Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 160 tytułów spełniających kryteria: Regionalizacja ekonomiczna -- Kraje Unii Europejskiej -- 1990-.
Sortuj wg: 
   Ogranicz:  
Poprz.Nast.

 31.
Regionalny wymiar polityki rozwoju kapitału ludzkiego : przykład Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski / red. nauk. Zbigniew Przygodzki.
Autor: Przygodzki, Zbigniew. Red., Difin.
Difin, 2013.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 32.
Od konwergencji do spójności i efektywności : podstawy teoretyczne polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej / Alicja Ryszkiewicz.
Autor: Ryszkiewicz, Alicja., Szkoła Główna Handlowa (Warszawa). Oficyna Wydawnicza.
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2013.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 33.
Spójność regionalna - polityka, mechanizmy, perspektywy / pod red. Zbigniewa Przygodzkiego i Marcina Feltynowskiego.
Autor: Przygodzki, Zbigniew. Red., Feltynowski, Marcin. Red., Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo.
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 289
 Dodaj do listy podr. 

 34.
Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój polskich regionów - studium przypadku / Waldemar Sługocki ; [Uniwersytet Zielonogórski].
Autor: Sługocki, Waldemar., Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza.
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 35.
Metody badania konkurencyjności regionów = (Research methods of competitiveness of regions) / Urszula Bronisz.
Autor: Bronisz, Urszula., Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN, 2013.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju t. 150
 Dodaj do listy podr. 

 36.
Rozwój regionów i polityka regionalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji i globalizacji / Maciej Smętkowski ; EUROREG - Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Uniewrsytet Warszawski.
Autor: Smętkowski, Maciej., Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 37.
Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji / Dorota Rynio.
Autor: Rynio, Dorota., Uniwersytet Ekonomiczny (Wrocław). Wydawnictwo.
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Monografie i Opracowania - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu nr 240
 Dodaj do listy podr. 

 38.
Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych = (Regional development policy based on smart specialisations) / pod red. Krzysztofa Malika ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
Autor: Malik, Krzysztof. Red., Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 155
 Dodaj do listy podr. 

 39.
Profesor Ryszard Domański ; Profesor Bohdan Gruchman : jubileusz 85-lecia urodzin / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Autor: Uniwersytet Ekonomiczny (Poznań).
Uniwersytet Ekonomiczny, 2013.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 40.
Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia / Anna Matuszczak.
Autor: Henisz-Matuszczak, Anna., Wydawnictwo Naukowe PWN.
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 Poprz.12345678910Nast.>>

Dodaj/Usuń z listy podręcznej (maks=100, np. 1,2 5-20) 

Format:HTMLTekstowyOddzielone znakiemMLAChicago
Wyślij pozycje emailem: (maks=100, np. 1,2 5-20) 
Temat: 
Wyślij do (email):

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal