,2 5-20) 

Format:HTMLTekstowyOddzielone znakiemMLAChicago
Wyślij pozycje emailem: (maks=100, np. 1,2 5-20) 
Temat: 
Wyślij do (email):

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal