Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Aktualne%20problemy%20pedagogiczne%20%3A
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Aktualne problemy zarządzania ryzykiem w rolnictwie / Joanna Pawłowska-Tyszko.2009.Pawłowska-Tyszko, Joanna.
 2. Aktualne problemy zarządzania szpitalami w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Niemiec : materiały z polsko-niemieckiej konferencji naukowej, Jachranka 3-4.10.1995 r / Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia. Zakład Szpitalnictwa ; [red1996.Murkowski, Maciej. Red.
 3. Aktualne problemy zatrudnienia : aktywne formy ograniczania bezrobocia i ich skuteczność : aspekty regionalne / Fundacja Naumanna. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Poznaniu ; [koordynator Józef Orczyk].1995.Orczyk, Józef (1940- ). Oprac.
 4. Aktualne rozwiązania podatkowe w jednostkach gospodarki uspołecznionej / [aut. Włodzimierz Bartkowiak] ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego.1988.Bartkowiak, Włodzimierz.
 5. Aktualne tendencje rozwoju infrastruktury wodociągowej w RFN / Mirosław Gorczyca.1985.Gorczyca, Mirosław.
 6. Aktualne tendencje w polskim handlu zagranicznym : wnioski dla polityki ekonomicznej / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Zdzisław Sadowski, Elżbieta Mączyńska].1999.Mujżel, Jan (1923-2006). Red.
 7. Aktualne tendencje w zakresie tworzenia agencji w Unii Europejskiej - administracja europejska in statu nascendi / Mariusz Swora.2006.Swora, Mariusz.
 8. Aktualne trendy w naukach o zarządzaniu, finansach i rachunkowości. Vol. 2 / red. nauk. Maciej Urbaniak.2011.Urbaniak, Maciej (ekonomia). Red.
 9. Aktualne trendy w naukach o zarządzaniu, finansach i rachunkowości. Vol. 3 / red. nauk. Maciej Urbaniak.2011.Urbaniak, Maciej (ekonomia). Red.
 10. Aktualne ustawy samorządowe / [oprac. Gertruda Jabłońska ; współpraca Ewa Góra].1999.Jabłońska, Gertruda. Oprac.
 11. Aktualne uwarunkowania systemowe a wdrażanie nowoczesnej (grupowej) organizacji pracy w przedsiębiorstwie1987.Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Wielkopolski Oddział.
 12. Aktualne uwarunkowania systemowe a wdrażanie nowoczesnej (grupowej) organizacji pracy w przedsiębiorstwie : materiały na konferencję / Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego i Kierownictwa.1987.Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Wielkopolski Oddział.
 13. Aktualne uwarunkowania wprowadzania innowacji w konstrukcji wyrobów i technologii wytwarzania : materiał na konferencję naukową : "Dyrektor a innowacje w przedsiębiorstwie" / BANCEWICZ Józef.1985.Bancewicz, Józef.
 14. Aktualne wyzwania dla polityki rozwoju w Unii Europejskiej / redakcja naukowa Sławomir Jankiewicz.2017.Jankiewicz, Sławomir. Red.
 15. Aktualne wyzwania teorii i praktyki2009.Zarzecki, Dariusz (1959- ). Red.
 16. Aktualne wyzwania w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi / red. Paweł Trippner.2012.Trippner, Paweł. Red.
 17. Aktualne wyzwania zarządzania i ekonomii / redakcja naukowa Czesław Szmidt.2013.Szmidt, Czesław. Redaktor
 18. Aktualne wyzwania zdrowotne społeczeństw / Andrzej Wojtczak.2018.Wojtczak, Andrzej.
 19. Aktualne zadania w zakresie poprawy jakości wód powierzchniowych / Seweryn Gołowin ; Instytut Śląski w Opolu.1985.Gołowin, Seweryn.
 20. Aktualne zagadnienia celne / Wieńczysław Krzywicki ; z przedm. Władysława Danielewicza.1928.Krzywicki, Wieńczysław.
 21. Aktualne zagadnienia dydaktyki nauk społeczno-politycznych oraz niektóre problemy środowiska politologicznego / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych.1985.Uniwersytet Warszawski. Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych.
 22. Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / pod red. Józefa Pociechy.2010.Pociecha, Józef (1947- ). Red.
 23. Aktualne zagadnienia nauki organizacji pracy / Ilja Epsztejn.1949.Epsztejn, Ilia (1911-1994).
 24. Aktualne zagadnienia planu budownictwa przemysłowego 1952 r. / Czesław Bąbiński.1952.Bąbiński, Czesław (1915-1997).
 25. Aktualne zagadnienia sprzedaży i dostawy w obrocie gospodarczym : materiały na ogólnopolską konferencję / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Oddział Wojewódzki w Poznaniu.1987. 
 26. Aktualne zagadnienia tansportu i spedycji międzynarodowej / [red. Ewa Przybyła] ; Szkoła Główna Planowania i Statystyki.1982.Przybyła, Ewa. Red.
 27. Aktualne zagadnienia transportu kolejowego i samochodowego : [wybór referatów lub streszczeń referatów z konferencji naukowej zorganizowanej w Moskwie pod hasłem "Młodzież akademicka w ZSRR dla rozwoju transportu"] : praca zbiorowa / [red. Boże1980.Goszczyńska Bożenna. Red.
 28. Aktualne zagadnienia zarządzania kryzysowego : monografia / Miloslav Seidl, Ladislav Simák, Zenon Zamiar.cop. 2009.Seidl, Miloslav.
 29. Aktualne zmiany w rachunkowości / NISENGOLC Stanisław.1993.Nisengolc, Stanisław ( -2010).
 30. Aktualne zmiany w rachunkowości : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inwestycji / [red. nauk. Maria Smejda].2005.Smejda, Maria (ekonomia). Red.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal