Wyszukiwanie 
 Konto czytelnika 
en   
ProsteZaawansowaneHistoria
Szukaj:    Zmień kryteria wyszukiwania 
> Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 
 Wyniki wyszukiwania
 Szukano :  Gospodarka
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł
TytułData wyd.Autor
 1. Gorzów Wielkopolski plus 5 : plan miasta : 1:20 000cop. 2008.Wędrychowska, Agnieszka. Oprac.
 2. Gościniec : ogólnopolskie pismo przewodników turystycznych / wydaje ZG PTTK.1969-1991.Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny (Warszawa).
 3. Gospodarcza integracja Europy Zachodniej w polityce RFN / Jerzy Skibiński.1980.Skibiński, Jerzy (1923-2003).
 4. Gospodarcza myśl morska Drugiej Rzeczypospolitej (1919-1939)1975.Machaliński, Zbigniew.
 5. Gospodarcza myśl morska II Rzeczypospolitej (1919-1939) / Zbigniew Machaliński.1975.Machaliński, Zbigniew.
 6. Gospodarcza pozycja Polski w świecie / Andrzej Karpiński ; Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR. Podyplomowe Studium Służby Zagranicznej.1978.Karpiński, Andrzej (1928- ).
 7. Gospodarcza rola państwa w XXI wieku / Vito Tanzi ; [przetł. Janusz Wyrębek].2006.Tanzi, Vito.
 8. Gospodarcza rola większej prywatnej własności ziemskiej w Polsce 1918-1939 / Wojciech Roszkowski.1986.Roszkowski, Wojciech (1947- ).
 9. Gospodarcze aspekty ryzyka na rynkach finansowych / Grzegorz Przekota.2014.Przekota, Grzegorz.
 10. Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski / Przemysław Śleszyński.cop. 2007.Śleszyński, Przemysław.
 11. Gospodarcze i społeczne aspekty funkcjonowania sieci Natura 2000 w parkach narodowych / Artur Bołtromiuk.2011.Bołtromiuk, Artur.
 12. Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz ; Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Opolu.2006.Mikołajewicz, Zbigniew (1934- ). Red.
 13. Gospodarcze i społeczne skutki polityki uprzemysłowienia Śląska Opolskiego w latach 1950-1955 / Stanisław Senft.1995.Senft, Stanisław (1944- ).
 14. Gospodarcze i społeczne skutki wojny i okupacji dla Polski oraz drogi ich przezwyciężania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Historii Gospodarczej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 4-6 grudnia 1985 / [zespó1989.Długoborski, Wacław (1926- ). Red.
 15. Gospodarcze konsekwencje rozwoju logistyki międzynarodowej / red. nauk. Elżbieta Gołembska, Zbigniew Bentyn ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.2014.Gołembska, Elżbieta (1946- ). Red.
 16. Gospodarcze otoczenie banku1997.Borkowski, Tadeusz (1918-2006).
 17. Gospodarcze problemy transformacji ustrojowej / red. naukowy Władysław Balicki.1994.Balicki, Władysław (1941-2019). Red.
 18. Gospodarcze procedury celne w prawie polskim na tle prawa Unii Europejskiej / Artur Kuś.2001.Kuś, Artur.
 19. Gospodarcze przesłanki historii społecznej / [red. Benon Miśkiewicz, Witold Szulc, Jerzy Topolski].1982.Miśkiewicz, Benon (1930-2008). Red.
 20. Gospodarcze sąsiedztwo Polski : w warunkach transformacji, integracji z Unią Europejską, globalizacji / pod red. Kazimierza Starzyka.cop. 2005.Starzyk, Kazimierz. Red.
 21. Gospodarcze skutki transformacji w województwie śląskim / pod red. Jerzego Siemianowicza ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.2005.Siemianowicz, Jerzy. Red.
 22. Gospodarcze uwarunkowania przemian międzynarodowych / Michał Dobroczyński.1989.Dobroczyński, Michał (1931-2006).
 23. Gospodarcze uwarunkowania rozwoju rynku pracy w Małopolsce / [zespół red.] Magdalena Dej, Maciej Huculak, Wojciech Jarczewski.2012.Dej, Magdalena. Red.
 24. Gospodarcze znaczenie elektryfikacji okręgowej / Gabriel Sokolnicki.1938.Sokolnicki, Gabriel (1877-1975).
 25. Gospodarcze znaczenie turystyki w krajach UE i w Polsce / Iwona Jarosz.2006.Dudzik, Iwona.
 26. Gospodarcze zwycięstwa Chin / [tł. z ang. Jan Meysztowicz ; red.: Tadeusz Wójcik].1951Meysztowicz, Jan (1910-1997). Tł.
 27. Gospodarczo-polityczne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego / Radosław Kupczyk.2006.Kupczyk, Radosław.
 28. Gospodarczy atlas Polski '99 [Dokument elektroniczny] : BMBank '99 / [aut. Piotr Bogusławski, Wojciech Krosnowski].1999.Bogusławski, Piotr.
 29. Gospodarczy atlas Polski : rząd i samorząd w Polsce.1999. 
 30. Gospodarczy rozwój współczesnej Japonii / Takafusa Nakamura ; współpr. Bernard R. G. Grace.1987.Nakamura, Takafusa (1925- ).
Poprz. 30 Tytuł    Nast. 30 Tytuł

 

Wybierz (np. 1,2 5-10)

Horizon Information Portal 3.23_6390
 Powered by Dynix
© 2001-2013 SirsiDynix All rights reserved.
Horizon Information Portal