Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Koncepcja%20wieloaspektowej%20analizy%20system%C3%B3w%20zarz%C4%85dzania%20przedsi%C4%99biorstwem
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Koncepcja programów nauczania na kierunkach Turystyka i Rekreacja oraz Zdrowie Publiczne w kontekście potrzeb rynku pracy Polski Południowo-Wschodniej : raport / Jan Krupa, Urszula Binduga, Urszula Skiba ; Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Inform2011.Krupa, Jan.
 2. Koncepcja programowo-organizacyjna Uniwersytetu w Białymstoku.1984. 
 3. Koncepcja projektowania struktury organizacji / Krzysztof Chmielewski.1983.Chmielewski, Krzysztof.
 4. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy = (The Polish spatial development concept versus European visions of spatial development perspectives) / pod red. Tadeusza Markowskiego.2008.Markowski, Tadeusz (1949- ). Red.
 5. Koncepcja rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa / Teresa Szot-Gabryś.2013.Szot-Gabryś, Teresa.
 6. Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji / Alicja Miś.2007.Miś, Alicja.
 7. Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej / Teresa Kraśnicka.2002.Kraśnicka, Teresa.
 8. Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski / Barbara Piontek.2002.Piontek, Barbara.
 9. Koncepcja senioratu a gospodarka finansowa Banku Centralnego / Mikołaj Szadkowski.2019.Szadkowski, Mikołaj.
 10. Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast / Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez.2016.Stawasz, Danuta.
 11. Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej (SGR) : systemowa podstawa polityki gospodarczej i społecznej / Tadeusz Przeciszewski.2001.Przeciszewski, Tadeusz (1922-2000).
 12. Koncepcja społecznej odpowiedzialności i koncepcja zrównoważonego rozwoju w procesie funkcjonowania organizacji / Piotr Bartkowiak, Dariusz Dudek, Ewa Wszendybył-Skulska.2016.Bartkowiak, Piotr.
 13. Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w wirtualnych łańcuchach dostaw / redakcja naukowa Danuta Kisperska-Moroń ; [autorzy rozdziałów Marek Kasperek, Danuta Kisperska-Moroń, Edyta Klosa, Ryszard Piniecki, Artur Świerczek].2016.Kasperek, Marek.
 14. Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań / red. nauk. Maria Hass-Symotiuk.2011.Hass-Symotiuk, Maria (1941- ). Red.
 15. Koncepcja średniookresowego rozwoju gospodarczego kraju do 2002 roku : dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 15 czerwca 1999 roku / [Rada Ministrów].[1999]. 
 16. Koncepcja struktury organizacji procesowej / Piotr Grajewski.2003.Grajewski, Piotr.
 17. Koncepcja sustainability wyzwaniem współczesnego zarządzania / red. nauk. Irena Krystyna Hejduk.2014.Hejduk, Irena (1949-2018). Red.
 18. Koncepcja systemu informatycznego rachunkowości a metodologia projektowania informatycznych systemów zarządzania / zespół redakcyjny Elżbieta Niedzielska, Adam Nowicki.1979.Niedzielska, Elżbieta (1934- ). Redaktor
 19. Koncepcja systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej w przedsiębiorstwie / Małgorzata Tyrańska.2015.Tyrańska, Małgorzata.
 20. Koncepcja systemu oceny struktury organizacyjnej / Adam Nalepka.1993.Nalepka, Adam (1950- ).
 21. Koncepcja systemu prawa administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane, 24-27 września 2006 r. / pod red. Jana Zimmermanna.cop. 2007.Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego (2006 ; Zakopane).
 22. Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach / Beata Buchelt-Nawara ; redaktor naukowy Tadeusz Sikora.2017.Buchelt-Nawara, Beata (1974- ).
 23. Koncepcja taniego mieszkania społecznego dla rodzin najuboższych wobec ich potrzeb współcześnie w Polsce / Mariusz Zadworny.2013.Zadworny, Mariusz.
 24. Koncepcja tworzenia dokumentacji cen transferowych podmiotów powiązanych / Sylwia Grenda ; promotor Wiesława Przybylska-Kapuścińska.2012.Grenda, Sylwia.
 25. Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim / Konrad Ł. Czapiewski ; Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Zespół Badań Obszarów Wiejskich. Instytut Geografii2010.Czapiewski, Konrad.
 26. Koncepcja wielopoziomowych systemów informacyjno-decyzyjnych w przedsiębiorstwach wielozakładowych / red. Adam Nowicki.1997.Nowicki, Adam (1944- ). Red.
 27. Koncepcja zagranicznej polityki kredytowej w Polsce w latach 1971-1980 / Anna Ząbkowicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych.1992.Ząbkowicz, Anna.
 28. Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych / Przemysław Mućko.2008.Mućko, Przemysław.
 29. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie Unii Europejskiej / Joanna Kielin-Maziarz.2013.Kielin-Maziarz, Joanna.
 30. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Jadwiga Adamczyk.2001.Adamczyk, Jadwiga Krystyna.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal