Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Wp%C5%82yw%20internetu%20na%20ewolucj%C4%99%20pa%C5%84stwa%20i%20prawa%20%2F
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Wpływ czynników fizjologicznych na wydajność pracy ludzkiej wraz z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy / Ludwik Mayre ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Krakowie.1977.Mayre, Ludwik.
 2. Wpływ czynników osobowych na wydajność pracy robotników w przemyśle / Franciszek Krawiec.1971.Krawiec, Franciszek.
 3. Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na strukturę przestrzenną rolnictwa w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Dietla i Bogdana Gregora.1978.Dietl, Jerzy (1927- ). Red.
 4. Wpływ czynników towaroznawczych na jakość nadruków kodów kreskowych na różnych materiałach opakowanio- wych / MATUSZEWSKA Ewa ; promotor Korzeniowski Andrzej prof.dr hab. [Cz.2].1998.Matuszewska, Ewa (prawo).
 5. Wpływ czynników towaroznawczych na jakość nadruków kodów kreskowych na różnych materiałach opakowaniowych. [Cz. 1] / Ewa Matuszewska ; promotor AndrzejKorzeniowski.1998.Matuszewska, Ewa (prawo).
 6. Wpływ DDT na niektóre wyróżniki jakościowe produktów uzyskiwanych w przymusowym i dobrowolnym tuczu gęsi ze szczególnym uwzględnieniem przetłuszczonych wątrób / Janina Gawęcka ; promotor Aleksander Lempka.1975.Gawęcka, Janina.
 7. Wpływ delokalizacji modułów łańcucha wartości na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / Marlena Dzikowska ; promotor Marian Gorynia.2012.Dzikowska, Marlena.
 8. Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy w III Rzeczypospolitej / Jacek Męcina ; Instytut Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski.2010.Męcina, Jacek Piotr (1968- ).
 9. Wpływ dochodów na spożycie żywności w gospodarstwach domowych / Bożena Gulbicka, Mariola Kwasek ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.2001.Gulbicka, Bożena.
 10. Wpływ doktryny ekonomicznej Stanów Zjednoczonych na tle ich ekspansję gospodarczą w krajach Ameryki Żaci- ńskiej / CHROŚNICKI Roman.1971.Chrośnicki, Roman.
 11. Wpływ domów towarowych na kształtowanie sieci detalicznej / Olena Haubold, Wanda Kozłowska ; Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług.1977.Haubold, Olena.
 12. Wpływ dopłat bezpośrednich i innych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na polskie rynki rolno-spożywcze : praca zbiorowa / pod red. Sławomira Gburczyka ; aut. Łucja Chudoba [et al.] ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -2006.Gburczyk, Sławomir. Red.
 13. Wpływ dostaw na zakres stosowania zorganizowanych form przewozowych transportu samochodowego / Jacek Tarczyński ; Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu. Zakład Przewozów i Polityki Transportowej.1985.Tarczyński, Jacek.
 14. Wpływ dotacji unijnych na funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego w Wielkopolsce / Anna Waligóra. Waligóra, Anna (socjologia).
 15. Wpływ edukacji na rozwój przedsiębiorczości : raport z badań / Angelika Andrzejczyk ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Białymstoku.2016.Andrzejczyk, Angelika.
 16. Wpływ ekspansji amerykańskiej na handel zagraniczny państw kapitalistycznych / N. Inoziemcow ; [przeł. z jęz. ros. P. Plechanow].1951.Inozemcev, Nikolaj Nikolaevič (1914-1982).
 17. Wpływ eksportu na finanse przedsiębiorstwa / Joanna Wyrobek.cop 2013.Wyrobek, Joanna.
 18. Wpływ estrów metylowych kwasów tłuszczowych otrzymywanych z olejów roślinnych na jakość biopaliw i produktów chemii gospodarczej / Anna Małysa ; promotor Sułek Marian Włodzimierz.2010.Małysa, Anna.
 19. Wpływ ewidencji i rozliczania rezerw na obraz sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego / Maria Kiedrowska ; promotorAldona Kamela-Sowińska.1996.Kiedrowska, Maria.
 20. Wpływ fenitrotionu na wybrane wyróżniki jakościowe produktów uzyskiwanych w przymusowym i dobrowolnym tuczu gęsi ze szczególnym uwzględnieniem wątrób przetłuszczonych / Marian Mączyński ; promotor Aleksander Lempka.1975.Mączyński, Marian.
 21. Wpływ finansów na przedsiębiorczość i innowacyjność / [red. nauk. Józef Szyrocki].1990.Szyrocki, Józef (1918-1996). Red.
 22. Wpływ finansowania długoterminowego na wartość rynkową przedsiębiorstwa / Piotr Stobiecki.2013.Stobiecki, Piotr.
 23. Wpływ finansowania długoterminowego na wartość rynkową przedsiębiorstwa / Piotr Stobiecki ; promotor Waldemar Frąckowiak.2008.Stobiecki, Piotr.
 24. Wpływ finansowych obciążeń czynników produkcji na ich wykorzystanie : (w wybranych zjednoczeniach przemysłu maszynowego) / oprac. I. Karwat ; kier. tematu U. Wojciechowska ; Instytut Finansów.1980.Karwat, Irmina.
 25. Wpływ folkloru i tradycyjnej kultury ludowej na rozwój ruchu turystycznego na przykładzie Hiszpanii / Krzysztof Widawski ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki.2009.Widawski, Krzysztof.
 26. Wpływ formy inwestycji zagranicznej na funkcjonowanie firm z udziałem zagranicznym na przykładzie Polski / Robert Szczepański ; promotor Krzysztof Fonfara.2001.Szczepański, Robert.
 27. Wpływ formy prawnej pieniądza na funkcjonowanie gospodarki rynkowej : pieniądz parytetowy / Robert Łuczak.cop. 2010.Łuczak, Robert (1973- ).
 28. Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne / Teresa Myjak.cop. 2011.Myjak, Teresa.
 29. Wpływ funduszy pożyczkowych na tworzenie miejsc pracy : praca zespołowa / Anna Biernacka [i in.] ; Polska Agencja Rozwoju Regionalnego.2001.Biernacka, Anna. Współaut.
 30. Wpływ funduszy przedakcesyjnych na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w regionie podlaskim / Wioletta Czemiel-Grzybowska.2006.Czemiel-Grzybowska, Wioletta (1978- ).
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal