Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
PrzeglądWypożyczeniaZamówienia i rezerwacjeKomunikatyDane czytelnika

 Zaloguj się

 

Potwierdzam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej UEP i opłatami ustalonymi zarządzeniem Rektora.

Po zalogowaniu, w zakładce Dane czytelnika, można zmienić adres e-mail, na który system wysyła przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu, oraz sprawdzić datę ważności konta.

Książki są wypożyczane tylko do tej daty. Aby przedłużyć ważność konta należy zgłosić się do Wypożyczalni z aktualną legitymacją studencką, doktorancką, lub dokumentem potwierdzającym zatrudnienie (pracownicy).

W zakładce Wypożyczenia można samodzielnie, na 7 dni przed terminem, przedłużyć datę zwrotu książek z symbolem W przed sygnaturą.

Uwaga! Nieotrzymanie e-maila nie stanowi podstawy do anulowania opłat za przekroczenie terminu zwrotu.
 

Proszę wypełnić poniższe pola:
Numer Karty Czytelnika / ELS:
Hasło:
 

Logowanie możliwe tylko dla AKTYWNYCH kont bibliotecznych.

Domyślnym hasłem do konta są 2 cyfry miesiąca i 2 cyfry dnia daty urodzenia (np. 1130).
Po pierwszym zalogowaniu zalecamy zmianę hasła w zakładce Dane czytelnika na inne 4-cyfrowe hasło.

 

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal