Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Wykorzystywanie%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20unijnych%20w%20konkurencyjnym%20rozwoju%20przedsi%C4%99biorstwa
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Wykorzystanie środków trwałych w przedsiębiorstwie przemysłowym / Jerzy Rokita.1980.Rokita, Jerzy (1936- ).
 2. Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w Polsce i w Niemczech / Adrianna Lewandowska ; promotor Piotr Banaszyk.2004.Lewandowska, Adrianna.
 3. Wykorzystanie symulacji komputerowych w estymacji wybranych modeli ekonometrycznych i statystycznych / Jan Purczyński.2003.Purczyński, Jan (1944- ).
 4. Wykorzystanie systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu / [red. nauk. Antoni Nowakowski].1991.Nowakowski, Antoni (1944-2020). Red.
 5. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu ekonomicznym / pod red. Juliusza Siedleckiego ; aut. Zdzisław Hellwig [et al.].2001.Siedlecki, Juliusz. Red.
 6. Wykorzystanie technologii informatycznych w funkcjonowaniu organizacji wirtualnej : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Nowakowskiego ; Politechnika Szczecińska. Wydział Informatyki.2007.Nowakowski, Antoni (1944-2020). Red.
 7. Wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowania dokumentacji na stopień awansu zawodowego / Mariola Dąbek-Nagacz, Mirosław Kowalczyk.2002.Dąbek-Nagacz, Mariola.
 8. Wykorzystanie technologii semantycznych do modelowania wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa2019.Aviad, Adiel.
 9. Wykorzystanie teorii fal Elliotta na rynku kapitałowym na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie / Iwona Piekunko ; Politechnika Białostocka.2004.Piekunko, Iwona.
 10. Wykorzystanie teorii perspektywy w podejściu opcyjnym do finansowej oceny inwestycji przedsiębiorstw / Marek Jarzęcki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Finansów Przedsiębiorstw.2017.Jarzęcki, Marek.
 11. Wykorzystanie ubezpieczeń w zarządzaniu przedsiębiorstwem / redakcja naukowa Ewa Wierzbicka.2016.Wierzbicka, Ewa (finanse). Red.
 12. Wykorzystanie unijnego i krajowego wsparcia finansowego dla polskiej wsi i rolnictwa w 2006 roku / Barbara Wieliczko.2007.Wieliczko, Barbara.
 13. Wykorzystanie unijnego i krajowego wsparcia finansowego dla polskiej wsi i rolnictwa w 2008 roku / Barbara Wieliczko.2009.Wieliczko, Barbara.
 14. Wykorzystanie unijnego wsparcia finansowego dla polskiej wsi i rolnictwa w pierwszym roku członkostwa w Unii Europejskiej / Barbara Wieliczko.2005.Wieliczko, Barbara.
 15. Wykorzystanie uniwersalnej metody wartościowania pracy "UMEWAP-87" w zakładowej polityce płac / Zdzisław Czajka ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Zakład Szkolenia Ekonomicznego.1987.Czajka, Zdzisław.
 16. Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez członków badanych gospodarstw domowych 1969 R. / Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Budżetów Rodzinnych.1971.Polska. Główny Urząd Statystyczny. Departament Statystyki Budżetów Rodzinnych.
 17. Wykorzystanie weksli do rozliczeń pieniężnych i zaciągania kredytów / BORKOWSKA Maria.1992.Borkowska, Maria (bankowość).
 18. Wykorzystanie wybranych narzędzi inżynierii finansowej w finansowaniu działalności przedsiębiorstw górniczych : praca zbiorowa / pod red. Patrycji Bąk ; [aut.: Patrycja Bąk et al.].2014.Bąk, Patrycja (ekonomia). Red.
 19. Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji / pod red. nauk. Leszka Kiełtyki ; Politechnika Częstochowska.2012.Kiełtyka, Leszek (1953- ). Red.
 20. Wykorzystanie zarządczej analizy sieci społecznych w doskonaleniu procesów biznesowych / Łukasz Wawrzynek.2019.Wawrzynek, Łukasz.
 21. Wykorzystanie zarządzania projektami w sektorze publicznym / redakcja naukowa: Justyna Trippner-Hrabi, Ewa Stroińska.2016.Trippner-Hrabi, Justyna. Red.
 22. Wykorzystanie zasad reformy w handlu zagranicznym przez producenta eksportującego / Bogdan Miłaczewski.1983.Miłaczewski, Bogdan.
 23. Wykorzystanie zasobów kobiecej siły roboczej w Łodzi : (lata 1960-1970) / Jadwiga Florczak-Bywalec.1978.Florczak-Bywalec, Jadwiga.
 24. Wykorzystanie zasobów lokalnych grup działania / Katarzyna Zajda, Agnieszka Kretek-Kamińska.2014.Zajda, Katarzyna (socjologia).
 25. Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii. Uniwersytet Szczeciński.2007.Kopycińska, Danuta. Red.
 26. Wykorzystanie zasobów produkcyjnych środków trwałych w przedsiębiorstwach budowlanych : problemy mierzenia i empirycznej weryfikacji / Teresa Gostkowska-Drzewicka.1987.Gostkowska-Drzewicka, Teresa.
 27. Wykorzystanie zasobowo-procesowego rachunku kosztów w zarządzaniu szpitalem / Anna Zielińska-Anders ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania.2014.Zielińska-Anders, Anna.
 28. Wykorzystanie zdjęć lotniczych w geografii stosowanej / Andrzej Ciołkosz, Jerzy Miszalski.1972.Ciołkosz, Andrzej (1939- ).
 29. Wykorzystywanie bibliografii w kształceniu użytkowników informacji : zasady i metody / Wojciech Spaleniak ; [Biblioteka Główna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie].1980.Spaleniak, Wojciech.
 30. Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce = Exploitation of the Lifelon learning programme results in the development of the educational policy and practice in Poland / [kon2008.Kolasińska Ewa. Red.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal