Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Transformacja%20ustrojowa%20a%20kszta%C5%82t%20polskiego%20systemu
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Transformacja systemowa w Polsce a trwały rozwój / K. Bartosik ; Instytut Nauk Ekonomicznych. Polska Akademia Nauk.1995.Bartosik, Krzysztof.
 2. Transformacja systemowa w Polsce / Mieczysław Nasiłowski.1995.Nasiłowski, Mieczysław (1929-2004).
 3. Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-12002.Szymla, Zygmunt (1940- ). Red.
 4. Transformacja systemowa w Polsce / red. nauk. Katarzyna Żukrowska.2010.Żukrowska, Katarzyna (1949- ). Red.
 5. Transformacja systemowa w Polsce : szkice teoretyczne / Henryk Chołaj.1998.Chołaj, Henryk (1927-2017).
 6. Transformacja systemowa w Polsce : wybrane aspekty / pod redakcją Krzysztofa Łabędzia.2012.Łabędź, Krzysztof (1953- ). Red.
 7. Transformacja systemowa w Polsce : wybrane problemy / pod red. Zbigniewa Bloka ; [aut.: Zbigniew Blok et al.] ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.1993.Blok, Zbigniew (1942- ). Red.
 8. Transformacja systemu bankowego : Białoruś, Rosja, Ukraina / Marian Żukowski ; [Szkoła Główna Handlowa]. Kolegium Gospodarki Światowej.1998.Żukowski, Marian.
 9. Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Lisa.1994.Lis, Stanisław (1940- ). Red.
 10. Transformacja systemu finansowego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : wybrane zagadnienia / Karol Lutkowski ; Kolegium Gospodarki Światowej.1999.Lutkowski, Karol.
 11. Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jan Czekaj.1993.Czekaj, Jan (1950- ). Red.
 12. Transformacja systemu gospodarczego w Polsce a środowisko przyrodnicze : referaty i komunikaty wygłoszone na konferencji naukowej we Wrocławiu, 23 września 1994 roku / [red. Stanisław Czaja] ; Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Z1994.Czaja, Stanisław (1957- ). Red.
 13. Transformacja systemu gospodarczego w Polsce / [zespół red. Bożena Klimczak, Andrzej Matysiak].1992.Klimczak, Bożena. Red.
 14. Transformacja systemu ochrony zdrowia w Polsce / Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.1998.Polska. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.
 15. Transformacja systemu organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie : materiały z seminarium polsko-białoruskiego zorganizowanego przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa AE Wrocław, 14-15 grudnia 1994 / [red. nauk. Małgorzata Gable1994.Gableta, Małgorzata. Red.
 16. Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publ. Stanisław Lis] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie.1993Lis, Stanisław (1940- ). Red.
 17. Transformacja ustrojowa a kształt polskiego systemu ekonomicznego / Piotr Zalewa.2008.Zalewa, Piotr.
 18. Transformacja ustrojowa a mentalne dziedzictwo socjalizmu / Bogdan W. Mach.1998.Mach, Bogdan Wojciech (1952- ).
 19. Transformacja ustrojowa w Europie Środkowo-Wschodniej : płaszczyzny - wymiary - kierunki / pod red. Sylwestra Wróbla.2010.Wróbel, Sylwester. Red.
 20. Transformacja ustroju politycznego Polski w latach 1989-98 / Jan Muszyński.2000.Muszyński, Jerzy (1930- ).
 21. Transformacja w coachingu : doświadczenia uczenia się dorosłych / Monika Chmielecka.2020.Chmielecka, Monika.
 22. Transformacja w Republice Czeskiej2001.Université Pierre Mendès France (Grenoble). Groupe de Recherche et d'Etude en Gestion.
 23. Transformacja w Rumunii1999.Université Pierre Mendès France (Grenoble). Groupe de Recherche et d'Etude en Gestion.
 24. Transformacja w usługach : sektor usług w Polsce w latach 1990-1999 / red. nauk. Kazimierz Rogoziński.2001.Rogoziński, Kazimierz. Red.
 25. Transformacja w zarządzaniu gospodarką / red. nauk. Genowefa Sobczyk.1996.Sobczyk, Genowefa.
 26. Transformacja w zarządzaniu gospodarką / red. naukowy Genowefa Sobczyk.1997.Sobczyk, Genowefa. Red.
 27. Transformacja własności w Polsce : materiały konferencyjne / Katedra Mikroekonomii Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.1993.Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego (Wrocław). Katedra Mikroekonomii.
 28. Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych / red. nauk. Barbara Kos.2013.Kos, Barbara (logistyka). Red.
 29. Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych / red. nauk. Barbara Kos.2014.Kos, Barbara (logistyka). Red.
 30. Transformacja zdegradowanych struktur przestrzennych metropolii polskich = Transformation of degraded spatial structures of Polish metropolises / pod red. Tomasza Parteki.cop. 2005.Parteka, Tomasz (1944- ). Red.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal