Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Wzory%20i%20tablice%20statystyczne
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Wzrost gospodarki rolnej / Kazimierz Meredyk.1995.Meredyk, Kazimierz (1945- ).
 2. Wzrost i modernizacja przemysłu w Wiekopolsce w dwudziestoleciu Polski Ludowej / BARCIŃSKI Florian.1965.Barciński, Florian (1901-1987).
 3. Wzrost i rozwój potencjału Europy - inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów : IX Forum Samorządowe / [ red. nauk. Jacek Buko].2013.Forum Samorządowe (9 ; 2013 ; Szczecin).
 4. Wzrost i upadek systemu nakazowo-rozdzielczego2008.Roszkowski, Wojciech (1947- ).
 5. Wzrost i wahania cykliczne 1870-1913 / W. Arthur Lewis ; [tł. Leszek Suchorzewski].cop. 1986.Lewis, W. Arthur (1915-1991).
 6. Wzrost : ideały jako siła napędowa rozwoju i wzrostu rentowności najwybitniejszych firm świata/ Jim Stengel ; przekł. Magda Witkowska.2013.Stengel, Jim.
 7. WZROST konkurencyjności regionów : [IV sesja tematyczna projektu badawczo-wdrożeniowego] Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji gospodarki Polski, Łódź, 102 kwietnia 1996.1996. 
 8. Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw : aspekty teoretyczne i badania empiryczne / Julita E. Wasilczuk ; Politechnika Gdańska.2005.Wasilczuk, Julita.
 9. Wzrost międzynarodowego znaczenia banków japońskich / RUTKOWSKI Witold.1987.Rutkowski, Witold.
 10. Wzrost, niedobór, efektywność : makrodynamiczny model gospodarki socjalistycznej / Janos Kornai ; [tł. Zofia Wiankowska]1986.Kornai, János (1928- ).
 11. Wzrost obszaru gospodarstwa a rozwój gospodarki chłopskiej / Czesław Noniewicz ; [Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku].1986.Noniewicz, Czesław (1937- ).
 12. Wzrost pauperyzacji proletariatu angielskiego / A. Koczetkow ; [tł. z jęz. ros. S. Krajewska].1951.Kočetkov, Aleksej Ilʹič (1898-1972).
 13. Wzrost w gospodarce centralnie planowanej : wahania przyczyny.problemy stabilizacji / WOŹNIAK Michał Gabriel.1988.Woźniak, Michał Gabriel (1949- ).
 14. Wzrost wydajności pracy a postęp techniczny w Polsce : (1960-1978) / Stefan Felbur ; Instytut Gospodarki Narodowej.1983.Felbur, Stefan (1931- ).
 15. Wzrost wydajności pracy podstawą wzrostu dobrobytu / Mieczysław Rakowski.1951.Rakowski, Mieczysław.
 16. Wzrost, zatrudnienie i standardy życia w Polsce doby akcesji2004.Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. Poverty Reduction and Economic Management in Europe and Central Asia Region.
 17. Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji / redakcja naukowa Piotr Bartkowiak, Tomasz Bernat.2012.Bartkowiak, Piotr. Red.
 18. Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych / Renata Babińska.cop. 2007.Babińska-Górecka, Renata.
 19. X [Dziesięć] lat ZSP [Zrzeszenia Studentów Polskich] przy WSE [Wyższej Szkole Ekonomicznej] / Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Poznań.1960.Wyższa Szkoła Ekonomiczna (Poznań).
 20. X Konferencja Ministrów Szkolnictwa Wyższego krajów socjalistycznych.1977.Konferencja Ministrów Szkolnictwa Wyższego Krajów Socjalistycznych (10 ; 1976 ; Moskwa).
 21. X Konferencja z cyklu: Zagadnienia Surowców Energetycznych w Gospodarce Krajowej pt. Problemy popytowo-podażowe na krajowym rynku energii i paliw stałych : Zakopane, 15-18 październik 1996 / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Miner1996.Konferencja pt. Problemy Popytowo-Podażowe na Krajowym Rynku Energii i Paliw Stałych (1996 ; Zakopane).
 22. X Kongres Stronnictwa Demokratycznego, 10-12 lutego 1973 / [zespół red. Andrzej Rajewski - kier. zespołu red.].1973.Stronnictwo Demokratyczne. Kongres (10 ; 1973 ; Warszawa).
 23. X Kongres Światowej Federacji Związków Zawodowych Hawana 10 - 15 lutego 1982 r. : dokumenty i materiały.1982.Kongres Światowej Federacji Związków Zawodowych (10 ; 1982 ; Hawana).
 24. X lat województwa gorzowskiego / Wojewódzki Urząd Statystyczny w Gorzowie Wielkopolskim.1985.Gorzów Wielkopolski (Polska) Wojewódzki Urząd Statystyczny.
 25. X Ogólnopolska narada przedstawicieli samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych.1989. 
 26. X Ogólnopolski Zjazd Geograficzny, Warszawa 19-22 wrzesień 1968 : przewodnik wycieczek / [red. Jadwiga Kobendzina] ; Polskie Towarzystwo Geograficzne. Zarząd Główny.1968Ogólnopolski Zjazd Geograficzny (10 ; 1968 ; Warszawa).
 27. X Plenum Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, 16 stycznia 1978 r.1978.Stronnictwo Demokratyczne. Centralny Komitet (1969-1973). Plenum (10 ; 1972 ; Warszawa).
 28. X Plenum KC PZPR, 27-28 października 1982 r. : rozwój społeczno-gospodarczy kraju w latach 1983-1985 ] : podstawowe dokumenty i materiały.1982.Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Centralny. Plenum (10 ; 1982 ; Warszawa).
 29. X Polonijne Forum Gospodarcze, 1984 / Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia".1985.Polonijne Forum Gospodarcze (10 ; 1984 ; Poznań).
 30. X Posiedzenie Rady Głównej, działalność Rady Głównej od 1 października 1987 r. do 31 marca 1988 r.1988. 
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23_6390
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal