Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Systemy%20e-commerce
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Sytuacja ekonomiczno-finansowa przemysłu spożywczego w latach 2001-2004 / Jadwiga Drożdż.2005.Drożdż, Jadwiga.
 2. Sytuacja ekonomiczno-produkcyjna gospodarstw chłopskich w pierwszym stadium transformacji rynkowej / Augustyn Woś.1994.Woś, Augustyn (1932-2010).
 3. Sytuacja ekonomiczno-społeczna długotrwale bezrobotnych w powiecie inowrocławskim / Piotr Grapatyn ; promotor Jan Sikora.2006.Grapatyn, Piotr.
 4. Sytuacja eksportowa przetworów rolnych : (ze szczególnym uwzględnieniem woj. poznańskiego i Pomorza) / WASCHKO St.1937.Waschko, Stanisław (1895-1984).
 5. Sytuacja finansowa banków w 1998 r. / Marta Gołajewska, Monika Józefowska, Paweł Wyczański.1999.Gołajewska, Marta.
 6. Sytuacja finansowa banków w 1999 r. / Marta Gołajewska, Monika Józefowska, Paweł Wyczański.1999.Gołajewska, Marta.
 7. Sytuacja finansowa gospodarstw mleczarskich / Helena Czakowska.2010.Czakowska, Helena.
 8. Sytuacja Finansowa Polski : perspektywy i zagrożenia2006-.Akademia Finansów (Warszawa).
 9. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw a ich możliwości rozwojowe / Czesław Skowronek.2001.Skowronek, Czesław.
 10. Sytuacja finansowa śląskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu / Joanna Błach, Maria Gorczyńska, Monika Wieczorek-Kosmala.2013.Błach, Joanna (finanse).
 11. Sytuacja gospodarcza i społeczna na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym i jej wpływ na ubezpieczenia brackie / Barbara Danowska-Prokop.2012.Danowska-Prokop, Barbara.
 12. Sytuacja gospodarcza krajów kapitalistycznych w latach 1969-1970 / opracowanie zespołowe pod redakcją D. Sokołowa.1971.Sokołow, Dymitr. Redaktor
 13. Sytuacja gospodarcza Niemiec Wschodnich w okresie po zjednoczeniu z RFN : (informacje i komentarze) / [opracował: Fabian Kapusta].1992].Kapusta, Fabian.
 14. Sytuacja gospodarcza państw Europy środkowo-wschodniej przed i po wstąpieniu do Unii Europejskiej = Economic situation of Central and Eastern European countries before and after accession to the European Union : materiały konferencyjne / praca zbi2008.Majchrzak, Magdalena. Red.
 15. Sytuacja gospodarcza Polski w okresie wdrażania reformy systemowej / Mieczysław Nasiłowski. Problemy całościowej reformy gospodarczej / Cezary Józefiak. Reforma gospodarcza w Polsce, główne kierunki i pierwsze doświadczenia / Zdzisław Sadowski.1983.Nasiłowski, Mieczysław (1929-2004).
 16. Sytuacja gospodarcza wybranych wysoko uprzemysłowionych krajów kapitalistycznych w latach osiemdziesiątych / WROŃSKA Grażyna.1988.Wrońska, Grażyna (ekonomia).
 17. Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji : studium porównawcze rozwoju ekonomicznego i procesów społecznych na przykładzie Wrocławia i Lipska - kontynuacje drugie / pod red. Zbigniewa Kurcza i Zdzisława Morawskiego ; [tł. tekstów2009.Kurcz, Zbigniew (1951- ). Red.
 18. Sytuacja i status polskich przedsiębiorstw spedycji i transportu na tle wymogów rynku obrotu dóbr i ruchu osób w krajach Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Dziadka i Barbary Kos ; [zespół aut. Stanisław Dziadek et al.].2003.Dziadek, Stanisław (1935-2002). Red.
 19. Sytuacja kobiet aktywnych zawodowo w Polsce i we Włoszech / Anna Odrowąż-Coates.cop. 2008.Odrowąż-Coates, Anna (1979- ).
 20. Sytuacja kobiet na rynku pracy : aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Anny Nehring ; [aut. Adamczyk Jadwiga et al.].2001.Adamczyk, Jadwiga Krystyna.
 21. Sytuacja kobiet na rynku pracy : wybrane aspekty / Dorota Witkowska, Krzysztof Kompa, Aleksandra Matuszewska-Janica.2019.Witkowska, Dorota (1957- ).
 22. Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy : badania empiryczne / red. nauk. Janina Sawicka.2008.Sawicka, Janina (ekonomia). Red.
 23. Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy / Janina Sawicka.2008.Sawicka, Janina (ekonomia).
 24. Sytuacja komunikacyjna i jej parametry : "być nadawcą - być odbiorcą" / red. nauk. Grażyna Sawicka, Wiesław Czechowski.2014.Sawicka, Grażyna. Red.
 25. Sytuacja koniunkturalna i bariery działalności polskich eksporterów : wyniki badań metodą testu koniunktury / Janusz Chojna, Ewa Duchnowska.cop. 2007.Chojna, Janusz.
 26. Sytuacja Kościoła Katolickiego przed Synodem / [red. z. Kazimiera Fekecz].1985.Fekecz, Kazimiera (1930- ). Red.
 27. Sytuacja ludnościowa a polityka zatrudnienia w krajach arabskich / Muzahim Al-Noorachi.1988.Al-Noorachi, Muzahim.
 28. Sytuacja ludzi starych na wsi : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Tryfan ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.1977.Tryfan, Barbara (1928-2012). Red.
 29. Sytuacja Makroekonomiczna w Polsce na Tle Procesów w Gospodarce Światowej w ... R. = Macroeconomic Situation in Poland in the Context of the World Economic Processes in ... / opracowanie Główny Urząd Statystyczny. Departament Studiów Makroekonom2015-.Polska. Główny Urząd Statystyczny. Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów.
 30. Sytuacja materialna ludności i jej zróżnicowanie : (1989-1994) / Lidia Beskid, Lucyna Deniszczuk ; Instytut Nauk Ekonomicznych. Polska Akademia Nauk.1995.Beskid, Lidia.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal