Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Wsp%C3%B3%C5%82czesne%20problemy%20analizy%20ekonomicznej%20przedsi%C4%99biorstwa
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015 / [opracowanie publikacji Ilona Żurek, Aleksandra Balas, Anna Molenda, Joanna Nowicka, Elzbieta Panasiuk, Michał Przybyła, Helena Zatońska ; tłumaczenie na język angielski Alicja Pawłowska- Pal] ; Gł2015.Żurek, Ilona. Oprac.
 2. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych / Janusz Korol.2007.Korol, Janusz.
 3. Wskazówki dla piszących prace z dziedziny nauk handlowych / DĄBROWSKI Edmund.1937.Dąbrowski, Edmund (1894-1964).
 4. Wskazówki dla studentów wyższych studiów ekonomicznych piszących prace dyplomowe i magisterskie / Maciej Święcicki ; Ośrodek Metodyczny Wyższych Studiów Ekonomicznych dla Pracujących.1968.Święcicki, Maciej (1913-1971).
 5. Wskazówki dla studentów wyższych studiów ekonomicznych piszących prace dyplomowe i magisterskie / ŚWIĘCICKI Maciej.1966.Święcicki, Maciej (1913-1971).
 6. Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii pracy i ergonomii / Władysław Ejsmont.1989.Ejsmont, Władysław.
 7. Wskazówki do projektowania mikrokomputerowych systemów użytkowych : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / pod red. Barbary Łukasik-Makowskiej.1992.Łukasik-Makowska, Barbara. Red.
 8. Wskazówki metodyczne dla słuchaczy Zaocznego Kursu Analizy Ekonomicznej w Budownictwie / oprac. Julian Popiel ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Poznaniu.1970.Popiel, Julian. Oprac.
 9. Wskazówki metodyczne opracowywania prac naukowych z wykorzystaniem techniki komputerowej / Jadwiga Orylska, Liwiusz Siemianowski ; Akademia Rolnicza w Szczecinie.1999.Orylska, Jadwiga (1929-2009).
 10. Wskazówki praktyczne dla płatników płacących podatek dochodowy, od samoistnych źródeł, od uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę, specjalny od tantjem, wojskowy, od lokali / oprac. Ludwik Szymański.1927.Szymański, Ludwik. Oprac.
 11. Wskazówki techniczne dla piszących prace dyplomowe i magisterskie / oprac. Henryk Sobis ; Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu.1990.Sobis, Henryk (1915-1995). Oprac.
 12. Wskazówki techniczne dla piszących prace dyplomowe i magisterskie / oprac. Henryk Sobis ; Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu.dr. 1984.Sobis, Henryk (1915-1995). Oprac.
 13. Wskazówki w sprawie badania zasadności założenia kontynuacji działalności przez jednostkę / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny.1998.Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny.
 14. Wskazówki w sprawie stosowania w praktyce normy kompleksowej PN-74/N-01180 "Opracowania dokumentacyjne" / Elżbieta Brandalska.1976.Brandalska, Elżbieta (1920- ).
 15. Wspaniały weekend w Amsterdamie : [przewodnik / oprac. przez Katherinę Vanderhaeghe ; tł. Jolanta Turyk].cop. 2002.Vanderhaeghe, Katherine.
 16. Wspaniały weekend w Brukseli / [aut. przewodnika Katherine Vanderhaeghe ; współpr. Marie Barbelet, Caroline Boissy i Aurélie Joiris ; tł. Magdalena Rudkowska].cop. 2002.Vanderhaeghe, Katherine.
 17. Wspaniały weekend w Budapeszcie : [przewodnik / oprac. przez Reto Morgenthalera ; przy współpr. Élodie Louvet i Jeana-Piere'a Marenghi ; tł. Hubert Górski].cop. 2002.Morgenthaler, Reto.
 18. Wspaniały weekend w Pradze / [oprac. przez Florence Lejeune i Carole Vantroys ; przy współpr. Ilony Chovancovej i Genevieve Pons].2001.Lejeune, Florence.
 19. Wspaniały weekend w Rzymie : [przewodnik / oprac. przez Domitillę Cavalletti ; przy współpr. Betty der Andreassian i Anne Lehoerff ; tł. Natalia Zglinicka].cop. 2002.Cavalletti, Domitilla.
 20. Wspaniały weekend w Sztokholmie / [oprac. przez Anne Desnos, przy współpr. Élodie Louvet et al. ; tł. Magdalena Zinserling].2003.Desnos, Anne.
 21. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw : informator o dotacjach, pożyczkach, kredytach i usługach doradczych dla MSP / [red. Adam Kaliszuk; zespół: Małgorzata Gałczyńska et al.].2002.Kaliszuk, Adam. Red.
 22. Wsparcie finansowe sektora rolno-żywnościowego w Polsce i Wielkopolsce z krajowych i unijnych środków budżetowych / red. nauk. Waldemar Czternasty, Agnieszka Sapa.2006.Czternasty, Waldemar. Red.
 23. Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu / aut.: Jerzy Cieślik ; współprac. Karl Nikk.2011.Cieślik, Jerzy.
 24. Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw przez organizacje niedziałające dla zysku : znaczenie, ewidencja, raportowanie / Halina Waniak-Michalak.2015.Waniak-Michalak, Halina.
 25. Wsparcie organizacyjne menedżerów / Izabela Stańczyk.copyright 2018.Stańczyk, Izabela.
 26. Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych / Edyta Krzysztofik.2009.Krzysztofik, Edyta (1974- ).
 27. Wsparcie rozwoju regionalnego w Polsce przez Unię Europejską : wybrane projekty : praca zbiorowa / [red. merytoryczna Anna Biernacka et al.] ; Polska Agencja Rozwoju Regionalnego.2000.Biernacka, Anna. Red.
 28. Wsparcie rozwoju zawodowego a potrzeby nauczycieli w tym zakresie / Barbara Murawska, Elżbieta Putkiewicz, Roman Dolata ; Instytut Spraw Publicznych.2005.Murawska, Barbara (dydaktyka).
 29. Wsparcie Unii Europejskiej dla przemian w sektorze rolno-żywnościowym i w obszarach wiejskich w Polsce w okresie przedakcesyjnym2002.Nosowicz, Sławomir. Red.
 30. Wsparcie w powrocie na rynek pracy : biuletyn informacyjny dla byłych pracowników przemysłu stoczniowego / [oprac. red. i graf. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy].2010.Polska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal