Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Jednolity%20rynek%20ubezpiecze%C5%84%20w%20Unii%20Europejskiej%20%3A
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Jedność w różnorodności : studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu / [aut.: Kamil Antonów et al.] ; red. księgi: Andrzej Patulski, Krzy2009.Antonów, Kamil.
 2. Jednostka a administracja publiczna po reformie ustrojowej / Janusz Borkowski ; Instytut Spraw Publicznych.2001.Borkowski, Janusz (1934-2012).
 3. Jednostka a państwo na przestrzeni wieków / pod red. Joanny Radwanowicz-Wanczewskiej, Piotra Niczyporuka i Karola Kuźmicza.2008.Radwanowicz, Joanna. Red.
 4. Jednostka, grupa, przywództwo w teorii i praktyce zarządzania / Kazimiera Atamańczuk.2000.Atamańczuk, Kazimiera ( -2017).
 5. Jednostka i społeczeństwo : o zależności zjawisk indywidualnych od społecznych / Jacek Szmatka.1980.Szmatka, Jacek (1950-2001).
 6. Jednostka - jej prawa człowieka / Adam Łopatka.cop. 2002.Łopatka, Adam (1928-2003).
 7. Jednostka, społeczeństwo i edukacja w globalnym świecie : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Cybal-Michalskiej ; Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie.2006.Cybal-Michalska, Agnieszka. Red.
 8. Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego : studium z prawa administracyjnego procesowego / Magdalena Sieniuć.2019.Sieniuć, Magdalena.
 9. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej2007Strelau, Jan (1931-2020). Red.
 10. Jednostka wobec środków masowego przekazu / Bogudar Kordasiewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych.1991.Kordasiewicz, Bogudar.
 11. Jednostki administracji rządowej i samorządu terytorialnego na terenie województwa poznańskiego : informator / oprac. Biuro Rzecznika Prasowego Wojewody.1991.Województwo Poznańskie (Polska). Urząd Wojewódzki.
 12. Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw / Marek Daszkiewicz.2008.Daszkiewicz, Marek.
 13. Jednostki badawczo-rozwojowe w polskiej polityce innowacyjnej / Łukasz Mamica.2007.Mamica, Łukasz.
 14. Jednostki organizacyjne gmin, powiatów, województw rozliczają VAT w 2012 r. / Michał Szczypiór.[2012].Szczypiór, Michał.
 15. Jednostki organizacyjne resortów państwowych [.].1989. 
 16. Jednostki organizacyjne resortów państwowych [.].1989. 
 17. Jednostki organizacyjne resortów państwowych, spółdzielnie i ich związki, organizacje polityczne i związkowe oraz organizacje społeczne i społeczno-zawodowe o zasięgu krajowym. Cz. B.1987. 
 18. Jednostki organizacyjne resortów państwowych, spółdzielnie i ich związki, organizacje polityczne i związkowe oraz organizacje społeczne i społeczno-zawodowe o zasięgu krajowym. Cz.A.1987. 
 19. Jednostki pomocnicze w polskich gminach : pozycja, funkcje i wyzwania / pod redakcją Adama Jarosza i Beaty Springer.2014.Jarosz, Adam (1984- ). Red.
 20. Jednostki pomocy społecznej: rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza / pod red. Piotra Wieczorka ; aut.: Robert Barański [et al.].2012.Wieczorek, Piotr (rachunkowość). Red.
 21. Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich / Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Julia Zdanukiewicz, Rafał Cieślak.2010.Kornberger-Sokołowska, Elżbieta.
 22. Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich / Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Julia Zdanukiewicz, Rafał Cieślak ; red. Elżbieta Kornberger-Sokołowska.2012.Kornberger-Sokołowska, Elżbieta.
 23. Jednostki samorządu terytorialnego w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce / Zofia Magdalena Karczewska.2020.Karczewska, Zofia Magdalena.
 24. Jednostki SI : tablice przeliczeniowe / Jerzy W. Szamotulski, Danuta Kałuszko.1983.Szamotulski, Jerzy Wojciech.
 25. Jednostkowe i społeczne zasoby wsi / pod red. nauk. Krystyny Szafraniec.2006.Szafraniec, Krystyna. Red.
 26. Jednostkowe Koszty Produkcji 62 Państwowych Gospodarstw Rolnych w Roku ... : praca zespołowa / pod kier. Zofii Kasprzyk ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych.1984-.Kasprzyk, Zofia. Red.
 27. Jednostkowe sprawozdania finansowe : studium przypadku / Andrzej Skórzewski ; [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego].2001.Skórzewski, Andrzej.
 28. Jednostkowe sprawozdania finansowe ze szczególnym uwzględnieniem przekształcenia 2001/2002 / Andrzej Skórzewski ; [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego].2001.Skórzewski, Andrzej.
 29. Jednostkowe sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF/MSR : praca zespołowa / pod red. Alicji Jarugi ; [aut. Alicja Jaruga et al.].2005.Jarugowa, Alicja (1928-2011). Red.
 30. Jednotný systém elektronických počítačů / Prokop Toman ; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta řízení.1975.Toman Prokop.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal