Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Funkcjonowanie%20transportu
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Funkcjonowanie systemu politycznego PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] w latach osiemdziesiątych : uwarunkowania, mechanizmy, innowacje : materiały Konferencji Politologów Kiekrz, wrzesień 1987 / [red. nauk. Zbigniew Blok, Marian Rodziewicz].1989.Blok, Zbigniew (1942- ). Red.
 2. Funkcjonowanie systemu rzecznego środkowej i dolnej Raby w ostatnich 200 latach / WYŻGA Bartłomiej.1993.Wyżga, Bartłomiej (1960- ).
 3. Funkcjonowanie systemu władzy i samorządu w gminie / [red. nauk. Eugeniusz Mazurkiewicz].1979.Mazurkiewicz, Eugeniusz (1928-2011). Red.
 4. Funkcjonowanie systemu wychowawczego w środowisku / przedm. napisał Stanisław Kowalski.1974.Kowalski, Stanisław (1904-1990). Przedm.
 5. Funkcjonowanie systemu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 1986-1990 : aneks / Czesław Skowronek ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Warszawie.1986.Skowronek, Czesław.
 6. Funkcjonowanie szkoły / Piotr Smołalski.1999.Smołalski, Piotr.
 7. Funkcjonowanie terenowych komisji odwoławczych do spraw pracy / Elżbieta Mierczewska.1978.Mierczewska, Elżbieta.
 8. FUNKCJONOWANIE terenowych organów administracji państwowej.1988. 
 9. Funkcjonowanie transportu miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej / Krzysztof Grzelec.2011.Grzelec, Krzysztof.
 10. Funkcjonowanie transportu : podręcznik, materiały dydaktyczne / Robert Tomanek.2004.Tomanek, Robert.
 11. Funkcjonowanie uczestników rynku w konkurencyjnym otoczeniu / [red. nauk. Jan Kaja] ; Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Zarządzania i Finansów.2001.Kaja, Jan (1954-2015). Red.
 12. Funkcjonowanie układu organizacyjnego w handlu / Franciszek Misiąg.1981.Misiąg, Franciszek.
 13. Funkcjonowanie Unii Gospodarczej i Walutowej / [red. nauk. Ewa Balcerowicz ; aut. Andrzej Bratkowski et al.].2004.Balcerowicz, Ewa (1953- ). Red.
 14. Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i praktyce / red. nauk. Jan Borowiec.2009.Borowiec, Jan. Red.
 15. Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i w praktyce / pod red. Jana Borowca, Krzysztofa Bieguna.2011.Borowiec, Jan. Red.
 16. Funkcjonowanie w systemie transportowym Polski przedsiębiorstw wykonujących spedycję krajową / Jan Majewski.1976.Majewski, Jan (1929- ).
 17. Funkcjonowanie współczesnego banku / red. nauk. Alfred Janc, Agnieszka Krymarys-Balcerzak ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.2004.Janc, Alfred (1951- ). Red.
 18. Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego / Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.).2013.Przybylska-Kapuścińska, Wiesława (1947- ). Red.
 19. Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy : wybrane uwarunkowania / Agata Szydlik-Leszczyńska.2012.Szydlik-Leszczyńska, Agata.
 20. Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej : rynek finansowy / Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.).2013.Przybylska-Kapuścińska, Wiesława (1947- ). Red.
 21. Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej : wzrost gospodarczy - demografia / Kazimierz Pająk (red.).2013.Pająk, Kazimierz (1953- ). Redaktor
 22. Funkcjonowanie współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw : aspekty globalne, regionalne, sektorowe / red. nauk. Małgorzata Kokocińska.2006.Kokocińska, Małgorzata. Red.
 23. Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz.2012.Liberska, Hanna. Red.
 24. Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw : formy, metody, koncepcje, trendy / red. nauk. Tadeusz Falencikowski, Janusz Dworak.2010.Falencikowski, Tadeusz. Red.
 25. Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw : nowe trendy w zarządzaniu i marketingu / redakcja naukowa Irena Bach-Dąbrowska.2016.Bach, Irena. Red.
 26. Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki / Katarzyna Domańska, Agnieszka Komor, Artur Krukowski, Anna Nowak.2015.Domańska, Katarzyna (1975- ).
 27. Funkcjonowanie Zagłębi Górniczo-Przetwórczych z Punktu Widzenia Wymogów Ekologicznych, Ekonomicznych i Społecznych1990Sympozjum na temat: Funkcjonowanie Zagłębi Górniczo-Przetwórczych z Punktu Widzenia Wymogów Ekologicznych, Ekonomicznych i Społecznych (1990 ; Kraków).
 28. Funkcjonowanie zakładów pracy chronionej w latach 2004-2005 w orzecznictwie i interpretacjach oraz wybrane zagadnienia rachunkowości i systemu podatkowego / Paweł Łukaszewicz.2005.Łukaszewicz, Paweł.
 29. Funkcjonowanie zespołów roboczych w niestabilnych warunkach produkcji / Zdzisław Jasiński.1987.Jasiński, Zdzisław (1947- ).
 30. Funkcjonowanie związków zawodowych w zakładzie pracy / Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego PTE w Zielonej Górze1988.Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział (Zielona Góra). Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal