Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Analiza%20kondycji%20finansowej%20i%20hierarchii%20potrzeb%20gospodarstw%20domowych%20w%20Polsce%20w%20latach%202001-2007%20%2F
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Analiza zachowań migracyjnych na podstawie wyników badania etnosondażowego migracji zagranicznych w wybranych regionach Polski w latach 1975-1994 / Krystyna Iglicka-Okólska.1998.Iglicka, Krystyna (1964- ).
 2. Analiza zachowań państwowych przedsiębiorstw budowlanych w początkowym okresie wprowadzania regulacji rynkowych / Lucyna Kołodziejczyk, Maciej S. Wiatr ; Szkoła Główna Handlowa. Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej.1991.Kołodziejczyk, Lucyna.
 3. Analiza zachowania się konsumentów w krajach kapitalistycznych rozwiniętych gospodarczo / Piotr Przybylski ; promotor Zygmunt Foltyński.1977.Przybylski, Piotr (ekonomia).
 4. Analiza zadłużenia Polski na tle pozostałych krajów RWPG / Bronisław Sulimierski ; Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Zakład Walutowo - Kredytowy.1980.Sulimierski, Bronisław.
 5. Analiza zależności spożycia względem dochodu i siły nabywczej walut.Polska na tle wybranych krajów zachodnioeuropejskich / Lonc Zofia ; współautor Romejko Andrzej.1990.Lonc, Zofia.
 6. Analiza zaopatrzenia wsi na tle ekonomiki rejonu / GRABSKI Andrzej.1959.Grabski, Andrzej Feliks (1934-2000).
 7. Analiza zapasów towarowych w handlu obuwiem : (w woj. warszawskim i Warszawie) / Aleksander Olearczyk.1965.Olearczyk, Aleksander.
 8. Analiza zapotrzebowania małych przedsiębiorstw i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na finansowanie zewnętrzne / Robert Girejko, Marek Dźwigaj ; Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego "Partnerstwo dla Sukcesu".2002.Girejko, Robert.
 9. Analiza zasad wynagradzania w sferze budżetowej / pod red. merytoryczną Zdzisława Czajki ; [aut.] Barbara Brzezińska [et al.].1992.Czajka, Zdzisław. Red.
 10. Analiza zasobów ludzkich w organizacji / Aleksy Pocztowski, Alicja Miś.2000.Pocztowski, Aleksy (1956- ).
 11. Analiza zaufania w sieciach badawczo-rozwojowych / Anna Sankowska.cop. 2015.Sankowska, Anna (zarządzanie).
 12. Analiza zdarzeń na rynkach akcji : wpływ informacji na ceny papierów wartościowych / Henryk Gurgul.2012.Gurgul, Henryk (1953- ).
 13. Analiza zdarzeń na rynkach akcji : wpływ informacji na ceny papierów wartościowych / Henryk Gurgul.2006.Gurgul, Henryk (1953- ).
 14. Analiza zdolności klasyfikowania przez neuronowe sieci sigmoidalne i radialne / Roman Wantoch-Rekowski.2001.Wantoch-Rekowski, Roman.
 15. Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim / red. nauk. Jerzy Węcławski, Mariusz Kicia.2007.Węcławski, Jerzy (1953- ). Red.
 16. Analiza zespolona, dystrybucje, analiza harmoniczna.1991.Maurin, Krzysztof (1923-2017).
 17. Analiza zmian strategicznych / Julia Balogun, Veronica Hope Hailey ; [przeł. Dorota Dziewońska].2010.Balogun, Julia.
 18. Analiza zmian strukturalnych modeli autoregresyjnych dla wybranych zmiennych ekonomicznych / Ewa Kwiatkowska.2002.Kwiatkowska, Ewa (matematyka).
 19. Analiza zmian w handlu artykułami rolno-spożywczymi nowych państw członkowskich po akcesji do Unii Europejskiej / aut. Łukasz Ambroziak ; konsultacja Ewa Kaliszuk ; red. nauk.: Iwona Szczepaniak, Roman Urban ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospoda2009.Ambroziak, Łukasz.
 20. Analiza zmian w prawie polskim w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej : konsekwencje dla konsumentów i przedsiębiorców.2003. 
 21. Analiza zmian w strukturze budżetu czasu oraz wartości pracy gospodarstw domowych w latach 1976 i 1984 / Lucyna Szczerbińska.1987.Szczerbińska, Lucyna.
 22. Analiza zróżnicowania i perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do 2015 roku / pod red. Jerzego Bańskiego.2009.Bański, Jerzy (1960- ). Red.
 23. Analiza zróżnicowania kosztów utrzymania gospodarstw domowych w grupach społeczno-zawodowych w latach 1982-1985 / LONC Zofia ; współaut. Romejko Andrzej.1988.Lonc, Zofia.
 24. Analiza zróżnicowania wewnątrzregionalnego województwa wielkopolskiego 2015 / [autorzy Krzysztof Borkowicz, Beata Hofman, Agata Jakupowicz, Justyna Orłowska, Tomasz Resiński] ; opracowanie: Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Dep2015.Borkowicz, Krzysztof.
 25. Analiza zróżnicowania województw ze względu na warunki i efekty produkcji rolniczej / Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych.1980.Polska. Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych.
 26. Analiza żywności. Cz. 1 / pod red. nauk. Mirosławy Klepackiej ; [przygot. Beata Drużyńska et al.].2005.Klepacka, Mirosława (1931- ). Red.
 27. Analiza żywności dla studentów Wydziału Technologii Żywności2003.Klepacka, Mirosława (1931- ). Red.
 28. Analiza żywności : skrypt. Cz. 1 / pod red. nauk. Mirosławy Klepackiej ; Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.2003.Klepacka, Mirosława (1931- ). Red.
 29. Analiza żywności : skrypt [do ćwiczeń]. Cz. 1 / pod red. nauk. Mirosławy Klepackiej ; [aut. Alicja Fedejko i in.].2000.Fedejko, Alicja.
 30. Analiza żywności : wybrane metody jakościowych i ilościowych oznaczeń składników żywności / pod red. Małgorzaty Nogali-Kałuckiej.cop. 2010.Nogala-Kałucka, Małgorzata. Red.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal