Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Sprawozdania%20finansowe%20i%20ich%20analiza
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Sprawozdanie Drukarni Katolickiej Spółki Akcyjnej w Poznaniu za Rok .... Drukarnia Katolicka (Poznań).
 2. Sprawozdanie Dyrekcji Banku Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii z W.Ks. Krakowskim18uu-1918Bank Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim.
 3. Sprawozdanie Dyrekcji Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Lwowa : za czas od ... do ... tj. za ... rok działalności. Komunalna Kasa Oszczędności Miasta Lwowa. Dyrekcja.
 4. Sprawozdanie Dyrekcji Liceum Handlowego, Szkoły Handlowej, Gimnazjum Kupieckiego, Publ. Szkoły Dokszt. Zaw. Kup.: za Rok ... 1936/37 Miejski Instytut Kształcenia Handlowego (Chorzów).
 5. Sprawozdanie Dyrekcji Polskiego Banku Przemysłowego z Czynności w Roku .... Polski Bank Przemysłowy.
 6. Sprawozdanie Dyrekcji Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego i Banku Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu za Rok ... Poznańskie Ziemstwo Kredytowe. Dyrekcja.
 7. Sprawozdanie Dyrekcji Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu za Rok ... Poznańskie Ziemstwo Kredytowe. Dyrekcja.
 8. ... Sprawozdanie Dyrekcji Prywatnej Wyższej Szkoły (Akademii) Handlowej dla Dziewcząt w Krakowie : za rok szkolny ...1918Akademia Handlowa dla Dziewcząt (Kraków).
 9. Sprawozdanie Dyrekcji Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Męskiej Młodzieży Wielkopolskiej Imienia Dr. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za Rok ... Towarzystwo Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego dla Młodzieży Męskiej Ziemi Wielkopolskiej.
 10. Sprawozdanie Dyrekcji Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Młodzieży Męskiej Wielkopolski Imienia Dr. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Towarzystwa Zarejestrowanego za Rok ... 1933-1938 Towarzystwo Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego dla Młodzieży Męskiej Ziemi Wielkopolskiej.
 11. Sprawozdanie Dyrekcji Związku Obrony Kresów Zachodnich za Czas od ...1925-1934.Związek Obrony Kresów Zachodnich.
 12. Sprawozdanie Dyrekcyi Banku Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z W.Ks. Krakowskiem18uu-1918Bank Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim.
 13. ... Sprawozdanie Dyrekcyi Pryw. Wyższej Szkoły (Akademii) Handlowej dla Dziewcząt w Krakowie : za rok szkolny ....1918Akademia Handlowa dla Dziewcząt (Kraków).
 14. Sprawozdanie Dyrektora Państwowego Instytutu Eksportowego1931-1934Bevensée, Wacław. Oprac.
 15. Sprawozdanie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomaniiu-. 
 16. Sprawozdanie Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych : ... sprawozdanie z działalności. Streszczenie / Komisja Europejska. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.2000-. 
 17. Sprawozdanie finansowe2009.Wędzki, Dariusz.
 18. Sprawozdanie finansowe bez tajemnic : praca zbiorowa / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej ; [aut. Gertruda Krystyna Świderska et al.].2003.Świderska, Gertruda Krystyna (1942- ). Red.
 19. Sprawozdanie finansowe bez tajemnic : rachunkowość finansowa w praktyce : praca zbiorowa / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej i Wojciecha Więcława ; [aut. Gertruda Krystyna Świderska et al.].2008.Świderska, Gertruda Krystyna (1942- ). Red.
 20. Sprawozdanie finansowe bez tajemnic : rachunkowość finansowa w praktyce : praca zbiorowa / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej i Wojciecha Więcława ; [aut.: Gertruda Krystyna Świderska et al.].2006.Świderska, Gertruda Krystyna (1942- ). Red.
 21. Sprawozdanie finansowe: co mówi o firmie? / Piotr Rybicki.2009.Rybicki, Piotr.
 22. Sprawozdanie finansowe i jego zawartość informacyjna na przykładzie wybranych rodzajów podmiotów gospodarczych / Dorota Czerwińska-Kayzer, Janina Kotlińska, Grzegorz Kotliński.2019.Czerwińska-Kayzer, Dorota.
 23. Sprawozdanie finansowe : jak czytać / Piotr Rybicki.cop. 2015.Rybicki, Piotr.
 24. Sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych : przykłady i zadania / redakcja naukowa Marzena Remlein.2015.Remlein, Marzena. Red.
 25. Sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych : przykłady i zadania / redakcja naukowa Marzena Remlein ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.2018.Remlein, Marzena. Redaktor
 26. Sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych za 1996 rok / IZYDORCZYK Bożena ; współaut. Żyznowski Telesfor.1996.Izydorczyk, Bożena.
 27. Sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych za 1998 rok / Bożena Izydorczyk, Telesfor Żyznowski.1998.Izydorczyk, Bożena.
 28. Sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych za 1999 rok : publikacja przeznaczona dla osób zajmujących się sporządzaniem lub badamiem sprawozdań finansowych. Uwzględnia wymagane w 1999 r. rozwiązania i zmiany / Bożena Izydorczyk, Telesfor1999.Izydorczyk, Bożena.
 29. Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych : bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki / Wojciech Rup.2007.Rup, Wojciech.
 30. Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych : bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki / Wojciech Rup.2009.Rup, Wojciech.
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23_6390
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal