Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 22 tytułów spełniających kryteria: Pomoc gospodarcza na rzecz regionu -- Polska -- 1990-.
Sortuj wg: 
   Ogranicz:  
 Nast.

 1.
Efekty wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007�2013. Cz. 1, Województwa Polski Północnej, Zachodniej i Południowej / Jacek Sierak, Kamila Lubańska, Paweł Wielądek, Marcin Sienicki, Tetiana Kononenko, Ryma Alsharabi, Malwina Kupska, Bartłomiej Rutkowski, Bogdan Olesiński, Remigiusz Górniak.
Autor: Sierak, Jacek., Górniak, Remigiusz., Lubańska, Kamila., Wielądek, Paweł., Sienicki, Marcin., Kononenko, Tetiana., Alsharabi, Ryma., Kupska, Malwina., Rutkowski, Bartłomiej., Olesiński, Bogdan., Uczelnia Łazarskiego. Oficyna Wydawnicza.
Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 2.
Efekty wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007-2013. Cz. 2, Województwa Polski Wschodniej i Centralnej / Jacek Sierak, Anna Karasek, Angelika Kucyk, Oleksandr Korniienko, Marcin Sienicki, Anna Godlewska, Agnieszka Boczkowska, Albina Łubian.
Autor: Sierak, Jacek., Karasek, Anna., Kucyk, Angelika., Korniienko, Oleksandr., Sienicki, Marcin., Godlewska, Anna (1994- )., Boczkowska, Agnieszka., Łubian, Albina., Uczelnia Łazarskiego. Oficyna Wydawnicza.
Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2016.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 3.
Polityka rozwoju regionów oparta na specjalizacjach inteligentnych = (Regional development policy based on smart specialisations) / pod red. Krzysztofa Malika ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
Autor: Malik, Krzysztof. Red., Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 155
 Dodaj do listy podr. 

 4.
Evaluating the effects of regional interventions : a look beyond current Structural Funds' practice / [eds. Karol Olejniczak, Marek Kozak, Stanisław Bienias].
Autor: Olejniczak, Karol. Red., Kozak, Marek W. Red., Bienias, Stanisław. Red., Polska. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej.
Ministry of Regional Development. Department of Structural Policy Coordination, 2012.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 5.
Narzędzia sterowania rozwojem regionu / [red. nauk. Marian Stefański].
Autor: Stefański, Marian. Red., Wydawnictwo Naukowe "Innovatio Press".
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2012.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Seria: Ekonomia 5 (2/2012)
 Dodaj do listy podr. 

 6.
Wyzwania polityki regionalnej i lokalnej / pod red. Stanisława Cioka i Andrzej Raczyka.
Autor: Ciok, Stanisław (1950- ). Red., Raczyk, Andrzej. Red., Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego.
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 27
 Dodaj do listy podr. 

 7.
Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce : aspekty prawno-finansowe / pod red. Wiesławy Miemiec ; [aut.] Maria Jastrzębska [et al.].
Autor: Miemiec, Wiesława (1949- ). Red., Jastrzębska, Maria (1966- )., Oficyna Wydawnicza Unimex.
Oficyna Wydawnicza "UNIMEX", cop. 2012.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

 8.
Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji / pod red. Moniki Wesołowskiej ; Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk.
Autor: Wesołowska, Monika. Red., Polskie Towarzystwo Geograficzne., Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.
PTG : PAN. IGiPZ, 2011.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Studia Obszarów Wiejskich t. 26
 Dodaj do listy podr. 

 9.
Evaluation in regional development policy / ed. Krystian Heffner, Krzysztof Malik ; Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning.
Autor: Heffner, Krystian (1951- ). Red., Malik, Krzysztof. Red.
Committee for Spatial Economy and Regional Planning. Polish Academy of Sciences, 2010.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Seria: Studia Regionalia vol. 26
 Dodaj do listy podr. 

 10.
Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju infrastruktury komunalnej w Polsce / pod red. Jacka Sieraka.
Autor: Sierak, Jacek. Red.
Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2010.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
Dodaj do listy podr.
 Dodaj do listy podr. 

  123Nast.

Dodaj/Usuń z listy podręcznej (maks=100, np. 1,2 5-20) 

Format:HTMLTekstowyOddzielone znakiemMLAChicago
Wyślij pozycje emailem: (maks=100, np. 1,2 5-20) 
Temat: 
Wyślij do (email):

Horizon Information Portal 3.23.1_6655
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal