Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Przeciwdzia%C5%82anie%20dyskryminacji%20w%20zatrudnieniu
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Przedmarksowska myśl polityczna / Grzegorz Leopold Seidler.1974.Seidler, Grzegorz Leopold (1913-2004).
 2. Przedmiot aportów wnoszonych na pokrycie kapitału akcyjnego / Aneta Pacek.1998.Pacek-Łopalewska, Aneta.
 3. Przedmiot badań makroekonomii, mierniki efektów działalności gospodarczej2002.Lis, Stanisław (1940- ).
 4. Przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu : (studium teoretyczno-metodologiczne) / Mikołaj Waleszko.1980.Waleszko, Mikołaj (1930- ).
 5. Przedmiot i metoda nauk ekonomicznych / Kazimierz Meredyk.2003.Meredyk, Kazimierz (1945- ).
 6. Przedmiot logiki formalnej oraz jego stosowalność / Stanisław Kiczuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii.2001.Kiczuk, Stanisław.
 7. Przedmiot podatku / Marek Kalinowski.2013.Kalinowski, Marek (1961- ).
 8. Przedmiot poznania w naukach społecznych / Józef Niżnik ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.1979.Niżnik, Józef (1943- ).
 9. Przedmiot projektowania1996.Rutka, Ryszard (1946- ).
 10. Przedmiot, zasady organizacji, rozwój przedsiębiorstwa, kierownik i jego czynności1973.Skowroński, Antoni (1901-1988).
 11. Przedmiotowa organizacja kierownictwa : systemowe ujęcie całościowej struktury organizacyjnej : materiały instruktażowo-szkoleniowe : praca zbiorowa / pod kier. Tadeusza Marzantowicza ; [aut. Jerzy Dobek et al.].1973.Marzantowicz, Tadeusz. Oprac.
 12. Przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania rozwoju organizacji / red. nauk. Grażyna Bartkowiak.1997.Bartkowiak, Grażyna (1951- ). Red.
 13. Przedmioty prawnicze i ubezpieczeniowe w procesie kształcenia ekonomistów : materiały ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w Poznaniu w dniach 21-22.09.1995 r. / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.1995. 
 14. Przedrozbiorowy spis ludności diecezji poznańskiej (1765-1769) / KĘDELSKI Mieczysław.1986.Kędelski, Mieczysław (1946-1998).
 15. Przedsiębiorca a Krajowy Rejestr Sądowy : praktyczny poradnik rejestracji podmiotów gospodarczych / Marcin Budziak.2001.Budziak, Marcin.
 16. Przedsiębiorca i jego firma : od pomysłu do wejścia na rynek / redakcja naukowa Grzegorz Głód, Teresa Kraśnicka.2018.Głód, Grzegorz. Redaktor
 17. Przedsiębiorca - konsument : zasady zawierania umów / Marcin Kotula.2001.Kotula, Marcin.
 18. Przedsiębiorca po nowemu : wraz z tekstem ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej / Ewa Grzegorzewska-Mischka.2004.Grzegorzewska-Mischka, Ewa.
 19. Przedsiębiorca przed sądem gospodarczym / Teresa Majtas.2008.Majtas, Teresa.
 20. Przedsiębiorca publiczny wobec wolności gospodarczej / Adam Szafrański.2008.Szafrański, Adam.
 21. Przedsiębiorca ! / Tom LLoyd ; [tł. z j. ang. Piotr Sut].1994.Lloyd, Tom.
 22. Przedsiębiorca w internecie : [kompendium] / Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek-Kietlińska.cop. 2016.Nieradka-Bernaciak, Monika.
 23. Przedsiębiorca w obliczu upadłości : diagnoza i propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce / Sylwia Morawska.2013.Morawska, Sylwia.
 24. Przedsiębiorca w otoczeniu prawnym i społecznym / [red. nauk. Ewa Grzegorzewska-Mischka] ; Politechnika Gdańska. [Wydział Zarządzania i Ekonomii]. Zakład Prawa Gospodarczego.2004.Grzegorzewska-Mischka, Ewa. Red.
 25. Przedsiębiorca w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym) : de lege lata i de lege ferenda / Jerzy P. Naworski.cop. 2011.Naworski, Jerzy Paweł.
 26. Przedsiębiorca w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym / Radosław Flejszar.2006.Flejszar, Radosław (1974- ).
 27. Przedsiębiorca w prawie polskim na tle prawa europejskiego / Cezary Kosikowski.2003.Kosikowski, Cezary (1942- ).
 28. Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej / red. nauk. Tadeusz Kocowski, Jan Gola.2014.Kocowski, Tadeusz (1951- ). Red.
 29. Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej : system zamówień publicznych w Polsce / redaktorzy tematyczni Tadeusz Kocowski, Jan Gola.2017.Kocowski, Tadeusz (1951- ). Redaktor
 30. Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej : trybunały, sądy, wolność gospodarcza / pod redakcją Tadeusza Kocowskiego i Jana Goli.2015.Kocowski, Tadeusz (1951- ). Redaktor
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal