Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Jednolity%20rynek%20ubezpiecze%C5%84%20w%20Unii%20Europejskiej%20%3A
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Jednolity Dokument Administracyjny SAD i SAD BIS : zasady wypełniania z ćwiczeniami.1991. 
 2. Jednolity dokument administracyjny SAD : przewodnik / oprac. przez celników - współtwórców polskiej wersji SAD [ aut. Teresa Chomiczewska, Wojciech Gołubowski, Zygmunt Jańczyk].1992.Chomiczewska, Teresa.
 3. Jednolity europejski dokument zamówienia oraz inne dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego / Agata Hryc-Ląd.2016.Hryc-Ląd, Agata.
 4. Jednolity europejski rynek finansowy : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Joanny Żabińskiej.2004.Żabińska, Joanna (1940- ). Red.
 5. Jednolity plan kont dla gospodarstw rolnych, rybnych, zakładów ogrodniczych, przemysłu rolnego i dla jednostek administracyjnych P.N.Z. / oprac. R. Kutzner, K. Ruczyński, J. Wierzbicki ; Państwowe Nieruchomości Ziemskie. Zarząd Centralny.[ca 1949].Kutzner, R. Red.
 6. Jednolity plan kont dla zakładów przemysłowych w Generalnym Gubernatorstwie : wytyczne dla wprowadzenia usystematyzowanej rachunkowości = Der Einheitskontenplan für Industriebetriebe im Generalgouvernement : Leitfaden für die Einführung eines ge1942.Gater, Rudolf.
 7. Jednolity plan kont dla zakładów przemysłowych w Generalnym Gubernatorstwie : wytyczne dla wprowadzenia usystematyzowanej rachunkowości = Der Einheitskontenplan für Industriebetriebe im Generalgouvernement : Leitfaden für die Einführung eines ge1942.Gater, Rudolf.
 8. Jednolity plan kont przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w praktyce / SKALSKI W. ; współaut. Feige-Górski G.1948.Skalski, Witold (1879-1961).
 9. Jednolity plan kont przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w praktyce / W. Skalski G. Feige-Górski.1947.Skalski, Witold (1879-1961).
 10. Jednolity plan kont przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych w praktyce / Witold Skalski.1946.Skalski, Witold (1879-1961).
 11. Jednolity plik kontrolny / Barbara Dąbrowska.2016.Dąbrowska, Barbara (finanse).
 12. Jednolity plik kontrolny dla ewidencji przychodów (JPK_EWP) : wskazówki dla podatników / Arkadiusz Juzwa.2018.Juzwa, Arkadiusz.
 13. Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) / Arkadiusz Juzwa.2018.Juzwa, Arkadiusz.
 14. Jednolity plik kontrolny : nowe przepisy w praktyce / [redaktor: Anna Kostecka].[2016].Kostecka, Anna (prawo).
 15. Jednolity Plik Kontrolny : obowiązki e-raportowania danych podatkowych w 2018 roku / Tomasz Bzymek, Maciej Dybaś, Przemysław Grzanka, Daniel Iwiński, Mateusz Korbas, Aleksandra Michalska, Aleksandra Plichta, Marcin Sidelnik, Mateusz Szczepańczyk,2018.Dybaś, Maciej. Autor
 16. Jednolity plik kontrolny w podatku VAT : wskazówki dla księgowych / Grzegorz Tomala.2016.Tomala, Grzegorz.
 17. Jednolity rynek a działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw : [praca zbiorowa] / red. Marek B. Kamiński.1998.Kamiński, Marek B. Red.
 18. Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski / Agnieszka Pach-Gurgul.copyright 2012.Pach-Gurgul, Agnieszka.
 19. Jednolity rynek europejski dziś i jutro / Marian Frąckowiak.1998.Frąckowiak, Marian ( -2011).
 20. Jednolity rynek europejski / Jarosław Kundera.2003.Kundera, Jarosław (1951- ).
 21. Jednolity rynek kapitalowo-finansowy EWG1989.Stępniak, Andrzej (19..-2019).
 22. Jednolity rynek ubezpieczeń w Unii Europejskiej : procesy rozwoju i integracji / pod red. Jana Monkiewicza ; [aut. Jan Monkiewicz et al.].2005.Monkiewicz, Jan (1949- ). Red.
 23. Jednolity rynek ubezpieczeniowy w ramach Unii Europejskiej : zasady funkcjonowania i kierunki rozwoju / Leokadia Oręziak.1998.Oręziak, Leokadia (1954- ).
 24. Jednolity rynek ubezpieczeniowy w ramach Unii Europejskiej : zasady funkcjonowania i kierunki rozwoju / Leokadia Oręziak.1997.Oręziak, Leokadia (1954- ).
 25. Jednolity rynek ubezpieczeniowy Wspólnoty Europejskiej : podstawowe swobody / Malwina Lemkowska.2006.Lemkowska, Malwina.
 26. Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej / Jan W. Wiktor.2001.Wiktor, Jan W.
 27. Jednolity system elektronicznych maszyn cyfrowych : tematyczne zestawienie dokumentacyjno-bibliograficzne / oprac. Maria Michałowska ; Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki Działowy Ośrodek Informacji.1976.Michałowska, Maria (informatyka). Oprac.
 28. Jednolity tekst kodeksu pracy wraz z informacją o przepisach wykonawczych oraz innych przepisach związanych z kodeksem pracy / [zespół red. Stanisław Bednarz, Łucja Ryll, Maria Włodarczyk].1998.Bednarz, Stanisław. Red.
 29. Jednolity tekst Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu z 1974 roku : ze zmianami wprowadzonymi protokołem uchwalonym przez Międzynarodową Konferencję w sprawie bezpieczeństwa zbiornikowców i zapobiegania zanieczyszczeniom,1978. 
 30. Jednolity tekst Ustawy o systemie oświaty / [przygt. do druku Jan Kropiwnicki].1995.Kropiwnicki, Jan (1936- ). Oprac.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal