Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 108 tytułów spełniających kryteria: Czyżewski, Andrzej (1947- ).
Sortuj wg: 
   Ogranicz:  
 Nast.

 1.
Rolnictwo Unii Europejskiej w procesie zrównoważonej intensyfikacji / Jakub Staniszewski, Andrzej Czyżewski.
Autor: Staniszewski, Jakub (ekonomia)., Czyżewski, Andrzej (1947- ). Autor, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 2.
Współczesne problemy biogospodarki w świetle doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej / Andrzej Grzyb ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii.
Autor: Grzyb, Andrzej (1956- )., Czyżewski, Andrzej (1947- ). Promotor, Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Wydział Ekonomii.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 3.
Perspektywy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w warunkach zmian wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej : seminarium studencko-asystenckie, Parlament Europejski, Bruksela, grudzień 2017 / pod redakcją naukową Andrzeja Czyżewskiego, Michała Borychowskiego ; Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Autor: Czyżewski, Andrzej (1947- ). Redaktor, Borychowski, Michał. Redaktor, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (Bydgoszcz). Wydawnictwo., Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej.
Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2018.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 4.
Wpływ struktur wytwórczych na zrównoważoną intensyfikację produkcji rolnej w krajach Unii Europejskiej po 2004 roku / Jakub Staniszewski ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii. Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej.
Autor: Staniszewski, Jakub (ekonomia)., Czyżewski, Andrzej (1947- ). Promotor, Smędzik-Ambroży, Katarzyna. Promotor, Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Wydział Ekonomii., Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 5.
Dostosowania popytowo-podażowe na podstawowych rynkach produktów rolnych w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej (1994-2013) = Adjustment of supply and demand on the main markets of agricultural products in Poland before and after accession to the European Union (1994-2013) / Dariusz Czakowski ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii.
Autor: Czakowski, Dariusz., Czyżewski, Andrzej (1947- ). Promotor, Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Wydział Ekonomii.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 6.
Podstawowe rynki rolne w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej. Poziom i uwarunkowania rozwoju = Basic agricultural markets in Poland before and after accession to the European Union. The Level and conditions of the development / Dariusz Czakowski, Andrzej Czyżewski.
Autor: Czakowski, Dariusz., Czyżewski, Andrzej (1947- ). Autor, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (Bydgoszcz). Wydawnictwo.
Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2017.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 7.
Ocena i przyszłość wspólnej polityki rolnej po 2020 roku : seminarium studencko-asystenckie, Assen, Parlament Europejski, Bruksela, grudzień 2016, Biuro Poselskie Andrzeja Grzyba, Posła do Parlamentu Europejskiego / pod redakcją naukową Andrzeja Czyżewskiego, Annny Matuszczak ; [Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu].
Autor: Czyżewski, Andrzej (1947- ). Red., Henisz-Matuszczak, Anna. Red., Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (Bydgoszcz). Wydawnictwo.
Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2017.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 8.
Obszary wiejskie w podregionie pilskim przed i po akcesji Polski do UE = Rural areas in the Pilski subregion before and after accession to the UE / Andrzej Czyżewski, Joanna Strońska-Ziemann.
Autor: Czyżewski, Andrzej (1947- )., Strońska-Ziemann, Joanna., Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (Bydgoszcz). Wydawnictwo.
Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2016.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 9.
Rozwój obszarów wiejskich w podregionie pilskim przed i po akcesji Polski do UE (1996-2010) = Rural areas development in the pilski subregion before and after accession to teh EU (1996-2010) / Joanna Strońska-Ziemann ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii.
Autor: Strońska-Ziemann, Joanna., Czyżewski, Andrzej (1947- ). Promotor, Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań). Wydział Ekonomii.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 10.
Dyskurs o wspólnej polityce rolnej - w perspektywie 2014-2020 : seminarium studencko-asystenckie Parlament Europejski, Bruksela, grudzień 2015 / pod redakcją naukową Andrzeja Czyżewskiego, Marty Guth.
Autor: Czyżewski, Andrzej (1947- ). Red., Guth, Marta. Red., Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (Bydgoszcz). Wydawnictwo.
Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2016.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

  12345678910Nast.>>

Dodaj/Usuń z listy podręcznej (maks=100, np. 1,2 5-20) 

Format:HTMLTekstowyOddzielone znakiemMLAChicago
Wyślij pozycje emailem: (maks=100, np. 1,2 5-20) 
Temat: 
Wyślij do (email):

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal