Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Zarządzanie Zmianami : zeszyty naukowe / Polish Open University (Wyższa Szkoła Zarządzania) ; [red. nacz. Krzysztof Bartosik].2010-2013.Bartosik, Krzysztof. Red.
 2. Zarządzanie zorientowane na rezultat / Jan Schouten, Wim van Beers.2002.Schouten, Jan (1940- ).
 3. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta / Wojciech Pęski.1999.Pęski, Wojciech.
 4. Zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem / Marta Abramowicz, Anna Strzałkowska.2012.Abramowicz, Marta (1978- ).
 5. Zarządzenia dla Spółdzielni / Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".-1956.Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska".
 6. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 1951 r. w przedmiocie instrukcji w sprawie finansowania i bankowej kontroli inwestycji niektórych grup inwestorów finansowanych przez Bank Rolny, w ramach planu inwestycyjnego na rok 1951.[1951]. Polska. Ministerstwo Finansów.
 7. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1951 r. zmieniające i uzupełniające niektóre przepisy instrukcji w sprawie finansowania i bankowej kontroli inwestycyjnej objętych planem inwestycyjnym na 1951 r. Polska. Ministerstwo Finansów.
 8. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 1951 r. w sprawie zmiany instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 1951 r. w przedmiocie instrukcji w sprawie finansowania i bankowej kontroli inwestycyjn Polska. Ministerstwo Finansów.
 9. Zarządzenie nr 83 : Ministra Finansów z dnia 7 listopada 1983 r. w sprawie zasad ewidencji, kalkulacji i analizy kosztów produkcji przemysłowej (wraz z załącznikiem) / Ministerstwo Finansów.1983.Polska. Ministerstwo Finansów.
 10. Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 13 z dnia 14 stycznia 1953 r. w sprawie korekty i potwierdzenia zleceń wstępnych na roboty budowlano-montażowe oraz ustalenia rocznych programów produkcji przedsiębio1953.Polska. Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal